Το εθνικό σχέδιο δράσης για το ποδήλατο – Έτσι θα γίνει η Ελλάδα… Ολλανδία

Τις δράσεις που υλοποιεί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την προώθηση της χρήσης του ποδηλάτου παρουσίασε ο υφυπουργός, αρμόδιος για τις Μεταφορές, Μιχάλης Παπαδόπουλος, στην εκδήλωσή ”Earth Dialogues” της Οργάνωσης Γη, με θέμα ”Πόλεις χωρίς Αυτοκίνητο”.

Ο κ. Παπαδόπουλος τόνισε ότι η βιώσιμη αστική κινητικότητα είναι μονόδρομος, και τα τελευταία χρόνια το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εφαρμόζει πολιτικές για την ενίσχυση της χρήσης ήπιων μορφών μετακίνησης, όπως το ποδήλατο, που εντάσσονται σε έναν σχεδιασμό ανάπτυξης συνδυασμένων μετακινήσεων, με κορμό τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

«Το βασικό μας εργαλείο είναι τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Δήμοι και Περιφέρειες σχεδιάζουν τις αστικές παρεμβάσεις με βάση το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο του Υπουργείου Μεταφορών, προκρίνοντας την ενίσχυση των τοπικών συγκοινωνιών, τα έργα υποστήριξης της χρήσης τού ποδηλάτου και της ήπιας κυκλοφορίας, την προσβασιμότητα, την προώθηση της ηλεκτροκίνησης, τα έργα βελτίωσης των συνθηκών οδικής ασφάλειας, αλλά και την εισαγωγή ευφυών συστημάτων μεταφορών. Έχουμε ήδη εγκρίνει 14 ΣΒΑΚ και ενθαρρύνουμε τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε όλη την Ελλάδα, να ακολουθήσουν αυτό το μονοπάτι» προσέθεσε.

ποδήλατο Μιχάλης Παπαδόπουλος

Ειδικά για το ποδήλατο, ο κ. Παπαδόπουλος τόνισε ότι υλοποιούνται δράσεις που προωθούν τη χρήση του στις καθημερινές μετακινήσεις, όπως στα μέσα σταθερής τροχιάς της πρωτεύουσας που υπάρχουν οι μεταλλικές ράμπες ολίσθησης και επιτρέπουν τη μεταφορά των ποδηλάτων στους συρμούς, ενώ θεσμοθετήσαμε τη δημιουργία οργανωμένων θέσεων στάθμευσης μοτοσικλετών και ποδηλάτων, ώστε να διευκολύνουμε τους χρήστες. «Επιπλέον, στο πεδίο του ποδηλατικού τουρισμού, η Ελλάδα έχει συγκροτήσει το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο EuroVelo. Βούλησή μας είναι να επεκτείνουμε τον ευρωπαϊκό διάδρομο στα ελληνικά νησιά και σε άλλες περιοχές που προσφέρονται για τη χρήση του ποδηλάτου, όπως η Δυτική Μακεδονία, αλλά και η δημιουργία Εθνικών Ποδηλατικών Διαδρομών σε συνεργασία με τις Περιφέρειες».

Ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε πως όλες αυτές οι ενέργειες ενσωματώνονται στον Οδηγό Δημόσιας Πολιτικής για το Ποδήλατο, ο οποίος έχει καταρτιστεί από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και περιλαμβάνει συγκεκριμένους στόχους για την αύξηση της χρήσης του ποδηλάτου με ορίζοντα υλοποίησης το 2030.

ποδήλατο

Βασικά σημεία του Εθνικού Σχεδίου Δράσης είναι:

– Αύξηση του μεριδίου χρήσης του ποδηλάτου στην Ελλάδα

– Επέκταση και βελτίωση της υποδομής για το Ποδήλατο στην επικράτεια

– Μέτρα για την Οδική Ασφάλεια

– Προώθηση του ποδηλατικού τουρισμού

– Προώθηση της χρήσης του ποδηλάτου στην αστική εφοδιαστική αλυσίδα (city logistics)

– Ενσωμάτωση του ποδηλάτου στις πολιτικές σωματικής και ψυχικής υγείας

– Ενσωμάτωση της ποδηλατικής μετακίνησης στον σχεδιασμό της χρήσεων γης των αστικών, περιφερειακών και συγκοινωνιακών υποδομών

– Εξασφάλιση χρηματοδοτικών εργαλείων για την υποστήριξη δράσεων προώθησης του ποδηλάτου

Κλείνοντας, ο κ. Παπαδόπουλος σημείωσε πως «ο Οδηγός προβλέπει τη συνεργασία θεσμικών φορέων στη δημόσια στρατηγική για την προώθηση του ποδηλάτου και ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, όπως οι σύλλογοι ποδηλατιστών, σε αυτή την πρωτοβουλία, η οποία θα εξασφαλίσει την πραγμάτωση του κοινού μας οράματος για τη δημιουργία πόλεων με περισσότερο ποδήλατο, λιγότερους ρύπους και εν τέλει, καλύτερη ποιότητα ζωής για τους κατοίκους».

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ