Έρευνα Manpower: Σε ποιους τομείς έρχονται προσλήψεις

Το 34% των εργοδοτών στην Ελλάδα εκτιμά ότι θα αυξηθεί ο αριθμός των απασχολουμένων από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο του 2020 , το 3% προβλέπει μείωση και το 62% δεν αναμένει να υπάρξει κάποια αλλαγή, όπως προκύπτει από σχετικά στοιχεία έρευνας της Manpower Group .

Παράλληλα, στη σχετική έρευνα αναφέρεται πως, μετά από την εποχική προσαρμογή των δεδομένων, οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης ανέρχονται σε +24%. Οι προθέσεις προσλήψεων διατηρούνται σχετικά σταθερές σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο και βελτιώνονται κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.

Η δήλωση

«Οι προοπτικές προσλήψεων των εργοδοτών για το Β’ τρίμηνο του 2020 παραμένουν σταθερά σε υψηλό επίπεδο σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Η αγορά της Χρηματοοικονομικών και ειδικά της Ακίνητης περιουσίας εμφανίζει υψηλά ποσοστά προθέσεων απασχόλησης γεγονός που αποδεικνύεται και από την μεγάλη άνοδο σε εγγραφές μεσιτών ακινήτων. Ο κλάδος της Πρωτογενούς παραγωγής εμφανίζεται ισχυρός σε ότι αφορά τις προθέσεις προσλήψεων λόγω της εποχικής υψηλής παραγωγής στον τομέα της Γεωργίας αλλά κυρίως στον τομέα της Ενέργειας όπου ο μετασχηματισμός που υφίσταται (ψηφιοποίηση, πλάνο απανθρακοποίησης, δραστηριοποίηση νέων εταιρειών) κινείται σε υψηλούς ρυθμούς και απαιτεί ανθρώπινο δυναμικό. Παρόλο αυτά, η έλλειψη ταλέντου παραμένει η βασική πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις- η Ελλάδα για το 2019 κατείχε την 3η θέση σε δυσκολία κάλυψης ταλέντων και είναι πιο σημαντικό από ποτέ να ακολουθήσουν μια ολοκληρωμένη στρατηγική ανθρώπινου δυναμικού που περιλαμβάνει την ανάπτυξη ταλέντων και δεξιοτήτων», δηλώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος της ManpowerGroup Ελλάδος, Χαράλαμπος Καζαντζίδης.

Συγκρίσεις ανά Τομέα Οικονομικής Δραστηριότητας

Οι εργοδότες και στους επτά τομείς οικονομικής δραστηριότητας αναμένουν να αυξήσουν τον αριθμό των ατόμων που απασχολούν κατά το προσεχές τρίμηνο.

Οι ισχυρότερες προθέσεις προσλήψεων αναμένεται να καταγραφεί στον τομέα των Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις, όπου οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης ανέρχονται σε +31%. Παράλληλα, οι εργοδότες αναμένουν υγιή δραστηριότητα προσλήψεων στον τομέα της Πρωτογενούς Παραγωγής και της Βιομηχανίας/Παραγωγής, με Προοπτικές της τάξης του +27% και +25% αντίστοιχα, ενώ οι Προοπτικές του τομέα του Εμπορίου (Χονδρική & Λιανική) ανέρχονται σε +24%. Οι εργοδότες του κλάδου Λοιπές Υπηρεσίες (Δημόσιος Τομέας & Κοινωνικές Υπηρεσίες, Μεταφορές & Επικοινωνίες) αναμένουν σημαντική αύξηση του αριθμού θέσεων εργασίας, καταγράφοντας Προοπτικές της τάξης του +21%, ενώ οι Προοπτικές ανέρχονται σε +18% και +17% στον τομέα των Κατασκευών και στον τομέα του Τουρισμού αντίστοιχα.

Σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι προοπτικές προσλήψεων βελτιώνονται σε τέσσερις από τους επτά τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Οι εργοδότες του τομέα της Βιομηχανίας/Παραγωγής καταγράφουν τη σημαντικότερη αύξηση, της τάξης των τεσσάρων ποσοστιαίων μονάδων, ενώ οι Προοπτικές εμφανίζονται ενισχυμένες κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες τόσο στον τομέα Χρηματοοικονομικά, Ασφάλειες, Ακίνητη Περιουσία και Παροχή Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις, όσο και στον τομέα Λοιπές Υπηρεσίες (Δημόσιος Τομέας & Κοινωνικές Υπηρεσίες, Μεταφορές & Επικοινωνίες). Παράλληλα, τα σχέδια προσλήψεων αποδυναμώνονται σε τρεις τομείς, με σημαντική μείωση της τάξης των 11 ποσοστιαίων μονάδων στον τομέα των Κατασκευών, και 8 ποσοστιαίων μονάδων στον τομέα του Εμπορίου (Λιανική & Χονδρική).

Οι προθέσεις προσλήψεων ενισχύονται σε τέσσερις από τους επτά τομείς οικονομικής δραστηριότητας σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Σημαντικές αυξήσεις της τάξης των 12 και 10 ποσοστιαίων μονάδων καταγράφονται στον τομέα Χρηματοοικονομικά, Ασφάλειες, Ακίνητη Περιουσία και Παροχή Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις και τον τομέα Πρωτογενής Παραγωγή (Βιομηχανία Εξόρυξης, Γεωργία, Ηλεκτρισμός, Φυσικό Αέριο και Ύδρευση), αντίστοιχα, ενώ οι Προοπτικές στον τομέα Βιομηχανία/Παραγωγή εμφανίζονται ενισχυμένες κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες. Ωστόσο, τα σχέδια προσλήψεων αποδυναμώνονται κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες στον τομέα των Κατασκευών, και κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες στον τομέα του Τουρισμού.

Συγκρίσεις ανά μέγεθος οργανισμού

Οι εργοδότες και των τεσσάρων κατηγοριών μεγέθους οργανισμού αναμένουν να αυξήσουν ον αριθμό απασχολουμένων κατά το προσεχές τρίμηνο. Ο πιο δυναμικός ρυθμός προσλήψεων προβλέπεται για τις Μεγάλες επιχειρήσεις, με Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +36%, ενώ υγιείς Προοπτικές ύψους +25% καταγράφονται στις Μικρές και τις Μεσαίες επιχειρήσεις. Οι εργοδότες των Πολύ Μικρών επιχειρήσεων αναμένουν σταθερή δραστηριότητα προσλήψεων, καταγράφοντας Προοπτικές της τάξης του +16%. Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι εργοδότες στις Μεγάλες επιχειρήσεις αναφέρουν βελτίωση 3 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ οι Προοπτικές για τους εργοδότες στις Πολύ Μικρές επιχειρήσεις εμφανίζονται αποδυναμωμένες κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες. Ωστόσο, οι εργοδότες στις Μεσαίες επιχειρήσεις καταγράφουν σχέδια προσλήψεων, και οι Προοπτικές για τους εργοδότες των Μικρών επιχειρήσεων παραμένουν αμετάβλητες.

Οι προθέσεις προσλήψεων ενισχύονται σε τρεις από τις τέσσερις κατηγορίες μεγέθους οργανισμού σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Οι εργοδότες των Μικρών επιχειρήσεων καταγράφουν αύξηση της τάξης των 5 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ οι Προοπτικές εμφανίζονται ενισχυμένες κατά 3 και 4 ποσοστιαίες μονάδες τόσο στις Μεγάλες όσο και στις Πολύ Μικρές επιχειρήσεις. Παράλληλα, οι προθέσεις προσλήψεων διατηρούνται αμετάβλητες στην κατηγορία των Μεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε ολόκληρη την έρευνα της Manpower για το Β’ Τρίμηνο 2020 εδώ

Μοιράσου το:
σχολίασε κι εσύ
Ροή
Lifestyle
Κοινωνία
Πολιτική

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.