«Δεν κρατικοποιούνται ο τράπεζες»

«Δεν κρατικοποιούνται ο τράπεζες»

Δεν συνεπάγεται κρατικοποίηση η ενδεχόμενη υψηλή συμμετοχή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στις υπό ανακεφαλαιοποίηση τράπεζες, όπως καθίσταται σαφές σε έγγραφο του ΤΧΣ που διαβιβάστηκε στη Βουλή, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Την ίδια ώρα η Τράπεζα της Ελλάδος σπεύδει να επισημάνει ότι «η μεταβατική ανακεφαλαιοποίηση των συστημικών τραπεζών έχει ήδη αρχίσει να συμβάλει στη σταδιακή αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των αγορών και των καταθετών». 

Μετά από ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ Παύλου Σιούφα, σχετική με τη διαδικασία και τον ακριβή χρόνο ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών, ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας απέστειλε στη Βουλή, στις 21 Μαρτίου, έγγραφη απάντηση στην οποία επισημαίνει ότι το βασικό νομοθετικό πλαίσιο που αφορά την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων έχει ολοκληρωθεί και «σύμφωνα με τις προβλέψεις του τελευταίου μνημονίου η όλη διαδικασία θα ολοκληρωθεί τους επόμενους μήνες του τρέχοντος έτους».

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Ο κ. Στουρνάρας διαβιβάζει επίσης και έγγραφο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στο οποίο επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής (Memorandum of Economic and Financial Policies) η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Απριλίου 2013. Το ΤΧΣ επισημαίνει ότι τα ποσά τα οποία το ΤΧΣ χορηγεί για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών προέρχονται από κεφάλαια που αντλούνται στο πλαίσιο του μηχανισμού στήριξης της Ελλάδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Υπογραμμίζει επίσης ότι «η απόκτηση συμμετοχής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σε πιστωτικό ίδρυμα με την έκδοση κοινών μετοχών δεν συνεπάγεται, ενόψει και του αμιγώς ιδιωτικού χαρακτήρα του Ταμείου, την κατά το ελληνικό δίκαιο υπαγωγή αυτού του πιστωτικού ιδρύματος στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (άρθρο 16Γ παρ. 2 του Ν. 3864/2010)».

Τα έγγραφα διαβιβάστηκαν στη Βουλή μετά από ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ Παύλου Σιούφα με την οποία ο βουλευτής ζητούσε να ενημερωθεί πότε ακριβώς θα γίνει η ανακεφαλαιοποίηση των Τραπεζών, ποια θα είναι η διαδικασία της, ποιος θα αναλάβει την εξόφληση του ποσού της ανακεφαλαιοποίησης έναντι των δανειστών μας και αν οι Τράπεζες θα περιέλθουν στον έλεγχο του Ελληνικού Δημοσίου. Ο βουλευτής στην ερώτησή του επικαλούνταν «φήμες» για το ενδεχόμενο η ανακεφαλαιοποίηση να γίνει μετά τον Ιούνιο του 2013.

Η Τράπεζα της Ελλάδος

Προς απάντηση των ερωτημάτων αυτών διαβιβάστηκε στη Βουλή και έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος στο οποίο αναφέρεται ότι σύμφωνα με το γενικό πλαίσιο και το χρονοδιάγραμμα για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών, η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των «συστημικών τραπεζών», δηλαδή της «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» της «EUROBANK ERGASIAS A.E.», της «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» και της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», περιλαμβάνει τρία βήματα:

– Μεταβατική ανακεφαλαιοποίηση (bridge recapitallsation) από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Πρόκειται για προκαταβολή έναντι των μελλοντικών αυξήσεων κεφαλαίου που έχουν προγραμματιστεί να υλοποιηθούν μέχρι το τέλος Απριλίου του 2013. Η χορήγηση προκαταβολής ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2012.

– Έκδοση υπό αίρεση μετατρέψιμων χρηματοδοτικών μέσων (contingent convertible bonds-CoCos), τα οποία καθορίζονται από τις «συστημικές τράπεζες», σύμφωνα με το πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης. Αυτά τα χρηματοδοτικά μέσα θα καλυφθούν εξ ολοκλήρου από το ΤΧΣ.

– Ολοκλήρωση των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου έως το τέλος Απριλίου του 2013, στις οποίες το ΤΧΣ θα αναλάβει το ρόλο εγγυητή κάλυψης.

Οι «μη συστημικές τράπεζες»

Η Τράπεζα της Ελλάδος διευκρινίζει επίσης ότι «οι μη συστημικές τράπεζες, όπως προβλέπεται στην Αναθεώρηση του Μνημονίου Συνεννόησης του Δεκεμβρίου του 2012, πρέπει να ανακεφαλαιοποιηθούν με ιδιωτικά κεφάλαια έως το τέλος Απριλίου 2013. Μπορούν, επίσης, να συγχωνευθούν με άλλες τράπεζες, εφόσον καταθέσουν ένα αξιόπιστο Επιχειρησιακό Σχέδιο και ικανοποιήσουν τις ανάγκες ανακεφαλαιοποίησής τους μέχρι τον Απρίλιο 2013. Αν οι ιδιώτες επενδυτές δεν στηρίξουν αυτές τις τράπεζες, η Τράπεζα της Ελλάδος θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για μια ομαλή διαδικασία εξυγίανσης όχι αργότερα από τον Ιούνιο του 2013, κατά τρόπο που θα διασφαλίζει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τα συμφέροντα των καταθετών».

Επισημαίνεται ταυτόχρονα ότι «το Μνημόνιο του Μαρτίου του 2012, προέβλεπε τη διεύρυνση των διαθέσιμων δημόσιων πόρων του ΤΧΣ που προορίζονται για την κάλυψη της απαιτούμενης ανακεφαλαιοποίησης και του κόστους αναδιάταξης του ελληνικού τραπεζικού τομέα στα 50 δισ. ευρώ. Οι πόροι αυτοί αποτελούν μέρος του Προγράμματος Στήριξης της ελληνικής οικονομίας».

Το ιδιοκτησιακό καθεστώς των τραπεζών

Όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς των τραπεζών, η Τράπεζα της Ελλάδος επισημαίνει ότι «με βάση την αναθεώρηση του Δεκεμβρίου 2012 και σύμφωνα με την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 38 της 9ης Νοεμβρίου 2012, οι ιδιώτες μέτοχοι θα διατηρήσουν τον έλεγχο των συστημικών τραπεζών, εφόσον καταβάλουν ποσό τουλάχιστον ίσο με το 10% της αξίας των κοινών μετοχών που θα εκδοθούν. Σε αντίθετη περίπτωση, το ΤΧΣ θα αποκτήσει τον έλεγχο της διοίκησής τους. Όσον αφορά τις μη συστημικές τράπεζες, αν οι ιδιώτες επενδυτές δεν τις στηρίξουν, αυτές θα εξυγιανθούν.

Αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των αγορών

«Η μεταβατική ανακεφαλαιοποίηση των συστημικών τραπεζών έχει ήδη αρχίσει να συμβάλει στη σταδιακή αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των αγορών και των καταθετών», αναφέρει η Τράπεζα της Ελλάδος και επισημαίνει ότι «η βελτίωση της κεφαλαιακής θέσης και της ρευστότητας των συστημικών τραπεζών τους επιτρέπει να στηρίζουν εκ νέου την πραγματική οικονομία, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος. Με την ήδη δρομολογηθείσα διαδικασία, η ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης και της αναδιάταξης του τραπεζικού τομέα θα συμβάλλει περαιτέρω στην αποκατάσταση θετικών και διατηρήσιμων ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης».

 

Πηγή: ΑΜΠΕ

 

Μοιράσου το:
σχολίασε κι εσύ
Ροή
Lifestyle
Κοινωνία
Πολιτική

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.