SOS από Σαρηγιάννη: Το μαζικό κύμα εξόδου από τα αστικά κέντρα και το “αποτύπωμα” στην πανδημία

Το enikos.gr καθημερινά, μετά τις ανακοινώσεις του ΕΟΔΥ για τον κορονοϊό παρουσιάζει την ποσοτική ανάλυση των επιδημιολογικών δεδομένων, σε συνεργασία με την ομάδα του Δημοσθένη Σαρηγιάννη, διευθυντή του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και διευθυντή της Ερευνητικής Ομάδας HERACLES για το Εκθεσίωμα και την Ανθρώπινη Υγεία του Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας του ΑΠΘ.

Ακολουθεί η ανάλυση του καθηγητή Δημοσθένη Σαρηγιάννη και της ομάδας του για την εξέλιξη της πανδημίας στη χώρα μας:

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ, ο αριθμός κρουσμάτων ανήλθε την Τετάρτη στα 2856 νέα κρούσματα, με τα αποτελέσματα να συνάδουν με τις προβλέψεις της υπολογιστικής πλατφόρμας CORE (n=2995), που λαμβάνουν υπόψη την διασπορά όλων των μεταλλαγμένων στελεχών του SARS-CoV-2. Ο αριθμός των τεστ που πραγματοποιήθηκαν ήταν 87.839 και σε συνδυασμό με τον αριθμό των κρουσμάτων, ο δείκτης θετικότητας διαμορφώθηκε στο 3,25%. Η πραγματοποίηση αριθμού τεστ σε επίπεδα άνω των 50.000 την ημέρα, συντελεί στο να εξάγουμε πιο ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την πορεία της πανδημίας, αλλά και να εντοπίζονται περισσότεροι ασυμπτωματικοί και προσυμπτωματικοί, συντελώντας στην ανάσχεση πιθανής έξαρσης που θα μπορούσε να συμβεί λόγω της εμφάνισης ολοένα και ταχύτερα μεταδιδόμενων στελεχών, σε συνδυασμό με τα υπάρχοντα ανοίγματα και τις τουριστικές ροές. Σημαντικοί σύμμαχοι σε αυτή την προσπάθεια αύξησης του αριθμού των τεστ ανίχνευσης του SARS-CoV-2 αποτελούν εκτός από τα rapid test και τα self test, για να καταπολεμηθεί η δυναμική αύξησης της διασποράς στις περιοχές όπου μια τέτοια αύξηση διαφαίνεται από τα μέχρι τώρα δεδομένα και την υπολογιστική πλατφόρμα CORE, αλλά και για να συνεχιστεί η πολύ καλή πορεία στο σύνολο της χώρας.Ο αριθμός ημερήσιων θανάτων (16) που καταγράφηκε είναι μεγαλύτερος από την Τρίτη (14). Όπως είχαμε προβλέψει ο κυλιόμενος εβδομαδιαίος μέσος όρος που σήμερα είναι 9 παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, αλλά αναμένεται να ακολουθήσει την ανοδική τάση των ασθενών σε κρίσιμη κατάσταση. Όσον αφορά στους ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση (διασωληνωμένοι σε ΜΕΘ), ο αριθμός είναι αυξημένος σε σχέση με την Τρίτη (192 από 191), και πλέον βλέπουμε την επιβράδυνση της πτώσης να έχει οδηγήσει προς την αναμενόμενη αναστροφή της πτωτικής πορείας να συμβαίνει την χρονική στιγμή που αναμέναμε. Η καμπύλη εξέλιξης του αριθμού των ασθενών που νοσηλεύονται σε κλίνες ΜΕΘ με βάση τις προσομοιώσεις της πλατφόρμας CORE, όπως αυτή παρουσιάζεται στο Σχήμα 1, των ασθενών που νοσηλεύονται σε απλές κλίνες στο Σχήμα 2 (όπου διαφαίνεται πλέον η αναμενόμενη αύξηση στις νοσηλείες), ενώ μια εκτίμηση για την πορεία των θανάτων ανά ημέρα παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.

Σχήμα 1. Αριθμός κρουσμάτων σε κρίσιμη κατάσταση (ΜΕΘ) σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ και τις προβλέψεις της υπολογιστικής πλατφόρμας CORE.

Σχήμα 2. Αριθμός κρουσμάτων σε σοβαρή κατάσταση (νοσηλευόμενοι σε απλές κλίνες) σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ και τις προβλέψεις της υπολογιστικής πλατφόρμας CORE.

Σχήμα 3. Αριθμός θανάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ και τις προβλέψεις της υπολογιστικής πλατφόρμας CORE.Η πορεία της μέσης εβδομαδιαίας τιμής των κρουσμάτων, καθώς και του κυλιόμενου μέσου όρου 7 ημερών του αριθμού των κρουσμάτων ανά 100.000 πληθυσμού, όπως έχουν καταγραφεί από τον ΕΟΔΥ και η αναμενόμενη πορεία τους όπως προδιαγράφεται από την υπολογιστική πλατφόρμα CORE για την Ελληνική επικράτεια μέχρι τις 15 Αυγούστου, αποτυπώνονται στο Σχήμα 4. Αυτή η προβλεπόμενη πορεία, που αφορά τα κρούσματα, τους νοσηλευόμενους σε απλές κλίνες, όσο και σε ΜΕΘ, καθώς επίσης και τους θανάτους, βασίζεται στις ακόλουθες παραδοχές:

  • 200.000 self-test πραγματοποιούνται ημερησίως κατά μέσο όρο πλέον (σε σχέση με περίπου 600.000 που πραγματοποιούνταν τις πρώτες εβδομάδες εφαρμογής του μέτρου), και οι φορείς που εντοπίζονται θετικοί και θα επιβεβαιώνονται και με τεστ του ΕΟΔΥ, θα εισέρχονται σε καραντίνα 14 ημερών και θα ακολουθεί ιχνηλάτηση των επαφών τους. Σε αυτή τη βάση πιστεύουμε να γίνεται κατανοητή η σημασία του μέτρου, αφού συντελεί αποφασιστικά στη διακοπή αλυσίδων μετάδοσης από ασυμπτωματικούς και προσυμπτωματικούς που χωρίς να έχουν αντιληφθεί ότι είναι φορείς, θα μετέδιδαν τον ιό.
  • Τα ανοίγματα δραστηριοτήτων που έχουν ξεκινήσει από τις 5 Απριλίου, θα πραγματοποιούνται με τους προγραμματισμένους όρους προφύλαξης και ταυτόχρονα δε θα παρατηρηθούν εικόνες αδικαιολόγητης συρροής, όπως και παρατηρήθηκε τις προηγούμενες μέρες σε συγκεκριμένους χώρους εστίασης. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή, υπευθυνότητα και σύνεση ώστε να τηρηθούν οι παραπάνω όροι. Εάν συνεχίσει η τήρηση των μέτρων, τότε η πορεία αποκλιμάκωσης δε θα αναστραφεί.
  • Θεωρήσαμε ότι από τις αρχές Αυγούστου, θα έχουμε αύξηση των επαφών λόγω της μαζικής εξόδου των διακοπών, με τρόπο παραπλήσιο με αυτόν που παρατηρήθηκε το καλοκαίρι του 2020.
  • Ο ρυθμός εμβολιασμών θα συνεχιστεί με ρυθμό της τάξης των 70.000 ημερησίως.

Με δεδομένη την αβεβαιότητα που αφορά κυρίως τις τρεις πρώτες παραδοχές (και ιδίως την τρίτη), οι προβλέψεις μας θα επαναεπικαιροποιούνται εάν παρατηρήσουμε αποκλίσεις που δε θα επιβεβαιώνουν την αναμενόμενη πορεία. Χρειάζεται προσοχή στην πορεία της διασποράς του SARS-CoV-2 στις επόμενες εβδομάδες, με δεδομένη την αύξηση της ποσόστωσης του στελέχους Β.1.1.318, το οποίο φαίνεται να έχει αυξημένη μεταδοτικότητα σε σχέση με το Β.1.1.7. Ας σημειωθεί ότι το στέλεχος Β.1.1.7 ήταν ήδη πιο μεταδοτικό κατά περίπου 30% σε σχέση με το αρχικό στέλεχος (wild type), ενώ το στέλεχος Β.1.167 (στέλεχος Δ) και το οποίο πλέον έχει έρθει και στην Ελλάδα, έχει αυξημένη μεταδοτικότητα από το υπάρχον στέλεχος κατά 70%.

Σχήμα 4. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην Ελληνική επικράτειαΣτις επιμέρους περιοχές με υψηλό υγειονομικό κίνδυνο, την Τετάρτη παρατηρείται μικρότερος αριθμός κρουσμάτων στη Θεσσαλονίκη με 260 κρούσματα (316 κρούσματα την Τρίτη) όπως και στην Αττική με 830 κρούσματα (1168 κρούσματα την Τρίτη). Η Αττική πλέον αντιπροσωπεύει περίπου το 29% των κρουσμάτων, και εμφανίζει σχεδόν 4 φορές περισσότερα κρούσματα από τη Θεσσαλονίκη. Η πορεία των κρουσμάτων στην Αττική, παρουσιάζεται στο Σχήμα 5, ενώ η πορεία των κρουσμάτων σε κρίσιμη κατάσταση (διασωληνωμένοι σε ΜΕΘ) παρουσιάζονται στο Σχήμα 6. Από την αρχή του μήνα παρατηρείται μια αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων στην Αθήνα, η οποία δεν συνάδει ούτε με τη διαμόρφωση της μεταδοτικότητας από τη θερμοκρασία, αλλά ούτε και με τα υπάρχοντα μέτρα, και η οποία την έχει φέρει πέρα από το όριο της κόκκινης περιοχής. Μια πιθανή εξήγηση είναι η αυξημένη διασπορά στην κοινότητα των μεταλλαγμένων στελεχών Β.1.1.318 και Β.1.167, οπότε και αναμένουμε τα δεδομένα των επομένων ημερών για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε μια πιο σαφή εικόνα. Με βάση τη μεγάλη απόκλιση που εμφανίζει η Αττική, η πορεία της μπορεί να εξηγηθεί μόνο εάν ληφθεί υπόψη πολύ μεγαλύτερη εγγενής μεταδοτικότητα του ιού, συνεπώς η διασπορά των ταχύτερα μεταδιδόμενων μεταλλάξεων είναι πολύ μεγαλύτερη από ότι στη Θεσσαλονίκη, καθώς επίσης και ότι παρατηρήθηκαν φαινόμενα έντονων συρροών. Tα πραγματικά δεδομένα εξηγούνται μόνο εάν θεωρήσουμε ότι το στέλεχος Β.1.1.318 έχει κυριαρχήσει έναντι του Β.1.1.7, και ταυτόχρονα η διασπορά του Β.1.167 είναι μεγαλύτερη από ότι είχε προσδιοριστεί στα μέσα Ιουνίου, με τα τωρινά αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την τότε εικασία μας. Αξίζει να σημειωθεί, ότι με τα δεδομένα των τελευταίων ημερών, παρατηρείται πτωτική τάση, και η επίδραση των φαινομένων συρροής φαίνεται να περιορίζεται, οπότε και με τα σημερινά αποτελέσματα επιβεβαιώθηκε η πρόβλεψη μας από τις 16/7, ότι θα μεταβούμε σε κάποιας μορφή αποκλιμάκωση, εκτός εάν επαναληφθούν φαινόμενα έντονης συρροής. Για την ώρα, διαφαίνεται ότι η Αττική έχει περιέλθει σε πτωτική πορεία, η οποία πιστεύουμε ότι θα συνεχιστεί, με δεδομένη και την μειωμένη κινητικότητα που θα παρατηρηθεί από τη ερχόμενη εβδομάδα λόγω της μετάβασης μεγάλου μέρους του πληθυσμού σε τουριστικούς προορισμούς.

Σχήμα 5. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην Αττική

Σχήμα 6. Αριθμός κρουσμάτων σε κρίσιμη κατάσταση (ΜΕΘ) σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ και τις προβλέψεις της υπολογιστικής πλατφόρμας CORE στην ΑθήναΣτη Θεσσαλονίκη η πολύ έντονα αυξητική τάση εμφανίζει πλέον ξανά σημάδια κάμψης (Σχήμα 7), ενώ η πορεία των κρουσμάτων σε κρίσιμη κατάσταση (διασωληνωμένοι σε ΜΕΘ) στη Θεσσαλονίκη ακολουθεί πλήρως τις προβλέψεις του μοντέλου και παρουσιάζεται στο Σχήμα 8.

Σχήμα 7. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στη Θεσσαλονίκη

Σχήμα 8. Αριθμός κρουσμάτων σε κρίσιμη κατάσταση (ΜΕΘ) σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ και τις προβλέψεις της υπολογιστικής πλατφόρμας CORE στη ΘεσσαλονίκηΌσον αφορά στη Θεσσαλία, αυξημένος αριθμός κρουσμάτων σε σχέση με την Τρίτη παρατηρήθηκε στη Λάρισα με 58 κρούσματα την Τετάρτη (Σχήμα 9), όπου η ανοδική πορεία παρουσιάζει διακυμάνσεις . Στην Καρδίτσα εντοπίστηκαν 19 κρούσματα (Σχήμα 11), και η ανοδική τροχιά που την οδήγησε πάνω από το όριο της κόκκινης περιοχής, πλέον αποκλιμακώνεται. Στη Μαγνησία με 22 κρούσματα (Σχήμα 10) παρατηρείται μειωμένος αριθμός κρουσμάτων σε σχέση με την Τρίτη αλλά πλέον παρατηρείται μια τάση αναζωπύρωσης. Στα Τρίκαλα όπου εντοπίστηκαν 18 κρούσματα την Τετάρτη (Σχήμα 12) παρατηρείται αυξημένος αριθμός κρουσμάτων σε σχέση με την Τρίτη, και οι διακυμάνσεις στην πορεία αποκλιμάκωσης, έφεραν τα Τρίκαλα ξανά πάνω από το όριο χαρακτηρισμού ως κόκκινη περιοχή.

Σχήμα 9. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στη Λάρισα

Σχήμα 10. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στη Μαγνησία

Σχήμα 11. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην Καρδίτσα

Σχήμα 12. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στα ΤρίκαλαΣτην Αχαΐα, παρουσιάζεται μικρότερος αριθμός κρουσμάτων σε σχέση με την Τρίτη με 80 κρούσματα την Τετάρτη (Σχήμα 13), αλλά παρουσιάζεται αναστροφή της ελαφρά καθοδικής τροχιάς. Στη Λακωνία εντοπίστηκαν 28 κρούσματα (Σχήμα 15) και συνολικά έχει διαμορφωθεί ανοδική τάση, η οποία έχει έντονες διακυμάνσεις. Μειωμένος αριθμός κρουσμάτων σε σχέση με την Τρίτη παρουσιάστηκε στην Αργολίδα όπου εντοπίστηκαν 18 κρούσματα (Σχήμα 16) στην οποία έχει διαμορφωθεί ανοδική τάση τις τελευταίες ημέρες, και έχει περάσει πλέον το όριο του χαρακτηρισμού ως κόκκινη περιοχή. Στην Αρκαδία εντοπίσθηκαν 18 κρούσματα (Σχήμα 14) και η πορεία πλέον βρίσκεται σε αποκλιμάκωση. Όσον αφορά άλλες περιοχές της Πελοποννήσου, σταθερός αριθμός κρουσμάτων σε σχέση με την Τρίτη εμφανίζεται στη Μεσσηνία όπου εντοπίστηκαν 49 κρούσματα (Σχήμα 17), στην οποία επίσης έχει διαμορφωθεί ανοδική τάση η οποία την έχει φέρει πάνω από το όριο χαρακτηρισμού ως κόκκινη περιοχή, και που χαρακτηρίζεται από έντονες διακυμάνσεις. Στην Ηλεία εντοπίστηκαν 12 κρούσματα (Σχήμα 18), και είναι επίσης από τις περιοχές όπου είχε διαμορφωθεί έντονα ανοδική τάση, η οποία όμως πλέον έχει περιέλθει σε αποκλιμάκωση, και που την επανάφερε υπό του ορίου χαρακτηρισμού ως κόκκινη περιοχή. Στην Κορινθία εντοπίστηκαν 49 κρούσματα (Σχήμα 19), και η πορεία ενώ ήταν έντονα ανοδική, παρουσιάζει πτωτικές τάσεις, παρά τις διακυμάνσεις που παρατηρούνται από μέρα σε μέρα.

Σχήμα 13. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην Αχαΐα

Σχήμα 14. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στη Λακωνία

Σχήμα 15. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην Αργολίδα

Σχήμα 16. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην Αρκαδία

Σχήμα 17. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στη Μεσσηνία

Σχήμα 18. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην Ηλεία

Σχήμα 19. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην ΚορινθίαΣτην Αιτωλοακαρνανία όπου εντοπίσθηκαν 28 κρούσματα την Τετάρτη, παρατηρείται αυξημένος αριθμός κρουσμάτων σε σχέση με την Τρίτη (25 κρούσματα) (Σχήμα 20), και παρόλο που ακόμα δεν έχει διαμορφωθεί κάποια ισχυρή ανοδική τάση, η συνέχιση της ήπιας ανόδου την έφερε ελαφρά πάνω από το όριο της κόκκινης περιοχής. Στην Εύβοια, με 68 κρούσματα, παρατηρείται μεγαλύτερος αριθμός κρουσμάτων σε σχέση με την Τρίτη (Σχήμα 21), με τη συνολική πορεία να είναι και πάλι ανοδική. Μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων είχαμε στη Βοιωτία όπου εντοπίστηκαν 31 κρούσματα (Σχήμα 22), όπου επίσης έχει ξεπεράσει το όριο χαρακτηρισμού ως κόκκινη περιοχή και η πορεία της παρουσιάζει διακυμάνσεις. Μεγαλύτερος σε σχέση με την Τρίτη ήταν ο αριθμός των κρουσμάτων στη Φθιώτιδα όπου εντοπίσθηκαν 29 κρούσματα την Τετάρτη, έχει πλέον ξεπεράσει το όριο της κόκκινης περιοχής και διαμορφώνεται έντονα ανοδική τάση (Σχήμα 24). Στην Ευρυτανία εντοπίστηκε 1 κρούσμα (Σχήμα 25), ενώ στη Φωκίδα εντοπίστηκαν 4 κρούσματα (Σχήμα 23) και η ανοδική τάση, περνάει σε ελαφρά αποκλιμάκωση, οπότε και πλέον βρίσκεται ξανά υπό του ορίου χαρακτηρισμού ως κόκκινη περιοχή.

Σχήμα 20. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην Αιτωλοακαρνανία

Σχήμα 21. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην Εύβοια

Σχήμα 22. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στη Βοιωτία

Σχήμα 23. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στη Φωκίδα

Σχήμα 24. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στη Φθιώτιδα

Σχήμα 25. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στη ΕυρυτανίαΜεγαλύτερος σε σχέση με την Τρίτη ήταν ο αριθμός των κρουσμάτων στα Ιωάννινα με 14 κρούσματα την Τετάρτη (Σχήμα 26). Τις προηγούμενες εβδομάδες, είχε διαμορφωθεί πολύ έντονα ανοδική τάση, η οποία έφερε την περιφερειακή ενότητα πολύ πάνω από το όριο της κόκκινης περιοχής, ενώ το ύψος του κύματος που διαμορφώθηκε, ξεπέρασε σε ύψος το παρατεταμένο 3ο κύμα που είχε πλήξει την περιοχή. Εντούτοις, η πορεία έχει περιέλθει σε συστηματική αποκλιμάκωση εδώ και 3 εβδομάδες, οπότε αναμένεται σύντομα να περάσει υπό του ορίου χαρακτηρισμού ως κόκκινη περιοχή. Στη Θεσπρωτία (Σχήμα 27) εντοπίστηκαν 13 κρούσματα και παρατηρείται μεγαλύτερος αριθμός σε σχέση με την Τρίτη, και φαίνεται ότι τελικά επικρατούν οι ανοδικές διακυμάνσεις των τελευταίων ημερών, ωθούμενες από τις μαζικές μετακινήσεις στα τουριστικά θέρετρα της περιοχής. Στην Άρτα παρουσιάζονται 13 νέα κρούσματα και συνεχίζει η έντονα ανοδική τάση που έχει διαμορφωθεί (Σχήμα 28) και που την έφερε πάνω από το όριο της κόκκινης περιοχής, ενώ στην Πρέβεζα με 24 κρούσματα (Σχήμα 29) παρατηρήθηκε αναζωπύρωση, οπότε και η περιοχή πέρασε ξανά πάνω από το όριο χαρακτηρισμού ως κόκκινη περιοχή και η συνολική τάση συνεχίζει να είναι έντονα αυξητική.

Σχήμα 26. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στα Ιωάννινα

Σχήμα 27. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στη Θεσπρωτία

Σχήμα 28. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην Άρτα

Σχήμα 29. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην ΠρέβεζαΌσον αφορά στις πόλεις της Βορείου Ελλάδας, αύξηση παρουσιάζεται στα Γρεβενά όπου εντοπίστηκαν 5 κρούσματα την Τετάρτη (Σχήμα 38), στις Σέρρες με 33 κρούσματα (Σχήμα 39), στο Κιλκίς με 23 κρούσματα (Σχήμα 35), στην Πιερία με 18 κρούσματα (Σχήμα 37), στην Καστοριά με 5 κρούσματα (Σχήμα 40) και στη Φλώρινα με 24 κρούσματα (Σχήμα 33). Αντίθετα μείωση παρουσιάζεται στην Καβάλα με 18 κρούσματα (Σχήμα 45), στη Χαλκιδική με 27 κρούσματα (Σχήμα 41),στην Ημαθία με 19 κρούσματα (Σχήμα 30), στην Πέλλα με 11 κρούσματα (Σχήμα 31) και στην Κοζάνη με 48 κρούσματα (Σχήμα 32).

Σχήμα 30. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην Ημαθία

Σχήμα 31. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην Πέλλα

Σχήμα 32. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην Κοζάνη

Σχήμα 33. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στη Φλώρινα

Σχήμα 34. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στη Δράμα

Σχήμα 35. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στο Κιλκίς

Σχήμα 36. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην Καβάλα

Σχήμα 37. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην Πιερία

Σχήμα 38. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στα Γρεβενά

Σχήμα 39. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στις Σέρρες

Σχήμα 40. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην Καστοριά

Σχήμα 41. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στη ΧαλκιδικήΌσον αφορά στη Θράκη, στη Ροδόπη την Τετάρτη εντοπίστηκαν 8 κρούσματα (Σχήμα 42) και διαμορφώνεται ελαφρά ανοδική τάση, ενώ στην Ξάνθη εντοπίστηκαν 8 κρούσματα (Σχήμα 33), όπου και συνεχίζει η σταθεροποιητική τάση. Στον Έβρο εντοπίσθηκαν 31 κρούσματα (Σχήμα 44), η περιοχή πέρασε εδώ και μέρες τα όρια χαρακτηρισμού ως κόκκινη περιοχή και ανησυχεί η αύξηση των τελευταίων ημερών που υποδηλώνει συρροή, οι οποίες στις μικρές πόλεις έχουν φανεί ικανές να ξεκινήσουν σημαντικές αλυσίδες μετάδοσης, οι οποίες διαμορφώνουν ανοδικά κύματα.

Σχήμα 42. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στη Ροδόπη

Σχήμα 43. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην Ξάνθη

Σχήμα 44. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στον ΈβροΣτο Ηράκλειο, όπου εντοπίστηκαν 128 κρούσματα την Τετάρτη, παρατηρείται μικρότερος αριθμός σε σχέση με την Τρίτη και το ανοδικό κύμα που διαμορφώθηκε, ξεπέρασε κατά πολύ σε ύψος το μέγιστο του 3ου κύματος, που πιθανότατα οφείλεται στο σχετικά μεγάλο αριθμό κρουσμάτων που φέρουν το μεταλλαγμένο στέλεχος Δ, εμφανίζει σημάδια αναζωπύρωσης (Σχήμα 45). Στα Χανιά με 107 κρούσματα (Σχήμα 46) έχουμε μειωμένο αριθμό κρουσμάτων σε σχέση με την Τρίτη και πλέον και εδώ έχει διαμορφωθεί αναζωπύρωση που συντελεί σε έντονα ανοδική πορεία, η οποία είχε προ ημερών φέρει τα Χανιά αρκετά πάνω από το όριο χαρακτηρισμού ως κόκκινη περιοχή, με ύψος 4ου κύματος που ξεπέρασε ήδη κατά πολύ τα 3 προηγούμενα. Μειωμένος αριθμός κρουσμάτων παρατηρείται στο Ρέθυμνο την Τετάρτη με 44 κρούσματα, όπου παρατηρήθηκε ένα πολύ έντονα ανοδικό κύμα (Σχήμα 47), το οποίο είναι ήδη 4 φορές ψηλότερο από το 3ο κύμα, που όμως έχει περιέλθει σε αποκλιμάκωση. Στο Λασίθι παρατηρείται αυξημένος αριθμός κρουσμάτων σχέση με την Τρίτη, καθώς εντοπίστηκαν 18 κρούσματα (Σχήμα 48), αλλά και σε αυτήν την περιοχή έχει διαμορφωθεί έντονα ανοδική τάση, η οποία δείχνει ξανά σημάδια αναζωπύρωσης.

Σχήμα 45. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στο Ηράκλειο

Σχήμα 46. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στα Χανιά

Σχήμα 47. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στο Ρέθυμνο

Σχήμα 48. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στο ΛασίθιΣτη Λέσβο την Τετάρτη, εντοπίστηκαν 28 νέα κρούσματα (Σχήμα 49) και η έντονη αυξητική πορεία που παρατηρήθηκε και την οδήγησε πάνω από το όριο της κόκκινής περιοχής, ενώ παρουσιάσε σημάδια κάμψης, συνεχίζει ξανά ανοδικά. Στην Κέρκυρα, εντοπίστηκαν 39 κρούσματα (Σχήμα 50) και παρατηρείται μειωμένος αριθμός κρουσμάτων σε σχέση με την Τρίτη, επανάκαμψη του ανοδικού κύματος και πλέον η περιοχή πέρασε αρκετά πάνω από το όριο χαρακτηρισμού ως κόκκινη. Στη Χίο όπου εντοπίστηκαν 39 κρούσματα, η έντονα ανοδική τάση πέρασε σε αποκλιμάκωση (Σχήμα 51). Στη Θάσο, και την Τετάρτη δεν εντοπίστηκε κανένα νέο κρούσμα (Σχήμα 52). Στην Πάρο παρουσιάζεται αυξημένος αριθμός κρουσμάτων σε σχέση με την Τρίτη καθώς εντοπίστηκαν 23 κρούσματα (Σχήμα 53) και η συνολική πορεία ενώ βρίσκονταν σε αποκλιμάκωση, παρουσιάζει ξανά ανοδικές διακυμάνσεις. Στην Μύκονο εντοπίστηκαν 30 κρούσματα (Σχήμα 55) και ενώ είχε περιέλθει σε αποκλιμάκωση, παρουσιάζει ξανά ανοδικές τάσεις, αλλά όχι έντονες για την ώρα, ενώ στη Σαντορίνη που εντοπίστηκαν 16 νέα κρούσματα (Σχήμα 56), συνεχίζεται η καθοδική τάση. Στην Ζάκυνθο εντοπίστηκαν 18 κρούσματα και η έντονα ανοδική πορεία πέρασε σε ισχυρή αποκλιμάκωση (Σχήμα 54), ενώ στη Ρόδο όπου εντοπίστηκαν 98 κρούσματα (Σχήμα 57), συνεχίζει η έντονα ανοδική τάση.

Σχήμα 49. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στη Λέσβο

Σχήμα 50. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην Κέρκυρα

Σχήμα 51. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στη ΧίοΣχήμα 52. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην Θάσο

Σχήμα 53. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην Πάρο

Σχήμα 54. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην Ζάκυνθο

Σχήμα 55. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην Μύκονο

Σχήμα 56. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην Σαντορίνη

Σχήμα 57. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην Ρόδο Συμπεράσματα:Με βάση τα χθεσινά αποτελέσματα, την Τετάρτη είχαμε ελαφρά υψηλότερο αριθμό ασθενών σε κρίσιμη κατάσταση (διασωληνωμένοι σε ΜΕΘ) σε σχέση με την Τρίτη, όπως και υψηλότερο αριθμό θανάτων. Οι προβλέψεις αυτές συνάδουν με τις προσομοιώσεις του μοντέλου CORE, όπως και ο αριθμός των κρουσμάτων, ο οποίος πλέον παρουσιάζει έντονη σταθεροποίηση της ανοδικής πορείας και η διασπορά των κρουσμάτων διαχέεται πλέον στις περισσότερες περιοχές της χώρας (κυρίως λόγω μετακίνησης πληθυσμών για παραθερισμό και λόγω τουριστικών ροών). Αναμένουμε τις επόμενες ημέρες για να δούμε τις επιπτώσεις του κύματος εξόδου του Αυγούστου στην πορεία της πανδημίας. Σε πανελλαδικό επίπεδο ο κυλιόμενος εβδομαδιαίος μέσος όρος του δείκτη θετικότητας διαμορφώθηκε στο 3,25% (η ημερήσια τιμή την Τετάρτη είναι 3%) ενώ ο κυλιόμενος εβδομαδιαίος μέσος όρος του πραγματικού αριθμού αναπαραγωγής Rt (δηλαδή ο αριθμός των ατόμων που ένας φορέας μπορεί να επιμολύνει) διαμορφώθηκε στο 1,01 (τιμές του Rt πάνω από τη μονάδα υποδηλώνουν αύξηση της διασποράς του ιού στην κοινότητα). Συνολικά η πορεία της πανδημίας είναι αυξητική από τις 28/6 κι έπειτα, όπως αντικατοπτρίζεται και από τον ημερήσιο αριθμό των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών), ο οποίος πλέον ξεπέρασε τα 2500 (2621). Αυτό συνέβη, γιατί η μεγαλύτερη από τη φαινομενική διασπορά των μεταλλάξεων και τα υπάρχοντα ανοίγματα σε συνδυασμό με φαινόμενα αδικαιολόγητης συρροής, έχουν υπερβεί τη δυναμική μείωσης της διασποράς λόγω της ανόδου της θερμοκρασίας και της επαγόμενης πτώσης της μεταδοτικότητας, του μεγάλου αριθμού των self-test (που όμως είναι λίγο μικρότερος σε σχέση με τις πρώτες εβδομάδες) και της προόδου των εμβολιασμών.

Η επιδημιολογική εικόνα χθες σε σχέση με την προηγούμενη Τετάρτη παρουσιάζεται στα συγκριτικά συγκεντρωτικά αποτελέσματα που δίνονται στο σχήμα 58. Αξίζει να σημειωθεί ότι η τιμή αυτή του Rt (1,01) είναι υψηλή για την εποχή, και δε δικαιολογείται μόνο από την παρουσία μεταλλάξεων, αλλά συνδέεται και με φαινόμενα συρροής τα οποία παρατηρούνται κυρίως στην Αττική και σε τουριστικούς προορισμούς. Στην πράξη δηλαδή, λόγω της αυξημένης μεταδοτικότητας των νέων στελεχών, τα φαινόμενα συρροής αποδεικνύονται πολύ πιο επιβαρυντικά για τη διασπορά της νόσου στην κοινότητα. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη για τη συνέχεια της θερινής περιόδου και τη διαχείριση θρησκευτικών και άλλων παραδοσιακών ή τουριστικών εκδηλώσεων όπου μπορούν να συμβούν φαινόμενα συρροής. Kαι χθες παρατηρείται σταθεροποίηση του Rt οδηγώντας την πανδημία σε ελαφρά αυξητική τροχιά που ξεκίνησε ξανά πριν από 5 ημέρες. Να σημειωθεί και η μεταβολή της τάσης στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη σε πτωτική, την οποία είχαμε διαβλέψει, ενώ πλέον και άλλες περιοχές, οι οποίες παρά το μεγάλο ύψος του 4ου κύματος το οποίο διένυσαν (όπως τα Γιάννενα, η Πρέβεζα, η Καρδίτσα, η Μύκονος), πλέον βρίσκονται σε τροχιά αποκλιμάκωσης. Το καλοκαίρι του 2020 είχε παρατηρηθεί σημαντική αύξηση επαφών μετά την 1η Αυγούστου, οπότε αν παρατηρηθούν παρόμοια φαινόμενα, ελλοχεύει ο κίνδυνος σημαντικής αναζωπύρωσης.

Σχήμα 58. Συγκριτικά αποτελέσματα της επιδημιολογικής εικόνας της χθεσινής Τετάρτης (04/08/2021) σε σχέση με την προηγούμενη (28/07/2021) Όσον αφορά επιμέρους περιοχές, αρκετές πλέον βρίσκονται πάνω από το όριο χαρακτηρισμού ως κόκκινες, όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη η Λάρισα, η Καρδίτσα, τα Τρίκαλα, η Αχαΐα, η Λακωνία, η Αργολίδα, η Αρκαδία, η Κορινθία, η Μεσσηνία, η Αιτωλοακαρνανία, η Εύβοια, η Βοιωτία, η Φθιώτιδα, τα Ιωάννινα, η Θεσπρωτία, η Πρέβεζα, η Άρτα, η Κοζάνη, η Ημαθία, η Πέλλα, το Κιλκίς, η Καβάλα, η Φλώρινα, η Πέλλα, η Χαλκιδική, η Πιερία, ο Έβρος, το Ηράκλειο, τα Χανιά, το Ρέθυμνο, το Λασίθι, η Κέρκυρα, η Λέσβος, η Χίος, η Πάρος, η Ζάκυνθος, η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Θάσος και η Ρόδος, ενώ παρατηρούνται ανοδικές τάσεις στη Δράμα, που την έχουν φέρει στο όριο. Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η αυξητική πορεία σε τουριστικούς προορισμούς όπως η Ρόδος (που αυτή τη στιγμή έχει την πιο έντονα ανοδική τάση), η Κέρκυρα, η Ζάκυνθος, η Χαλκιδική, η Χίος, η Λέσβος, αλλά και σε περιοχές πιο κοντά στην Αθήνα όπως η Βοιωτία, η Εύβοια, η Κορινθία και η Αργολίδα. Στην Πελοπόννησο ανησυχητικά αυξητική τάση παρουσιάζουν σχεδόν όλες οι περιφερειακές ενότητες με εξαίρεση την Ηλεία, ενώ στην ηπειρωτική και Βόρειο Ελλάδα, η Κοζάνη, η Καβάλα, η Φλώρινα και ο Έβρος. Στην Κρήτη παραμένει σε υψηλά επίπεδα διασποράς το Ηράκλειο, όπως επίσης και τα Χανιά, ενώ αναζωπύρωση παρατηρείται και στο Λασίθι. Σε αυτές τις περιοχές συνιστούμε κινητοποίηση κλιμακίων του ΕΟΔΥ για αυξημένους ελέγχους με rapid test και καλή ιχνηλάτηση επαφών των θετικών περιπτώσεων.Με δεδομένα τα υπάρχοντα ανοίγματα οικονομικών δραστηριοτήτων, την παρουσία των μεταλλάξεων και την έλευση τουριστικών ροών και μετακινήσεις πληθυσμού είναι ακόμα πιο σημαντική η τήρηση των μέτρων, με κυριότερη την ορθή και μαζική εφαρμογή των self-test, με ταυτόχρονη αύξηση της ιχνηλασίας των επαφών των ανιχνευθέντων ως θετικοί και καραντίνα 14 ημερών για τους συμπολίτες μας που θα επιβεβαιωθεί ότι είναι θετικοί στην μόλυνση με SARS-CoV-2 ακόμη και αν είναι ασυμπτωματικοί. Η σημασία και η αποτελεσματικότητα των self-test και του εμβολιασμού έχει ήδη φανεί τις προηγούμενες 12 εβδομάδες. Με δεδομένη την εμφάνιση της μετάλλαξης Β.1.617 ο πλήρης εμβολιασμός (με δύο δόσεις) του συνολικού πληθυσμού είναι σε συνδυασμό με τη μαζική και συχνή χρήση self-test οι δύο πιο αποτελεσματικές γραμμές άμυνας που έχουμε για να αντιμετωπίσουμε ΑΜΕΣΑ αυτό το πολύ πιο μεταδοτικό στέλεχος του SARS-CoV-2. Με δεδομένη την έντονη αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων (η οποία είναι ταχύτερη του αναμενόμενου) και το γεγονός ότι είμαστε στην αρχή της τουριστικής περιόδου ακόμα, πρέπει ΑΜΕΣΑ να αυξηθεί ο αριθμός των self-test και να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες που θα εξασφαλίσουν υψηλό αριθμό εμβολιασμένων. Σχετικά με το άνοιγμα των συνόρων σε τουριστικές ροές, αυτό θα πρέπει να συνοδευτεί με τα παρακάτω μέτρα:α) εργαστηριακός έλεγχος των ταξιδιωτών τουλάχιστον 48 ώρες πριν την αναχώρηση με δυνατότητα επανάληψης του ελέγχου 7 ημέρες από την άφιξή τους στη χώραβ) πιστοποιητικό ανάρρωσης από την Covid-19 με ημερομηνία μέχρι 6 μήνες πριν την άφιξή τους στη χώρα. γ) δυνατότητα αυξημένου αριθμού rapid test στα τουριστικά θέρετρα της χώρας και όχι μόνο στις πύλες εισόδου.Επίσης εισηγούμαστε την θεσμοθέτηση ενός επαναληπτικού rapid test ή δύο self-test κατά την πρώτη εβδομάδα από την αρχή παραθερισμού παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις επιπρόσθετα από τα μέχρι τώρα υγειονομικά πρωτόκολλα. Με στόχο την αντιμετώπιση του 4ου κύματος της πανδημίας στο οποίο βρισκόμαστε από τις 28 Ιουνίου πέρα από την επιτάχυνση του εμβολιασμού προτείνουμε την συνέχιση με μαζική συμμετοχή των πολιτών και τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα των self test για όλους τους ανεμβολίαστους συμπολίτες μας, εργαζόμενους και μη. Στην περίπτωση των ανεμβολίαστων εργαζομένων τα 2 self test την εβδομάδα θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά. Επίσης, κινητά κλιμάκια του ΕΟΔΥ να πηγαίνουν και να κάνουν αυξημένο αριθμό rapid test στις περιοχές όπου παρατηρείται έντονα αυξητική τάση πριν ακόμη αυξηθούν πολύ τα κρούσματα συνδυάζοντας τα δεδομένα του ΕΟΔΥ με τις προσομοιώσεις της δυναμικής της πανδημίας από μοντέλα όπως το CORE της ερευνητικής ομάδας HERACLES για την Υγεία και το Εκθεσίωμα του ΑΠΘ. Έτσι θα μπορέσουμε να βάλουμε σε καραντίνα τους θετικούς στον SARS-CoV-2 και με καλή ιχνηλάτηση επαφών να σταματήσουμε πολλαπλές αλυσίδες μετάδοσης της νόσου, μειώνοντας ή εξαλείφοντας την ανάγκη για περιοριστικά μέτρα και τοπικά lockdown. Περιοχές στις οποίες ένα τέτοιο μέτρο θα είχε πολύ μεγάλη απόδοση σήμερα είναι το Ρέθυμνο, το Λασίθι, η Κέρκυρα, η Θεσπρωτία, η Κορινθία, η Καρδίτσα, η Μαγνησία, η Λάρισα, τα Τρίκαλα και η Αττική. Τέλος θα ήθελα να αναφερθώ σε μια εξαιρετική ιδέα της διεπιστημονικής ομάδας FLATOD-19 με ειδίκευση στον τουρισμό, που προτείνουν ότι στις τουριστικές περιοχές θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε μικρές τουριστικές «κοινωνικές φούσκες». Μικρές δηλαδή ομάδες τουριστών / παραθεριστών που να έχουν επαφές μεταξύ τους αλλά όχι αναγκαστικά με άλλους στο εστιατόριο, στο μπαρ, κ.λπ. Θέλει παραπάνω δουλειά και οργάνωση από τους παρόχους του τουριστικού προϊόντος, αλλά θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα ασφαλέστερο υγειονομικά καλοκαίρι σε συνδυασμό με με στοχευμένα τεστ του ΕΟΔΥ σε τουριστικές περιοχές όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Αν θέλουμε να συνδυάσουμε τη χρηστή διαχείριση του υγειονομικού κινδύνου από την COVID-19 με την εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας και της κοινωνίας, είναι κρίσιμο να προετοιμάζουμε κατάλληλα τους χώρους εργασίας, εκπαίδευσης, τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε επίπεδα υποδομής ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν με αυξημένη ασφάλεια και να μην στηριζόμαστε μόνο στα μέτρα περιορισμού δραστηριοτήτων. Ο περιορισμός δραστηριοτήτων και το lockdown είναι τα τελικά μέτρα που παίρνουμε όταν πρέπει να περιορίσουμε την επέκταση της διασποράς του SARS-CoV-2 δραστικά, δεν μπορεί να είναι τα πρώτα μέτρα που παίρνουμε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ