Ασφαλισμένοι με χρέη πριν από την σύνταξη: Πότε πρέπει να υποβληθεί αίτηση για συνταξιοδότηση – Όλα τα «μυστικά» για την διαδικασία

«Φρένο» σε προσαυξήσεις και πρόστιμα που «αβγατίζουν» τα χρέη του έναντι των Ταμείων, μπορεί να βάλει κάθε ασφαλισμένος που βρίσκεται ένα βήμα πριν από την σύνταξη. Θα χρειαστεί όμως να κάνει μία απλή κίνηση.

Να υποβάλλει άμεσα αίτηση για συνταξιοδότηση, εφόσον πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις και τα χρέη του δεν ξεπερνούν τις 30.000 ευρώ αν είναι επαγγελματίας και τις 10.000 ευρώ αν πρόκειται για αγρότη.

Γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης

Εφόσον κάνουν την συγκεκριμένη κίνηση οι οφειλέτες ασφαλισμένοι θα αποκομίσουν «διπλό» κέρδος: Από την μια θα καταστούν δικαιούχοι της σύνταξης από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και από την άλλη θα «παγώσει» η προσαύξηση των χρεών του και δεν θα προστίθενται πλέον νέα πρόστιμα και προσαυξήσεις στις οφειλές του.

Τα «μυστικά» για την έκδοση σύνταξης και τις προσαυξήσεις

«Κομβικό» σημείο για την έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης, συνιστά και ο έλεγχοςτων τραπεζικών λογαριασμών και των περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών, με την αποδοχή της άρσης του απορρήτου των καταθέσεων.

Βεβαίως οι ασφαλισμένοι – οφειλέτες του e-ΕΦΚΑ, δεν χρειάζεται και φυσικά δεν πρέπει να περιμένουν την ηλεκτρονική διαδικασία άρσης τραπεζικού απορρήτου για να υποβάλλουν την αίτηση συνταξιοδότησης. Η αίτηση συνταξιοδότησης θα πρέπει να υποβληθεί χωρίς καμία καθυστέρηση.

Τα «μυστικά» της σχετικής διαδικασίας καταγράφονται στην σχετική KYA 32270/17-05-2024, για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 115 του ν. 5078/2023 και η οποία ορίζει:

 • τις προϋποθέσεις υπαγωγής στην ρύθμιση οφειλών στον e-ΕΦΚΑ

–  έως 30.000 ευρώ οι ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΟΙ (Ελεύθεροι Επαγγελματίες και Αυτοαπασχολούμενοι) και

–  έως 10.000 ευρώ  οι ΑΓΡΟΤΕΣ, και

 • τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι οφειλέτες ώστε να ικανοποιηθεί το αίτημα συνταξιοδότησης της.

Σύμφωνα με την ως άνω ΚΥΑ, οι τέσσερις βασικές προϋποθέσεις που θα ελέγχει ο ΕΦΚΑ προκειμένου να κάνει αποδεκτή ή να απορρίψει την αίτηση του οφειλέτη και να ξεκινήσει η διαδικασία συνταξιοδότησής του είναι:

 • Η συμπλήρωση του ορίου ηλικίας, ήτοι 67 ετών ή 62 ετών.
 • τα έτη ασφάλισης, ήτοι 20 έτη για ηλικία 67 ετών ή 40 έτη για ηλικία 62 ετών
 • το ύψος της οφειλής ήτοι 30.000€ για μη μισθωτούς ή 10.000€ για αγρότες καθώς  και
 • το ύψος των τραπεζικών καταθέσεων, που δεν πρέπει να  ξεπερνούν το ποσό των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ γενικά ή το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, αν είναι οφειλέτης αποκλειστικά της τον π. ΟΓΑ.

Ποιο είναι το ποσό παρακράτησης στη σύνταξη

Μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής, ο e-ΕΦΚΑ ελέγχει αν οι οφειλές του ασφαλισμένου υπερβαίνουν τα όρια που έχουν τεθεί.

 1. Στην περίπτωση που οι οφειλές:
 • δεν υπερβαίνουν το ποσό αυτό,

Τότε εκδίδεται η συνταξιοδοτική πράξη και η σύνταξη καταβάλλεται.

 1. Στην περίπτωση που από τους ελέγχους προκύψει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση, τότε:
 • α) Εάν το συνολικό ποσό οφειλών υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ αλλά όχι τις 30.000 ευρώ ή τις 6.000 ευρώ αλλά όχι τις 10.000 ευρώ για τον π. ΟΓΑ, τότε η αίτηση γίνεται δεκτή και ο e-ΕΦΚΑ προχωρεί στην έκδοση της συνταξιοδοτικής πράξης.
 • β) Εάν το συνολικό ποσό οφειλών υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ ή τις 10.000 ευρώ για τον π. ΟΓΑ, τότε κοινοποιείται έγγραφο οφειλής προκειμένου ο ασφαλισμένος να καταβάλει το υπερβάλλον των 30.000 ευρώ ή των 10.000 ευρώ για τον π. ΟΓΑ, εντός διμήνου από την κοινοποίησή του και να υπαχθεί στη ρύθμιση.

iii.            Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, ο e-ΕΦΚΑ προχωρεί στην έκδοση της συνταξιοδοτικής πράξης και στην καταβολή της σύνταξης.

 • Ειδικότερα, το υπερβάλλον των 20.000 ευρώ ή των 6.000 ευρώ για τον π. ΟΓΑ, ποσό οφειλής, συμψηφίζεται με το 60% του μηνιαίου ποσού των καταβαλλόμενων συντάξεων, μέχρι τον μηδενισμό του.
 • Το μηνιαίως συμψηφιζόμενο υπερβάλλον ποσό δεν μπορεί να υπολείπεται των 333,33 ευρώ γενικά και των 100 ευρώ για τον π. ΟΓΑ. Σε αντίθετη περίπτωση, το ποσοστό παρακράτησης προσαρμόζεται αναλόγως. Μετά το μηδενισμό του υπερβάλλοντος ποσού, για την εναπομένουσα οφειλή εφαρμόζονται οι παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 61 του ν. 3863/2010

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ