Επίδομα 534 ευρώ: Έως σήμερα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων

Λήγει σήμερα, Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συγκεκριμένων κατηγοριών επιχειρήσεων για τις αναστολές συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους για τον μήνα Σεπτέμβριο 2022 στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και τη χορήγηση του επιδόματος  534 ευρώ

Η προθεσμία αυτή αφορά τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων των επιχειρήσεων του κλάδου της Γουνοποιίας που έχουν πληγεί από τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία και που έχουν τεθεί σε αναστολή από την 1η Σεπτεμβρίου του 2022 έως και τις 5 Σεπτεμβρίου του 2022.

Για συμβάσεις εργασίας εργαζομένων που τίθενται σε αναστολή από αύριο 6 Σεπτεμβρίου 2022 και εντεύθεν, ισχύει η προαναγγελία της αναστολής.

Μεταξύ άλλων οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

Α.ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΘΕΣΟΥΝ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥΣ

Οι επιχειρήσεις- εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που μπορούν να θέσουν σε καθεστώς αναστολής τους εργαζόμενους τους είναι οι εξής:

Αυτές που έχουν κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας, ΚΑΔ την 30 Απριλίου 2022 ή δευτερεύοντα ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα το φορολογικό έτος 2020 σύμφωνα με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που έχουν υποβληθεί έως και την 31 Δεκεμβρίου  2021, έναν από τους κάτωθι:

 • 01.49.19.02 «Εκτροφή γουνοφόρων ζώων (αλεπούς, μινκ, μυοκάστορα, τσιντσιλά και άλλων)
 • 01.49.3 «Παραγωγή ακατέργαστων γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων προβιών και δερμάτων
 • 14.20 «Κατασκευή γούνινων ειδών»
 • 15.11 «Κατεργασία και δέψη δέρματος κατεργασία και βαφή γουναρικών»
 • 46.42.11.27 «Χονδρικό εμπόριο δεψασμένων ή κατεργασμένων γουνοδερμάτων»
 • 46.42.11.29 «Χονδρικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού και άλλων ειδών από γουνόδερμα (εκτός από καλύμματα κεφαλιού)»
 • 46.42.11.36 «Χονδρικό εμπόριο εξαρτημάτων ρουχισμού από γουνόδερμα (εκτός από καλύμματα κεφαλιού)»
 • 46.42.11.40 «Χονδρικό εμπόριο ημιέτοιμων γουναρικών»
 • 46.42.11.58 «Χονδρικό εμπόριο χονδράδων (αποκομμάτων) γουναρικών»,

μπορούν να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας κατ’ ανώτατο όριο μέχρι του ποσοστού 80% επί του συνόλου των εργαζομένων τους, οι οποίοι είχαν προσληφθεί μέχρι και την 31η Μαΐου 2022 τον Σεπτέμβριο του  2022. Για την εφαρμογή του παρόντος, σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων ΚΑΔ και, σε περίπτωση πενταψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων ΚΑΔ.

Β.ΠΟΙΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΩΝ 534 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ

Αποζημίωση ειδικού σκοπού Οι δικαιούχοι  και το ύψος  

 •  Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται σε αναστολή είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού ποσού 534 ευρώ που αντιστοιχεί σε 30 ημέρες, κατ’ αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους.
 • Οι εργαζόμενοι  που είναι σε καθεστώς αναστολής δικαιούνται να λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού μόνο μετά την υποβολή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων από τον εργοδότη.
 • Η αποζημίωση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.
 • Η δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού σκοπού, κατ’ αναλογία του χρονικού διαστήματος αναστολής, καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

 

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ