Φορολογικές δηλώσεις: Τα μυστικά που πρέπει να γνωρίζετε

Την τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου αναμένεται να ανοίξει η ηλεκτρονική πύλη του Taxisnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση (aade.gr) μέσω της οποίας 8 εκατ. φορολογούμενοι θα κληθούν να υποβάλουν φορολογικές δηλώσεις για τα εισοδήματα του 2019. Η εφαρμογή θα είναι ανοιχτή έως τις 30 Ιουνίου 2020.

Σε περίπτωση που φορολογικός κάτοικος της Ελλάδας μεταφέρει την κατοικία του στο εξωτερικό, η δήλωση μπορεί να υποβληθεί εμπρόθεσμα καθ ‘ όλη τη διάρκεια του έτους δηλαδή το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Αυτό που πρέπει να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι είναι ότι τα εισοδήματα του 2019 θα φορολογηθούν με βάση το πλαίσιο που ίσχυε έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 το οποίο άλλαξε από την 1η Ιανουαρίου του 2020. Έτσι ο φόρος στα εκκαθαριστικά του 2020 θα κυμαίνεται περίπου στα ίδια με πέρυσι επίπεδα εφόσον δεν έχουν μεταβληθεί σημαντικά τα εισοδήματα.

Ο επιπλέον φόρος μπορεί να εξοφληθεί είτε εφάπαξ έως την 31η Ιουλίου είτε σε τρεις δόσεις από τις οποίες η πρώτη έως την 31η Ιουλίου, η δεύτερη μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου και η Τρίτη μέχρι την 29η Νοεμβρίου του 2020.

Η έκπτωση φόρου

Για τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους κατ΄επάγγελμα αγρότες θα ισχύσει και φέτος ετήσια έκπτωση φόρου εισοδήματος, τα ανώτατα ποσά της οποίας κλιμακώνονται από 1.900 έως 2.100 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων που βαρύνουν κάθε φορολογούμενο.

Για να διασφαλιστεί η έκπτωση φόρου και να μετρήσει κατά τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος θα πρέπει οι φορολογούμενοι που τη δικαιούνται κατά τη διάρκεια του 2019 να έχουν εξοφλήσει με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής (πιστωτικές ή χρεωστικές ή προπληρωμένες κάρτες ή ηλεκτρονική τραπεζική κλπ) δαπάνες για αγορές αγαθών και παροχές υπηρεσιών συνολικού ύψους 10% με 20% επί του ετήσιου ατομικού ή ατομικού πραγματικού ή τεκμαρτού εισοδήματος.

Η δυνατότητα στους έγγαμους να υποβάλουν εφόσον το επιθυμούν χωριστές δηλώσεις παρέχεται και φέτος ενώ όλοι ανεξαιρέτως οι έγγαμοι καθώς επίσης και όσοι έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης θα λάβουν ξεχωριστά (ατομικά) εκκαθαριστικά, είτε επιλέξουν να υποβάλουν τις δηλώσεις τους χωριστά είτε από κοινού.

Τα “μυστικά “

Οι φορολογούμενοι πριν και κατά τη συμπλήρωση των δηλώσεων θα πρέπει να προσέξουν τα εξής σημεία:

1. Σύζυγοι-σύμφωνο συμβίωσης

Κοινή φορολογική δήλωση μπορούν να υποβάλουν οι έγγαμοι σύζυγοι αλλά και τα ζευγάρια που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. Οι έγγαμοι μπορούν να υποβάλουν χωριστά τις φορολογικές δηλώσεις, ο καθένας για τα εισοδήματα του, αρκεί ο ένας εκ των δύο να έχει δηλώσει την επιλογή αυτή σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή στο σύστημα taxisnet σε προθεσμία που έληξε στις 29 Φεβρουαρίου. Η επιλογή αυτή είναι δεσμευτική και για τον άλλο σύζυγο.

2. Εξαρτώμενα τέκνα

Τα ανήλικα ή ενήλικα τέκνα θεωρούνται εξαρτώμενα εφόσον συγκατοικούν με τον φορολογούμενο και το ετήσιο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα τους δεν υπερέβη εντός του 2019 τα 3.000 ευρώ ή τα 6.000 ευρώ αν παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω . Ο αριθμός των τέκνων αυτών δηλώνεται στον πίνακα 3 , στην παράγραφο 2 και στους κωδικούς 005-006 ενώ τα στοιχεία τους αναγράφονται στον πίνακα 8 της δήλωσης.

3. Οι φιλοξενούμενοι

Στον πίνακα 2, στην πρώτη σελίδα του εντύπου Ε1 υπάρχει παράγραφος 19 με τους κωδικούς 007 και 008 όπου ο υπόχρεος και η σύζυγος πρέπει να δηλώσουν αν φιλοξενούν στην κύρια κατοικία τους άτομα τα οποία δεν είναι εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας τους.

4. Μπλοκάκια

Κάθε εργαζόμενος που λαμβάνει τις μηνιαίες αποδοχές του όχι ως μισθωτός αλλά εκδίδοντας αποδείξεις από μπλοκ παροχής υπηρεσιών (“μπλοκάκι” για να φορολογηθεί για τις αμοιβές του με την ευνοϊκή κλίμακα φόρου εισοδήματος των μισθωτών (δηλαδή για να δικαιούται ετήσια έκπτωση φόρους έως 1.900-2.100 ευρώ που ισοδυναμεί με αφορολόγητο όριο εισοδήματος 8.636-9.545 ευρώ) θα πρέπει να παρέχει τις υπηρεσίες του σε τρεις το πολύ εργοδότες ή και σε περισσότερους από τρεις εφόσον όμως στην περίπτωση αυτή λαμβάνει το 75% τουλάχιστον των ετήσιων αμοιβών του μόνον από έναν.

5.Τεκμήρια

Τα τεκμήρια διαβίωσης (οι τεκμαρτές δαπάνες χρήσης για κατοικίες , ΙΧ, αυτοκίνητα, σκάφη κλπ) συναθροιζόμενα με τυχόν δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων που πραγματοποίησε ο φορολογούμενος (αγορές σπιτιών, αυτοκινήτων, αποπληρωμή δανείων καταναλωτικών κλπ) προσδιορίζουν πολλές φορές το εισόδημα κάθε φορολογούμενου με τεκμαρτό τρόπο, σε επίπεδα υψηλότερα του πραγματικού δηλωθέντος εισοδήματος. Το αποτέλεσμα είναι ο φορολογούμενος να έρχεται αντιμέτωπος με τον κίνδυνο επιβάρυνσης με επιπλέον φόρους. Για να αποτραπεί αυτός ο κίνδυνος, ο φορολογούμενος θα πρέπει να καλύπτει τη διαφορά μεταξύ χαμηλού πραγματικού και υψηλού τεκμαρτού εισοδήματος με διαφορετικούς τρόπους, όπως η ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών, η επίκληση εισοδημάτων που απαλλάσσονται από τον φόρο ή η φορολογούνται με ειδικό τρόπο η επίκληση εσόδων εισπραχθέντων εντός του 2019 από την πώληση περιουσιακών στοιχείων ή από γονικές παροχές ή δωρεές χρηματικών ποσών ή από δάνεια κλπ. Οι παραπάνω κατηγορίες ποσών που καλύπτουν τεκμήρια δηλώνονται στους κωδικούς του πίνακα 6 της φορολογικής δήλωσης.

6. Βραχυχρόνιες μισθώσεις

Τα εισοδήματα από βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων μέσω Airbnb κλπ δηλώνονται συγκεντρωτικά ανά ακίνητο στη στήλη 16 του εντύπου Ε2 (της “αναλυτικής κατάστασης για μισθώματα ακίνητης περιουσίας”) με τον κωδικό 60. Επιλέγοντας τον κωδικό 61 στη στήλη 16 του Ε2 θα δηλώνονται συγκεντρωτικά ανά ακίνητο όλα τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από τη βραχυχρόνια υπεκμίσθωση ακινήτων μέσω Airbnb κλπ.

7. Αφορολόγητο

Στους κωδικούς 049-050 του πίνακα 8 οι μισθωτοί , οι συνταξιούχοι και οι κατ’ επάγγελμα αγρότες πρέπει να αναγράψουν τα χρηματικά ποσά των των δαπανών για αγορές αγαθών και παροχή υπηρεσιών που κατέβαλαν το 2019 είτε με πλαστικό χρήμα είτε μέσω e- banking ή ηλεκτρονικού πορτοφολιού ή άλλων ηλεκτρονικών μεθόδων πληρωμής. Από τη δήλωση των ποσών αυτών θα εξαρτηθεί αν οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι θα δικαιούνται μείωση φόρου έως 1.900 -2.000 ευρώ η οποία ισοδυναμεί με αφορολόγητο όριο 8.636-9.545 ευρώ.Το ελάχιστο συνολικό ποσό των δαπανών με το οποίο κατοχυρώνεται η έκπτωση φόρου προσδιορίζεται ως ποσοστό επί του ατομικού –δηλωθέντος ή τεκμαρτού φορολογητέου εισοδήματος ως εξής:

-10 % για το τμήμα του εισοδήματος έως τα 10.000 ευρώ

-15 % για το τμήμα του εισοδήματος από τα 10.001 έως τα 30.000 ευρώ

-20 % για το υπερβάλλον ποσό, εφόσον το εισόδημα ξεπερνά τις 30.000 ευρώ

Οι εξαιρέσεις

Από την υποχρέωση να έχουν εξοφλήσει με πλαστικό χρήμα ή με άλλα μέσα ηλεκτρονικής πληρωμής τις δαπάνες που κατοχυρώνουν το αφορολόγητο εξαιρούνται:

– Φορολογούμενοι 70 ετών και άνω ,δηλαδή γεννηθέντες έως και την 31η Δεκεμβρίου 1949.

-Άτομα με ποσοστό αναπηρία 80% και άνω

– Φορολογούμενοι που βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση

-Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή

– Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων.

– Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.

– Φορολογούμενοι που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ και όσοι είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) στους οποίους περιλαμβάνονται χιλιάδες άποροι ακόμη και άστεγοι πολίτες. Οι φορολογούμενοι που δεν έχουν καλύψει το απαιτούμενο ποσοστό επί του εισοδήματος τους με ηλεκτρονικές πληρωμές δαπανών ή με μετρητά θα πληρώσουν έξτρα φόρο 22% επί του ακάλυπτου ποσού.

8. Φορολογική κλίμακα

Με συντελεστές 22% -45% θα φορολογηθούν τα εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις ατομικές επιχειρήσεις και αγροτικές δραστηριότητες .Συγκεκριμένα, επιβάλλεται:

-22% για ετήσιο εισόδημα έως 20.000 ευρώ.

-29% για το τμήμα του εισοδήματος πάνω από τις 20.000 ευρώ και μέχρι τις 30.000 ευρώ.

-37% για το τμήμα του εισοδήματος πάνω από τα 30.000 και μέχρι τα 40.000 ευρώ.

-45 % για το τμήμα του εισοδήματος που υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ.

Με πληροφορίες από την “Εφημερίδα των Συντακτών”

Μοιράσου το:
σχολίασε κι εσύ
Ροή
Lifestyle
Κοινωνία
Πολιτική

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.