• Αυστηρό μήνυμα Τουσκ στην Τουρκία: Θα απαντήσουμε στην κλιμάκωση της Άγκυρας, με πλήρη αλληλεγγύη στην Κύπρο

  10:34 μμ, Τετάρτη 10 Ιουλ 2019 10:34 μμ, Τετάρτη 10 Ιουλ 2019

  Βρυξέλλες, Αθανάσιος Αθανασίoυ

  H συνεχιζόμενη κλιμάκωση από την Τουρκία, θα οδηγήσει σε απάντηση της ΕΕ με πλήρη αλληλεγγύη προς την Κύπρο, ανέφερε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ, σε ανάρτηση του σε ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης, σε σχέση με τη συνεχιζόμενη παράνομη δραστηριότητα στην κυπριακή ΑΟΖ.

  Συγκεκριμένα ο Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε:

  "Παρά τις καλύτερες προθέσεις μας να διατηρήσουμε καλές σχέσεις γειτονίας με την Τουρκία, η συνεχιζόμενη κλιμάκωση και πρόκληση στην κυριαρχία του Κράτους Μέλους, Κύπρου, θα οδηγήσει αναπόφευκτα την ΕΕ να ανταποκριθεί με πλήρη αλληλεγγύη όπως συμφωνήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο".

  Αναπροσαρμογή κονδυλίων για Τουρκία στον προϋπολογισμό του 2020

  Οι πρεσβευτές της ΕΕ (COREPER) συμφώνησαν σήμερα για τη θέση του Συμβουλίου σχετικά με το σχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2020. Μόλις εγκριθεί τυπικά από το Συμβούλιο, αυτό θα χρησιμεύσει ως εντολή για την προεδρία κατά τις διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

  Σύμφωνα με γραπτή ανακοίνωση, "οι γραμμές του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας της Τουρκίας (IPA II) προσαρμόστηκαν και πάλι προς τα κάτω σε σύγκριση με τον δημοσιονομικό προγραμματισμό, για να φθάσουν στα επίπεδα του 2019", ενώ "τα σχετικά κονδύλια έχουν ανακατανεμηθεί, συμπεριλαμβανομένης της αυξημένης στήριξης των Δυτικών Βαλκανίων".

  Συνολικά, η θέση του Συμβουλίου για τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους ανέρχεται σε 166,8 δισεκατομμύρια ευρώ σε αναλήψεις υποχρεώσεων και 153,1 δισεκατομμύρια ευρώ σε πληρωμές. Σε σύγκριση με το 2019, πρόκειται για αύξηση 0,6% στις αναλήψεις υποχρεώσεων και 3,3% για τις πληρωμές.

  Η αύξηση των πληρωμών αντικατοπτρίζει την επιτάχυνση της εφαρμογής του προγράμματος προς το τέλος του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020.

  Σύμφωνα με το Συμβούλιο, ο προϋπολογισμός θα πρέπει να επιτρέπει την καταβολή των δημοσιονομικών δεσμεύσεων σε εύθετο χρόνο ώστε να αποφευχθεί η συσσώρευση εκκρεμών λογαριασμών, ιδίως στην πολιτική συνοχής, όπου η εφαρμογή των προγραμμάτων συνεχίζεται με ταχείς ρυθμούς.

  Τα συμφωνηθέντα στοιχεία βασίζονται στην υπόθεση ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα εξακολουθήσει να συμμετέχει πλήρως στη χρηματοδότηση και την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ μέχρι το τέλος του 2020.

  "Η θέση του Συμβουλίου προβλέπει επαρκή επίπεδα πληρωμών και χρηματοδότηση για βασικούς τομείς προτεραιότητας, όπως η ανάπτυξη και η απασχόληση, η δράση για το κλίμα και η οικονομική ανάπτυξη, τη διαχείριση της μετανάστευσης και ταυτόχρονα, περιλαμβάνει στοχοθετημένες προσαρμογές στην πρόταση της Κομισιόν και αφήνει επαρκή περιθώρια για απρόβλεπτες ανάγκες. Η συμφωνία που επετεύχθη σήμερα θα παράσχει μια σταθερή βάση για διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο", δήλωσε ο Kimmo Tiilikainen, Υπουργός Οικονομίας της Φινλανδίας, κύριος διαπραγματευτής του Συμβουλίου για τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2020

  Καθώς η ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας παραμένει βασική προτεραιότητα για τα κράτη μέλη, το Συμβούλιο εξακολουθεί να υποστηρίζει την ενίσχυση των προγραμμάτων στο πλαίσιο του τομέα "Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση", η οποία θα λάβει συνολικά 24,0 δισ. Ευρώ ή 2,72% σε σύγκριση με το 2019.

  Όσον αφορά την εξωτερική δράση στον τομέα "Παγκόσμια Ευρώπη", η συνολική μείωση των αναλήψεων υποχρεώσεων σε σχέση με το 2019 εξηγείται από το τέλος της περιόδου για δημοσιονομικές δεσμεύσεις που σχετίζονται με τη διευκόλυνση για τους πρόσφυγες στην Τουρκία.

  Οι μεγαλύτερες αυξήσεις στον προϋπολογισμό για το 2020 θα αφορούν τα ευρωπαϊκά συστήματα δορυφορικής πλοήγησης (EGNOS και Galileo: 1,2 δισ. Ευρώ ή 74,75%), το ενεργειακό σκέλος της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (1,2 δισ. Ευρώ ή 24,94%) και του σώματος ευρωπαϊκής αλληλεγγύης (166 εκατ. Ευρώ, 15,88%). Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις το Συμβούλιο υποστήριξε τα επίπεδα χρηματοδότησης που πρότεινε η Κομισιόν.

  Προβλέπονται επίσης αυξήσεις για τα εμβληματικά προγράμματα της ΕΕ Ορίζοντας 2020 (12,8 δισ. Ευρώ ή 3,73%) και Erasmus (2,8 δισ. Ευρώ ή 2,49%), καθώς και για την COSME, η οποία στηρίζει τις ΜΜΕ και την επιχειρηματικότητα Πρόγραμμα Βιομηχανικής Ανάπτυξης, το οποίο θα βοηθήσει στην ανοικοδόμηση του Ευρωπαϊκού Αμυντικού Ταμείου για την περίοδο 2021-2027 ( 7,06% και 4,08% αντίστοιχα).

  Ο τομέας "Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή" ενισχύεται κατά 633,6 εκατ. Ευρώ, γεγονός που αντιπροσωπεύει αύξηση 2,23% σε σύγκριση με το 2019

  Το Συμβούλιο υποστηρίζει επίσης την ενίσχυση του προγράμματος LIFE, το οποίο παρέχει χρηματοδότηση για τη δράση για το περιβάλλον και το κλίμα (580 εκατ. Ευρώ ή 3,85%).

  Συνολικά, σχεδόν το 20% των δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ θα αφιερωθεί στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τον στόχο της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020.

  Στον τομέα της μετανάστευσης, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής (FRONTEX) ενισχύεται με 101,4 εκατ. Ευρώ ή 32,4% σε σύγκριση με το 2019 και προβλέπεται η σύσταση μόνιμου σώματος 10 000 συνοριοφυλάκων μέχρι το 2027.

  Για να ενισχυθεί η πολιτική προστασία, προβλέπεται αυξημένη χρηματοδότηση κατά 156,2 εκατ. Ευρώ για τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της Ένωσης (RescEU), ο οποίος βοηθά τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τις φυσικές, τεχνολογικές και ανθρωπογενείς καταστροφές..

  Όσον αφορά τις διοικητικές δαπάνες, το Συμβούλιο υιοθέτησε μια αυστηρή προσέγγιση. Παρόλο που όλα τα θεσμικά όργανα επωφελούνται από την αύξηση του ετήσιου προϋπολογισμού τους για το 2020 λόγω των υποχρεωτικών και συμβατικών υποχρεώσεων, έγιναν προσαρμογές στο σχέδιο προϋπολογισμού της Koμισιόν, ιδίως για τη σταθεροποίηση του επιπέδου του προσωπικού. Οι μη μισθολογικές δαπάνες παραμένουν παγωμένες στο επίπεδο του 2019, με ελάχιστες εξαιρέσεις.

  Τέλος, το Συμβούλιο είναι της άποψης ότι οι τυχόν πρόσθετες ανάγκες στον τομέα των διοικητικών δαπανών θα πρέπει να καλυφθούν κυρίως με την αλλαγή των προτεραιοτήτων.

  Πηγή: Real.gr

  σχολίασε κι εσύ
  σχετικά άρθρα