Η εντεκάδα των φόρων για 2,5 δισ ευρώ το 2016

Υπέρμετρες αυξήσεις φόρων στα εισοδήματα μικρομεσαίων επαγγελματιών, αγροτών, ιδιοκτητών εκμισθούμενων ακινήτων, μισθωτών και συνταξιούχων με ετήσιες αποδοχές άνω των 30.000 ευρώ, εταιρειών και λοιπών νομικών προσώπων επιφυλάσσει η κυβέρνηση με τον νέο προϋπολογισμό για το 2016.

Συνολικά, το επόμενο έτος, φυσικά και νομικά πρόσωπα προβλέπεται να επιβαρυνθούν με επιπλέον φόρους ύψους 2,5 δισ. ευρώ!

Ποιοι θα πληρώσουν

Τις μεγαλύτερες πρόσθετες επιβαρύνσεις θα υποστούν οι φορολογούμενοι που ασκούν ατομικά επιχειρηματικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων και των ελευθέρων επαγγελματιών, οι αγρότες και οι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων. Οι ατομικές επιχειρήσεις, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες θα έλθουν αντιμέτωποι με τις αυξήσεις στις προκαταβολές φόρου εισοδήματος, ενώ οι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων θα κληθούν να πληρώσουν φόρους εισοδήματος με αυξημένους συντελεστές όχι μόνο επί των ενοικίων που εισέπραξαν αλλά και εκείνων που δεν εισέπραξαν μέσα στο 2015!

Ολοι εξάλλου οι φορολογούμενοι θα κληθούν να πληρώσουν για ολόκληρο το 2016 τις ανατιμήσεις σε όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προκαλούν οι αυξήσεις στους συντελεστές ΦΠΑ, οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ από τον περασμένο Ιούλιο.

Μαύρη… λίστα

Αναλυτικά, τα μέτρα που θα επιβαρύνουν τα φυσικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις με αυξήσεις φόρων συνολικού ύψους 2,5 δισ. ευρώ εντός του επομένου έτους είναι τα εξής:

1 Η αύξηση των συντελεστών της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για ετήσια εισοδήματα άνω των 30.000 ευρώ. 

Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης που θα επιβληθεί το 2016 θα είναι αυξημένη κατά 42,8% έως 185,71% για τα εισοδήματα που θα υπερβούν το 2015 το επίπεδο των 30.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, οι συντελεστές με τους οποίους θα υπολογιστεί η ειδική εισφορά αλληλεγγύης σε όσους δηλώσουν την άνοιξη του 2016 ετήσια εισοδήματα άνω των 30.000 ευρώ για το 2015 θα είναι αυξημένοι:

α) στο 2% από 1,4% για ετήσια εισοδήματα από 30.001 έως 50.000 ευρώ, 

β) στο 4% από 2% για εισοδήματα από 50.001 έως 100.000 ευρώ, 

γ) στο 6% από 2,8% για εισοδήματα από 100.001 έως 500.000 ευρώ και 

δ) στο 8% από 2,8%, για εισοδήματα άνω των 500.000 ευρώ.

Επιπλέον, οι μηνιαίες κρατήσεις ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης από τους μισθούς και τις συντάξεις που υπερβαίνουν σε ετήσια βάση τις 30.000 ευρώ θα είναι αυξημένες κατά 42,8% έως 185,71% για ολόκληρο το 2016, ενώ φέτος θα έχουν υπολογιστεί αυξημένες κατά τα ποσοστά αυτά μόνο κατά το διάστημα από τις 16 Ιουλίου έως τις 31 Δεκεμβρίου.

Το υπουργείο Οικονομικών προσδοκά την είσπραξη πρόσθετων εσόδων ύψους 301 εκατ. ευρώ εντός του 2016.

2 Η αύξηση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων από το 26% στο 29% για τη χρήση του 2015. Τα καθαρά κέρδη που θα δηλώσουν την άνοιξη του 2016, για τη χρήση του 2015, οι ανώνυμες εταιρείες, οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, καθώς επίσης και όλες οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία θα φορολογηθούν με συντελεστή αυξημένο από το 26% στο 29%. Το Δημόσιο προσδοκά να εισπράξει πρόσθετα έσοδα ύψους 361 εκατ. ευρώ εντός του 2016.

3 Η αύξηση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος για όλες τις ατομικές επιχειρήσεις (εμπόρους, βιοτέχνες και επιτηδευματίες που τηρούν απλογραφικά βιβλία), όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες και όλες τις προσωπικές εταιρείες από το 55% στο 75% του κύριου φόρου εισοδήματος για τη χρήση του 2015. 

Η ρύθμιση αυτή θα έχει ως συνέπεια να υπερφορολογηθούν τα εισοδήματα που θα δηλώσουν το 2016, για τη χρήση του 2015, περίπου 700.000 μικρομεσαίοι επιχειρηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες. Ο κύριος φόρος για ποσά καθαρών εισοδημάτων μέχρι 50.000 ευρώ θα υπολογιστεί και πάλι με συντελεστή 26%. Στη συνέχεια, επί του κύριου φόρου που θα έχει υπολογιστεί με 26% από το πρώτο ευρώ θα επιβληθεί επιπλέον προκαταβολή φόρου με συντελεστή 75% αντί 55%! Στους φορολογούμενους που θα επιβαρυνθούν περιλαμβάνονται και χιλιάδες εργαζόμενοι με «μπλοκάκια» οι οποίοι εισπράττουν ταυτόχρονα και μισθούς. Οι εν λόγω φορολογούμενοι θεωρούνται από την Εφορία «ελεύθεροι επαγγελματίες» και αναγκάζονται ήδη να πληρώνουν κύριο φόρο 26% επί του καθαρού εισοδήματος από τα «μπλοκάκια» και προκαταβολή φόρου υπολογιζόμενη επί του κύριου φόρου.

Με την εφαρμογή του μέτρου το υπουργείο Οικονομικών προσδοκά επιπλέον έσοδα ύψους 80 εκατ. ευρώ.

4 Η αύξηση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος για τους αγρότες από το 55% στο 75%. Μετά την πρώτη ψυχρολουσία την οποία υπέστησαν φέτος οι αγρότες, με την αναδρομική αύξηση της προκαταβολής φόρου επί των εισοδημάτων του 2014 από το 27,5% στο 55%, θα έρθει το 2016 και δεύτερη ψυχρολουσία: η προκαταβολή φόρου για τη χρήση του 2015 θα αυξηθεί περαιτέρω από το 55% στο 75%! Από τη νέα αυτή αύξηση το υπουργείο Οικονομικών προσδοκά επιπλέον έσοδα ύψους 15 εκατ. ευρώ.

5 Η αύξηση των συντελεστών φορολόγησης των εισοδημάτων από ενοίκια. Τα ενοίκια που εισπράττουν φέτος και θα δηλώσουν του χρόνου εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων θα φορολογηθούν με συντελεστή φόρου αυξημένο από το 11% στο 15% εφόσον δεν υπερβαίνουν ετησίως τις 12.000 ευρώ. Για ποσά ενοικίων που υπερβαίνουν ετησίως τις 12.000 ευρώ ο συντελεστής φόρου πάνω από το επίπεδο των 12.000 ευρώ θα αυξηθεί από το 33% στο 35%. Επιπλέον, για τα ενοίκια του έτους 2015 καταργείται η δυνατότητα εκχώρησης στο Δημόσιο εφόσον δεν καθίσταται δυνατή η είσπραξή τους από τους ενοικιαστές. Η αύξηση των συντελεστών φορολόγησης των ενοικίων, σε συνδυασμό με την κατάργηση της απαλλαγής των μη εισπραχθέντων ποσών από τον φόρο εισοδήματος, εκτιμάται ότι θα αποδώσει πρόσθετα έσοδα ύψους 200 εκατ. ευρώ στον κρατικό προϋπολογισμό.

6. Η κατάργηση της έκπτωσης 2% σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης του φόρου εισοδήματος. Τόσο για τα φυσικά όσο και για τα νομικά πρόσωπα καταργείται από το 2016 η έκπτωση 2% που παρέχεται επί του συνολικού οφειλόμενου φόρου εισοδήματος εφόσον το ποσό του φόρου αυτού εξοφληθεί εφάπαξ μέσα στην προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης. Το συνολικό ποσό των επιπλέον  εσόδων που προβλέπεται να εισπραχθεί από την κατάργηση της έκπτωσης αυτής ανέρχεται σε 28,6 εκατ. ευρώ.

7. Η αύξηση των συντελεστών του φόρου επί των ασφαλίστρων. Ο συντελεστής του φόρου επί των ασφαλίστρων έχει αυξηθεί ήδη από τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους από το 20% στο 25% για τον κλάδο πυρός  και από το 10% στο 15% για τον κλάδο των αυτοκινήτων (συμπεριλαμβανομένης και της αστικής ευθύνης). Το δημόσιο θα αποκομίσει το επόμενο έτος πρόσθετα έσοδα ύψους 63,6 εκατ. ευρώ.

 8. Η σημαντική μείωση και εν συνεχεία η πλήρης κατάργηση επιστροφής του ΕΦΚ πετρελαίου στους αγρότες. Οι ειδικός φόρος κατανάλωσης του αγροτικού πετρελαίου κίνησης έχει αυξηθεί από τα 0,066 στα 0,200 ευρώ το λίτρο για την περίοδο από την 1η-10-2015 έως την 30η-9-2016 ενώ από την 1η-10-2016 προβλέπεται να αυξηθεί περαιτέρω στα 0,33 ευρώ το λίτρο και να εξομοιωθεί πλήρως με τον φόρο στο πετρέλαιο κίνησης. Ως εκ τούτου επιστροφή της διαφοράς ΕΦΚ μεταξύ αγροτικού πετρελαίου και κανονικού πετρελαίου κίνησης μειώνεται για την περίοδο από την 1η-10-2015 έως την 30η-9-2016 από τα 0,264 στα 0,130 ευρώ το λίτρο και μηδενίζεται από την 1η-10-2016 και μετά. Από την εφαρμογή του μέτρου το δημόσιο εκτιμάται ότι θα εισπράξει επιπλέον έσοδα ύψους 13 εκατ. ευρώ εντός του 2016.

9. Η αντιμετώπιση της αποχής εκατομμυρίων κατόχων οχημάτων από τον έλεγχο στα ΚΤΕΟ. Σε όσους δεν έχουν περάσει από ΚΤΕΟ τα οχήματά τους για διάστημα μεγαλύτερο από 6 μήνες μετά τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας θα επιβάλλεται από την 1η-1-2016 πρόστιμο 150 ευρώ. Το πρόστιμο θα βεβαιώνεται  στις ΔΥΟ. Το μέτρο αυτό εκτιμάται ότι θα αποδώσει πρόσθετα έσοδα ύψους 56,3 εκατ. ευρώ το 2016.

10. Η εφαρμογή των αυξημένων συντελεστών ΦΠΑ σε εκατοντάδες προϊόντα και υπηρεσίες για ολόκληρο το 2016. Το υπουργείο Οικονομικών προσδοκά να εισπράξει εντός του 2016 πρόσθετα έσοδα ΦΠΑ ύψους 1,417 δις ευρώ κυρίως από τη μετάταξη εκατοντάδων προϊόντων και υπηρεσιών στον συντελεστή ΦΠΑ 23% από τον συντελεστή 13%, επειδή το μέτρο αυτό θα ισχύσει το επόμενο έτος για 12 μήνες, ενώ φέτος προβλέπεται να ενισχύσει μόνο για διάστημα 5 μηνών και 10 ημερών (από τις 20 Ιουλίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015).

Επιπλέον, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του υπουργείου Οικονομικών, στην αύξηση των εσόδων από τον ΦΠΑ θα συμβάλει και η εφαρμογή του αυξημένου από το 6,5% στο 13% συντελεστή για τα ξενοδοχεία και τα λοιπά τουριστικά καταλύματα σε όλη τη διάρκεια του 2016, έναντι μόλις τριών μηνών το 2015, καθώς επίσης και η κατάργηση των μειωμένων κατά 30% συντελεστών ΦΠΑ σε περισσότερα νησιά του Αιγαίου εντός του 2016.

11.Οι αλλαγές επί το δυσμενέστερον στη ρύθμιση των 100 δόσεων. Ορισμένοι ευνοϊκοί όροι στη ρύθμιση για την τμηματική εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο έως και σε 100 μηνιαίες δόσεις θα καταργηθούν ή θα περιοριστούν.

Α) το επιτόκιο που επιβαρύνει την εξόφληση των δόσεων για βασικές οφειλές άνω των 5.000 ευρώ θα αυξηθεί από το 3% στο 5,05%. Για βασικές οφειλές μέχρι 5.000 ευρώ θα εξακολουθεί να ισχύει  η άτοκη εξόφληση των δόσεων αλλά υπό 3 προϋποθέσεις:

-να πρόκειται για οφειλέτη-φυσικό πρόσωπο που δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα.

-ο οφειλέτης να έχει ακίνητη περιουσία συνολικής αντικειμενικής αξίας που δεν θα ξεπερνά τα 150.000 ευρώ και

-η υπαγόμενη στη ρύθμιση βασική οφειλή να ξεπερνά το 50% του δηλωθέντος ετήσιου εισοδήματος

Β) οι οφειλέτες που έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση εφόσον δεν εξοφλήσουν εμπρόθεσμα νέες, τρέχουσες οφειλές τους προς το δημόσιο εντός τριών μηνών από τη λήξη των προβλεπόμενων προθεσμιών θα αποβάλλονται από τη ρύθμιση.

Γ) Η διάρκεια της ήδη χορηγηθείσας ρύθμισης θα μειώνεται από την εφορία εάν διαπιστωθεί ότι ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα σύμφωνα με τα οικονομικά του δεδομένα να πληρώνει την οφειλή του σε λιγότερες μηνιαίες δόσεις από τις αρχικά χορηγηθείσες οποτεδήποτε καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης.

Από τις αλλαγές στους όρους της ρύθμισης των 100 δόσεων προσδοκάται μικρή αύξηση των εσόδων της τάξεως των 12,9 εκατ. ευρώ.

 

Πηγή:Ελεύθερος Τύπος

 

 

Διαβάστε επίσης

Αγώνας δρόμου για το παράλληλο πρόγραμμα – Οι 6 άξονες

Αλεξιάδης: Πρέπει να υπάρχει αφορολόγητο στον ΕΝΦΙΑ – ΒΙΝΤΕΟ

Μοιράσου το:
σχολίασε κι εσύ
Ροή
Lifestyle
Κοινωνία
Πολιτική

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.