Συνήγορος του Πολίτη: Προβληματική η απλοποίηση…

Συνήγορος του Πολίτη: Προβληματική η απλοποίηση…

Τα προβλήματα που προέκυψαν κατά τη διεκπεραίωση αιτημάτων ατόμων με αναπηρίες, για την απαλλαγή τους από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων τους, μετά την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), τον Σεπτέμβριο του 2011, εξέτασε ο Συνήγορος του Πολίτη.

Όπως αναφέρει η Αρχή, για τη χορήγηση απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας σε αναπήρους, πρόσφατες διατάξεις εισάγουν νέα διαδικασία ειδικής αντιστοίχισης της ιατρικής εκτίμησης και του ποσοστού αναπηρίας (άρθρο 38 του Ν. 4141/2013).

Πλέον, για τη χορήγηση της απαλλαγής κατατίθεται στην αρμόδια Αρχή τελωνισμού του αυτοκινήτου, μεταξύ άλλων δικαιολογητικών, ειδική σχετική ιατρική βεβαίωση του ΚΕΠΑ, από την οποία πρέπει να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής του στις εν λόγω διατάξεις και πως η συγκεκριμένη πάθησή του είναι δια βίου.

Ο Συνήγορος υποστήριξε προς την αρμόδια Διεύθυνση του υπουργείου Οικονομικών ότι η προϋπάρχουσα νομοθεσία ήταν επαρκής και πως ήταν δυνατόν αυτή, με μικρές αλλαγές, να προσαρμοστεί στο θεσμικό πλαίσιο και τη διοικητική διαδικασία λειτουργίας του ΚΕΠΑ.

Η Αρχή θεωρεί ότι η λύση που επελέγη αναπαράγει την πολυνομία, αυξάνει το συνολικό κόστος διαχείρισης, καθώς ενισχύει τη διοικητική πολυπλοκότητα αντί να την απλοποιεί, και το σημαντικότερο επιβαρύνει τα άτομα με αναπηρία, καθώς δημιουργεί την ανάγκη επανειλημμένης πιστοποίησης της αναπηρίας τους.

Τέλος, η Αρχή είχε επισημάνει, στην ειδική έκθεσή της για τη λειτουργία του ΚΕΠΑ (Φεβρουάριο 2013), ότι ελάχιστα θα επιτευχθούν οι στόχοι τους οποίους κλήθηκε να υπηρετήσει ο νέος αυτός θεσμός, όσο η νομοθεσία που αφορά στα άτομα με αναπηρία παραμένει αποσπασματική, περίπλοκη και περιπτωσιολογική.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ