• Το πλαίσιο των διαρθρωτικών αλλαγών στην Παιδεία - Η εισαγωγή στα ΑΕΙ, η Τράπεζα Θεμάτων και η αξιολόγηση

  10:33 πμ, Κυριακή 17 Νοε 2019 10:33 πμ, Κυριακή 17 Νοε 2019

  Ο νέος Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) Γιάννης Αντωνίου έδωσε το στίγμα των αλλαγών που σχεδιάζονται στο υπουργείο Παιδείας για την υποχρεωτική εκπαίδευση.

  Το κυρίαρχο είναι η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών. “Η αξιολόγηση που θα εφαρμόσουμε δεν τιμωρεί, διορθώνει. Αντιλαμβάνομαι την αξιολόγηση ως μία διαδικασία άμεσα συναρτημένη με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, που έχει στόχο τη διαρκεί βελτίωση. Βασική αρχή είναι ότι κανείς δεν αξιολογεί εάν δεν έχει αξιολογηθεί και ο ίδιος”, ανέφερε ο κ. Αντωνίου σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Καθημερινή.

  “Η Παιδεία αποτελεί τη σημαντικότερη επένδυση της χώρας. Η παραδοχή μου αυτή συνδέεται με την εμπιστοσύνη στο δημόσιο σχολείο και καθοδηγείται από τον στόχο της εξασφάλισης ίσως ευκαιριών σε όλους τους μαθητές, ανεξαρτήτως οικονομικής δυνατότητας, για πρόσβαση σε μια υψηλού επιπέδου δημόσια εκπαίδευση. Πιστεύω σε ένα σχολείο γνώσης, καινοτομίας και αριστείας, με σημαντικό βαθμό αυτονομίας από τους μηχανισμούς της κεντρικής διοίκησης, με εκπαιδευτικούς ελεύθερους να αναπτύξουν τις δημιουργικές τους ικανότητες και συνεχώς επιμορφούμενους”, είπε ο κ. Αντωνίου.

  Ερωτηθείς στο πώς θα οργανωθεί η Τράπεζα Θεμάτων απάντησε μεταξύ άλλων: “Το ΙΕΠ θα καλέσει τους εκπαιδευτικούς να υποβάλουν θέματα διαβαθμισμένης δυσκολίας σε ηλεκτρονική πλατφόρμα. Τα θέματα θα αξιολογηθούν από επιτροπές ειδικών, που επίσης θα συστηθούν από το ΙΕΠ, και εφόσον κριθούν κατάλληλα, θα συμπεριληφθούν στην τράπεζα. Επίσης, θα επανεξετασθούν τα θέματα της τράπεζας του 2014. Η Τράπεζα Θεμάτων αποτελεί έναν μηχανισμό εποπτείας και πιστοποίησης των μορφωτικών αποτελεσμάτων της προσφερόμενης γνώσης σε όλα τα Λύκεια της επικράτειας. Η εφαρμογή της στις τρεις τάξεις του Λυκείου περιορίζει τον υποκειμενισμό στην αξιολόγηση των μαθητών από σχολείο σε σχολείο, παρέχοντας μια ενισχυμένη εγκυρότητα στους σχολικούς τίτλους”.

  Στο ερώτημα εάν μπορεί να αποσυνδεθεί το Λύκειο από τις εξετάσεις εισαγωγής και σε ποιους άξονες θα κινηθεί το νέο εξεταστικό σύστημα ο Πρόεδρος του ΙΕΠ δήλωσε: “Λύκειο αυτόνομη εκπαιδευτική βαθμίδα, με την καθιέρωση πιστοποιημένου εθνικού απολυτηρίου, το οποίο θα είναι το εισιτήριο εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Για τον προσδιορισμό του βαθμού του εθνικού απολυτηρίου θα συνυπολογίζονται οι βαθμοί των τριών τάξεων του Λυκείου, με ειδικό συντελεστή ανά τάξη. Η μεταρρύθμιση αυτή προϋποθέτει την εφαρμογή της Τράπεζας Θεμάτων, την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών, τα νέα προγράμματα σπουδών, την ενίσχυση των προϋποθέσεων προαγωγής και απόλυσης των μαθητών στο Λύκειο”.

  Πηγή πληροφοριών: εφημερίδα Καθημερινή

  σχολίασε κι εσύ
  σχετικά άρθρα