ΕΦΚΑ: Επιστράτευση συνταξιούχων και μετατάξεις για επιτάχυνση της έκδοσης των εκκρεμών συντάξεων

Ρυθμίσεις του υπουργείου Εργασίας για την επιτάχυνση της απονομής των εκκρεμών συντάξεων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων στο σχέδιο νόμου που φέρει τον τίτλο «ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορονοϊού COVlD-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».

Ειδικότερα, με στόχο την ταχύτερη περάτωση εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης, προβλέπεται, κατ’ εξαίρεση των κείμενων διατάξεων, η απόσπαση στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) μόνιμων υπαλλήλων ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, που ανήκουν σε φορείς εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης, υπό τις ειδικά οριζόμενες προϋποθέσεις και με μέγιστη διάρκεια τους έξι μήνες. Υπό το ίδιο πνεύμα, προβλέπεται η παράλληλη ανάθεση καθηκόντων στους ως άνω υπαλλήλους σε περίπτωση που δεν αποσπαστούν με μέγιστη διάρκεια τους έξι μήνες και με τη μορφή παροχής υπερωριακής απασχόλησης προς τον e-ΕΦΚΑ.

Στους εν λόγω υπαλλήλους προβλέπεται η καταβολή αποζημίωσης, λόγω της συμμετοχής τους σε ομάδες, που συστάθηκαν και λειτουργούν ή συστήνονται για την επιτάχυνση του έργου εκκαθάρισης των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης, κανονισμού και πληρωμής των συντάξεων. Παράλληλα, συμπληρώνονται οι διατάξεις του ν. 4354/2015, ώστε να είναι εφικτή η χορήγηση της εν λόγω αποζημίωσης, με ανώτατο όριο τις 7.200 ευρώ κατ’ έτος.

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα στον e-ΕΦΚΑ παραίτησης από ένδικα μέσα, τα οποία έχουν ήδη ασκηθεί και αφορούν παραμονή ή επαναπρόσληψη εργαζομένων σε υπηρεσίες του, υπό ειδικώς οριζόμενες προϋποθέσεις.

Παρέχεται η δυνατότητα στις ανεξάρτητες υπηρεσιακές διοικητικές μονάδες του e-ΕΦΚΑ να συνάπτουν συμβάσεις προμήθειας συγκεκριμένου τύπου ηλεκτρονικών υπολογιστών και για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, κλπ.

Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα στον διοικητή του e-ΕΦΚΑ να αποφασίζει την ανάθεση του έργου της υποστήριξης των διαδικασιών απονομής συντάξεων σε συνταξιούχους, λόγω γήρατος, πρώην υπαλλήλους του e-ΕΦΚΑ και των ενταχθέντων σε αυτόν ασφαλιστικών φορέων και του Δημοσίου, υπό την οριζόμενη προϋπόθεση. Η ανάθεση του έργου των ανωτέρω συνταξιούχων θα γίνεται αποκλειστικά με συμβάσεις έργου, η διάρκεια των οποίων δεν θα υπερβαίνει το διάστημα των οκτώ μηνών και δεν θα ανανεώνεται.

Καθορίζεται με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) η κατ’ αποκοπή καταβαλλόμενη αμοιβή για την εργασία των ανωτέρω. Η δραστηριότητα αυτή εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 20 του ν. 4387/2016 περί περικοπής ποσοστού σύνταξης σε εργαζόμενους συνταξιούχους.

Παράλληλα:

– Παρατείνεται έως την 31η.3.2021 (λήγει 31.12.2020), η προθεσμία εκκαθάρισης και πληρωμής από τον e-ΕΦΚΑ. των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κλάδου υγείας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ προς τους αναφερόμενους δικαιούχους και παρέχεται εξουσιοδότηση για τη δυνατότητα περαιτέρω παράτασής της, αλλά όχι πέραν της 30ής.6.2021.

Πηγή: enikonomia.gr

Μοιράσου το:
σχολίασε κι εσύ
Ροή
Lifestyle
Κοινωνία
Πολιτική

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.