• "Πράσινο φως" για έναρξη διαπραγματεύσεων για την κατάργηση των δασμών μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ

  9:13 μμ, Δευτέρα 15 Απρ 2019 9:13 μμ, Δευτέρα 15 Απρ 2019

  Βρυξέλλες, του Θάνου Αθανασίου

  Το Συμβούλιο των Κρατών Μελών της ΕΕ έδωσε σήμερα την εξουσιοδότησή του για τις διαπραγματεύσεις για την κατάργηση των δασμών για τα βιομηχανικά προϊόντα από την Κομισιόν.

  Οι διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα αρχίσουν με δύο συμφωνίες:

  - μια εμπορική συμφωνία που περιορίζεται μόνο στην κατάργηση των δασμών για βιομηχανικά προϊόντα, εξαιρουμένων των γεωργικών προϊόντων ·

  - και μια συμφωνία σχετικά με την αξιολόγηση της συμμόρφωσης που θα έχει ως στόχο την άρση των μη δασμολογικών φραγμών, διευκολύνοντας τις εταιρείες να αποδείξουν ότι τα προϊόντα τους πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις τόσο στην ΕΕ όσο και στις ΗΠΑ διατηρώντας παράλληλα ένα υψηλό επίπεδο προστασίας στην ΕΕ.

  Το Συμβούλιο αποφάσισε επίσης να δημοσιοποιήσει και τις δύο αποφάσεις που επιτρέπουν την έναρξη διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ και τις συνοδευτικές οδηγίες διαπραγμάτευσης. Η εντολή διασφαλίζει επίσης ότι η ΕΕ δεν θα ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ όσο διατηρούνται δασμοί στις εξαγωγές χάλυβα και αλουμινίου στην ΕΕ και ότι θα είναι σε θέση να αναστείλει μονομερώς τις διαπραγματεύσεις, εάν οι ΗΠΑ επιβάλλουν περαιτέρω εμπορικούς περιορισμούς έναντι των ευρωπαϊκών προϊόντων.

  "Η σημερινή έγκριση των οδηγιών διαπραγμάτευσης της ΕΕ δίνει ένα σαφές μήνυμα για τη δέσμευση της ΕΕ για μια θετική εμπορική ατζέντα με τις ΗΠΑ και την εφαρμογή του αυστηρά καθορισμένου προγράμματος εργασίας που συμφωνήθηκε από τους προέδρους Trump και Juncker στις 25 Ιουλίου 2018. Αλλά επιτρέψτε μου να είμαι σαφής: δεν θα μιλήσουμε για τη γεωργία ή τις δημόσιες συμβάσεις. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι ο περιβαλλοντικός και κοινωνικός αντίκτυπος της συμφωνίας θα ληφθεί πλήρως υπόψη κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων", δήλωσε ο Stefan-Radu Oprea, Υπουργός Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος, Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας της Ρουμανίας και Προεδρεύων του Συμβουλίου.

  Οι εντολές διευκρινίζουν επίσης ότι οι διαπραγματευτικές οδηγίες για τη Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων (TTIP) που συμφωνήθηκαν τον Ιούνιο του 2013 πρέπει να θεωρηθούν απαρχαιωμένες και να μην είναι πλέον συναφείς.

  Η Κομισιόν θα διαπραγματευθεί εξ ονόματος της ΕΕ, εξασφαλίζοντας την κατάλληλη επικοινωνία με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών και των οικονομικών φορέων. Η τελική συμφωνία θα πρέπει να συναφθεί από το Συμβούλιο μετά από έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

  Όσον αφορά τη συμφωνία για την κατάργηση των βιομηχανικών δασμών, στόχος είναι η αύξηση του εμπορίου μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ, η βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά και η δημιουργία νέων ευκαιριών για απασχόληση και ανάπτυξη.

  Η εντολή που δόθηκε από το Συμβούλιο διασφαλίζει ότι οι διαπραγματεύσεις θα λαμβάνουν πλήρως υπόψη τις ιδιαίτερες ευαισθησίες ορισμένων προϊόντων, όπως τα προϊόντα έντασης ενέργειας και τα αλιευτικά προϊόντα, καθώς και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκύπτουν από τις διαφορές στα ρυθμιστικά πλαίσια της ΕΕ και των ΗΠΑ.

  Η Κομισιόν θα πρέπει να εκπονήσει το συντομότερο δυνατό εκτίμηση των επιπτώσεων στην αειφορία, η οποία θα εξετάσει τις πιθανές οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις της εν λόγω συμφωνίας, επίσης υπό το πρίσμα των δεσμεύσεων της ΕΕ σε διεθνείς συμφωνίες όπως η συμφωνία του Παρισιού για την αλλαγή του κλίματος.

  Η ΕΕ και οι ΗΠΑ έχουν τη μεγαλύτερη και βαθύτερη διμερή εμπορική και επενδυτική σχέση στον κόσμο και έχουν έντονα ολοκληρωμένες οικονομίες. Και οι δύο οικονομίες αντιπροσωπεύουν μαζί περίπου το ήμισυ του παγκόσμιου ΑΕΠ και σχεδόν το ένα τρίτο του συνολικού παγκόσμιου εμπορίου.

  Πηγή: real.gr

  σχολίασε κι εσύ
  σχετικά άρθρα