• Φθινοπωρινές προβλέψεις της Κομισιόν για την Ελλάδα: Ανάπτυξη 1,8% φέτος και 2,3% το 2020 - Οι προειδοποιήσεις των Βρυξελλών

  1:37 μμ, Πέμπτη 07 Νοε 2019 1:37 μμ, Πέμπτη 07 Νοε 2019

  Βρυξέλλες, του Θάνου Αθανασίου

  "Δημοσιονομική εξισορρόπηση για την ενίσχυση της συνεχιζόμενης ανάκαμψης", επιγράφεται η φθινοπωρινή οικονομική πρόβλεψη της Κομισιόν για την ελληνική οικονομία, κατά την οποία το ελληνικό ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 1.8% το 2019, 2,3% το 2020 και 2,0% το 2021, το συνολικό πλεόνασμα του προϋπολογισμού αναμένεται στο 1,3%, 1,0% και 1,1% για τα τρία χρόνια της πρόβλεψης αντίστοιχα και το χρέος αποκλιμακώνεται από 175,2% σε 169,3% και 163,1% αντίστοιχα.

  Ο πληθωρισμός θα κυμανθεί στο 0,5%, για το 2019, 0,6% για το 2020 και 0,9% για το 2021 και η ανεργία θα αποκλιμακωθεί από το 17,3% το 2019 σε 15,4% το 2020 και 14,0% το 2021.

  Η Κομισιόν ξεκαθαρίζει ότι "η Ελλάδα αναμένεται να επιτύχει τους συμφωνημένους δημοσιονομικούς της στόχους, ενώ παράλληλα θα βελτιώσει την ποιότητα των δημόσιων οικονομικών της" και "το πρωτογενές πλεόνασμα που παρακολουθεί η ενισχυμένη εποπτεία προβλέπεται τώρα να φθάσει το 3,8% του ΑΕΠ το 2019". "Συνολικά, η Ελλάδα αναμένεται να επιτύχει τους πρωτογενείς στόχους για το πλεόνασμα το 2020 και το 2021", καταγράφει η Κομισιόν.

  Προειδοποιεί ωστόσο ότι "οι αρνητικοί κίνδυνοι για τις προοπτικές προέρχονται από την επιβράδυνση της εξωτερικής ζήτησης, καθώς και από την επίμονη υποεκτέλεση του προϋπολογισμού για τις δημόσιες επενδύσεις", ενώ "θετικότερες σε σχέση με την πρόβλεψη ενδεχόμενες προοπτικές συνδέονται με τη σημαντική βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος και του καταναλωτικού κλίματος, το οποίο δεν έχει ακόμη μεταφραστεί σε σημαντικές αυξήσεις των δαπανών". Η βελτιωμένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση και στον τραπεζικό δανεισμό θα συμβάλει επίσης στην περαιτέρω ανάκαμψη της ανάπτυξης.

  Αναλυτικά για την Ελλάδα η Κομισιόν αναφέρει ότι η οικονομική ανάπτυξη επιβραδύνθηκε το πρώτο εξάμηνο του έτους, αλλά αναμένεται να παραμείνει ανθεκτική, έναντι του ασθενέστερου εξωτερικού περιβάλλοντος. Η συνεχιζόμενη ανάκαμψη ενδέχεται να υποστηριχθεί από την αύξηση των μεριδίων αγοράς των εξαγωγών και από μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής που αποσκοπούν στην τόνωση των επενδύσεων και τη μείωση του κόστους εργασίας. Το υπόλοιπο της γενικής κυβέρνησης αναμένεται να σημειώσει πλεόνασμα το 2019 για τέταρτη συνεχή χρονιά, γεγονός που θα διευκόλυνε την ταχεία μείωση του δημόσιου χρέους.

  Η Κομισιόν αναφέρει ότι η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ μειώθηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019 στο 1,5% (από έτος σε έτος). Η άσχημη απόδοση της ανάπτυξης κατά το πρώτο τρίμηνο (1,1%) οφείλεται στη μείωση των καθαρών εξαγωγών καθώς και στη μείωση της δημόσιας κατανάλωσης. Αυτά αντιστράφηκαν εν μέρει το δεύτερο τρίμηνο (1,9%), αλλά η συνολική αύξηση παρέμεινε κάτω από το μέσο όρο του 2018.

  Παρά το υψηλότερο διαθέσιμο εισόδημα μέσω της βελτίωσης των συνθηκών της αγοράς εργασίας, η ιδιωτική κατανάλωση μειώθηκε κατά -0,1% (σε ετήσια βάση) κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019. Υπό το φως των ισχυρών βελτιώσεων στην εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων και των καταναλωτών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η κατανάλωση αναμένεται να επιταχυνθεί στο δεύτερο εξάμηνο του 2019, καταγράφει η Κομισιόν.

  Η υποτονική προοπτική για την οικονομία της ζώνης του ευρώ αναμένεται να επιβραδύνει την αύξηση των εξαγωγών, αν και το αποτέλεσμα αυτό είναι πιθανό να μετριαστεί κάπως από τα υψηλά κέρδη που σημείωσαν οι ελληνικές εξαγωγές.

  Επιπλέον, η Κομισιόν τονίζει ότι "η μετατόπιση της σύνθεσης των φορολογικών εσόδων προς λιγότερο στρεβλωτικούς φόρους που συνοδεύονται από μέτρα κοινωνικής πολιτικής αναμένεται να στηρίξει την αύξηση των επενδύσεων και της απασχόλησης".

  Στο πλαίσιο αυτό, ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ προβλέπεται να ενισχυθεί στο 2,3% το 2020, προτού χαλαρώσει σε 2,0% το 2021.

  Η αύξηση της απασχόλησης αναμένεται να παραμείνει πάνω από 2% το 2019 και το 2020 και αργότερα να επιβραδυνθεί αργότερα, ρίχνοντας το ποσοστό ανεργίας σε 14% το 2021. Ο πληθωρισμός αναθεωρήθηκε σε 0,5% το 2019 λόγω της επίδρασης της μείωσης του ΦΠΑ καθώς και τη χαμηλότερη από την αναμενόμενη άνοδο των τιμών του πετρελαίου. Το 2020 και το 2021, ο πληθωρισμός αναμένεται να αυξηθεί σε 0,6% και 0,9%, αντίστοιχα, σύμφωνα με τη συνεχιζόμενη ανάκαμψη και πληθωριστική πίεση από τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις.

  Η Κομισιόν σημειώνει ότι "το ισοζύγιο προϋπολογισμού της Ελλάδας προβλέπεται να καταγράψει πλεόνασμα 1,3% του ΑΕΠ το 2019, για τέταρτη συνεχή χρονιά".

  "Η πρόβλεψη αυτή υποστηρίζεται από την ευνοϊκή συλλογή εσόδων, λόγω της έντονης αύξησης των διαθέσιμων εισοδημάτων, καθώς και από τη μείωση των ανώτατων ορίων δαπανών, οι οποίες συνέβαλαν στην υιοθέτηση μόνιμων μέτρων ύψους 0,7% του ΑΕΠ που εγκρίθηκαν την άνοιξη του 2019", αναφέρει.

  Επιπλεόν, σύμφωνα με την πρόβλεψη, η εκκρεμούσα πληρωμή υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας για τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού θα καλυφθεί από το αποθεματικό για απρόβλεπτα και δεν θα καταβληθεί επιπλέον πακέτο κοινωνικών δαπανών πέραν του σημερινού επειδή δεν είχε ανακοινωθεί με επαρκή λεπτομέρεια.

  Η πρόβλεψη για το 2020 ενσωματώνει τις προγραμματισμένες περικοπές των φόρων που προκαλούν στρέβλωση και μια περιορισμένη αύξηση των κοινωνικών παροχών με βάση την οικογένεια. Το πακέτο (το οποίο ανέρχεται σε 0,6% του ΑΕΠ) περιλαμβάνει μείωση του φόρου εισοδήματος των επιχειρήσεων κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες, μεταρρύθμιση της φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων που εισάγει ένα νέο ποσοστό εννέα τοις εκατό για τα χαμηλότερα εισοδήματα και μείωση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για πλήρους απασχόλησης. Η δέσμη συνοδεύεται από μέτρα που διασφαλίζουν τη φορολογική ουδετερότητα, υποστηρίζοντας μεγαλύτερη είσπραξη έμμεσων φόρων και αναθεωρήσεις των ανώτατων ορίων δαπανών.

  "Συνολικά, η Ελλάδα αναμένεται να επιτύχει τους πρωτογενείς στόχους για το πλεόνασμα το 2020 και το 2021".

  Ακολούθως αναφέρει ότι οι δημοσιονομικές προοπτικές αντικατοπτρίζουν επίσης την πρόσφατη απόφαση Δικαστηρίων σχετικά με τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος του 2016 και τη δέσμευση των αρχών να ανταποκριθούν στις πιθανές δημοσιονομικές επιπτώσεις της νομοθεσίας παρακολούθησης στο πλαίσιο των συμφωνημένων ανωτάτων ορίων δαπανών του Υπουργείου Εργασίας.

  Ωστόσο, προειδοποιεί ότι η πρόβλεψη εξακολουθεί να υπόκειται σε αβεβαιότητα λόγω άλλης υποθέσεως του Ανωτάτου Δικαστηρίου σχετικά με τις συντάξεις, η οποία εξακολουθεί να είναι σε εξέλιξη, ενώ θα μπορούσαν να προκύψουν πρόσθετες πιέσεις από παλαιότερες πρωτοβουλίες πολιτικής που επηρεάζουν το δημόσιο μισθολογικό κόστος και από τον αυξανόμενο αριθμό προσωρινού προσωπικού.

  Τέλος σημειώνεται ότι το ισοζύγιο του προϋπολογισμούς προβλέπεται να επιδεινωθεί κατά 0,3 εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ το 2020 και ελαφρώς να βελτιωθεί το 2021. Η προβλεπόμενη μείωση το 2020 οφείλεται στην καταβολή της πρώτης δόσης των ενδεχόμενων μέτρων ελάφρυνσης του χρέους το 2019 και στην αναμενόμενη μείωση του πρωτογενούς πλεονάσματος το 2020. Ενόψει της προβλεπόμενης μείωσης του παραγωγικού κενού, το διαρθρωτικό ισοζύγιο προβλέπεται να μειωθεί σταδιακά στον προβλεπόμενο ορίζοντα, φθάνοντας το 1,2% του ΑΕΠ το 2021. Ο λόγος του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ αναμένεται να μειωθεί σημαντικά από 181,2% το 2018 σε 163,1% το 2021.

  Πηγή: Real.gr

  σχολίασε κι εσύ
  σχετικά άρθρα