Δικαστική απόφαση – “βόμβα” για τις λίστες Λαγκάρντ και Μπόργιανς

Την αναδρομική παραγραφή όλων ανεξαιρέτως των φορολογικών υποθέσεων που αφορούν στις λίστες Λαγκάρντ και Μπόργιανς, την ακύρωση όλων των ελέγχων που ήδη διενεργήθηκαν σε φυσικά πρόσωπα τα οποία περιλαμβάνονται στις συγκεκριμένες λίστες, καθώς και τη ματαίωση όσων ελάχιστων ελέγχων απέμεναν να διενεργηθούν αναμένεται να προκαλέσει μια νέα απόφαση-βόμβα που εκδόθηκε πρόσφατα από δικαστήριο των Αθηνών.

Πρόκειται για απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, σύμφωνα με την οποία τα στοιχεία των κινήσεων των αλλοδαπών τραπεζικών λογαριασμών Ελλήνων φορολογουμένων δεν μπορούν να αποτελέσουν «συμπληρωματικά στοιχεία» που δεν ήταν δυνατόν να περιέλθουν εις γνώση των ελληνικών φορολογικών αρχών εντός της αρχικής πενταετούς προθεσμίας παραγραφής φορολογικών υποθέσεων. Ως εκ τούτου, η κοινοποίησή τους στις αρχές αυτές μετά την πάροδο της αρχικής πενταετούς περιόδου δεν είναι δυνατόν να παρατείνει την προθεσμία παραγραφής για φορολογικό καταλογισμό από πενταετία σε δεκαετία. Κι αυτό διότι θα μπορούσαν τα στοιχεία αυτά να είχαν τεθεί υπ’ όψιν των ελληνικών φορολογικών αρχών και να είχαν αξιοποιηθεί ελεγκτικά εντός της αρχικής πενταετούς περιόδου παραγραφής αν οι συγκεκριμένες αρχές είχαν επιδείξει τη δέουσα επιμέλεια!

Η απόφαση

Ειδικότερα, δε, όσον αφορά στη λίστα Λαγκάρντ, το Διοικητικό Εφετείο έκρινε με την απόφασή του ότι οι αρμόδιες ελληνικές φορολογικές αρχές είχαν τη δυνατότητα να λάβουν από την Ελβετία τα στοιχεία των κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών των φυσικών προσώπων της λίστας και να τα αξιοποιήσουν εντός του αρχικού χρόνου παραγραφής, δηλαδή εντός πενταετίας από τη λήξη των οικονομικών ετών 2006-2008 στα οποία αφορούν οι υποθέσεις της λίστας. Μπορούσαν δηλαδή οι φορολογικές αρχές όχι μόνο να είχαν λάβει αλλά και να είχαν ολοκληρώσει τους ελέγχους έως και το τέλος του 2013 που έληξε η πενταετής περίοδος παραγραφής! Σύμφωνα με τη λογική του δικαστηρίου, οι ελληνικές φορολογικές αρχές μπορούσαν να είχαν κάνει χρήση νομοθετημένων εργαλείων, όπως η «Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας», που προβλέπει ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των φορολογικών αρχών όλων των κρατών-μελών και της Ελβετίας. Περαιτέρω συνέπεια, σύμφωνα πάντα με την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, είναι να μην μπορούν τα στοιχεία από τις κινήσεις των λογαριασμών του εξωτερικού να χαρακτηριστούν «συμπληρωματικά» και να μην είναι δυνατόν η περιέλευσή τους στις ελληνικές φορολογικές αρχές μετά την πάροδο της πενταετούς περιόδου παραγραφής, δηλαδή μετά τη λήξη των ετών 2011-2013, να παρατείνει την περίοδο παραγραφής έως τα τέλη των ετών 2016-2018.

Πιλότος…

Η συγκεκριμένη απόφαση, αν υιοθετηθεί κι από το Συμβούλιο της Επικρατείας, στο οποίο κανονικά θα πρέπει να προσφύγει το Ελληνικό Δημόσιο δια της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), θα σημάνει γενικευμένη αναδρομική εφαρμογή σε όλες ανεξαιρέτως τις υποθέσεις που περιλαμβάνονται στις λίστες μεγαλοκαταθετών εξωτερικού. Δηλαδή θα ισχύσει και θα προκαλέσει αναδρομική παραγραφή στις εναπομείνασες μη παραγεγραμμένες υποθέσεις όχι μόνο της λίστας Λανγκάρντ, αλλά και της λίστας Μπόργιανς. Το αποτέλεσμα θα είναι όσοι αναφερόμενοι στις λίστες αυτές ελέγχθηκαν ήδη και υποχρεώθηκαν να καταβάλουν φόρους και προσαυξήσεις αλλά δεν συμβιβάστηκαν με το Δημόσιο να έχουν πλέον το δικαίωμα να πάρουν πίσω τα ποσά που πλήρωσαν, προσφεύγοντας στη Δικαιοσύνη. Επίσης, θα διαγραφούν οριστικά όποια ποσά επιβλήθηκαν αλλά δεν εισπράχθηκαν εφόσον οι ελεγχθέντες έχουν προσφύγει στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών ή στη Δικαιοσύνη.

Πηγή πληροφοριών εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ