Σαρηγιάννης: Οι περιοχές με ανοδική τάση της πανδημίας – Γιατί χρειάζεται προσοχή σε Αθήνα – Θεσσαλονίκη

Ο καθηγητής Δημοσθένης Σαρηγιάννης και η ομάδα του αποκωδικοποιούν καθημερινά για το enikos.gr την ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ, παραθέτοντας τις εκτιμήσεις τους για την πορεία της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανάλυση:   

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ, ο αριθμός κρουσμάτων της Κυριακής ανέρχεται στα 1.358 νέα κρούσματα με τον αντίστοιχο κυλιόμενο μέσο όρο 7 ημερών να διαμορφώνεται στα 2.209. Οι προβλέψεις της υπολογιστικής πλατφόρμας CORE (που λαμβάνουν υπόψη την διασπορά όλων των μεταλλαγμένων στελεχών του SARS-CoV-2) είναι 1.169 (ημερήσια νέα κρούσματα) και 2.207 (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) αντίστοιχα. Ο αριθμός των τεστ που πραγματοποιήθηκαν ήταν 149.628 και σε συνδυασμό με τον αριθμό των κρουσμάτων, ο δείκτης θετικότητας διαμορφώθηκε στο 1,4 %. Η πραγματοποίηση αριθμού τεστ σε επίπεδα άνω των 50.000 την ημέρα, συντελεί στο να εξάγουμε πιο ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την πορεία της πανδημίας, αλλά και να εντοπίζονται περισσότεροι ασυμπτωματικοί και προσυμπτωματικοί, συντελώντας στην ανάσχεση πιθανής έξαρσης που θα μπορούσε να συμβεί λόγω της εμφάνισης ολοένα και ταχύτερα μεταδιδόμενων στελεχών, σε συνδυασμό με τα υπάρχοντα ανοίγματα και τις τουριστικές ροές. Σημαντικοί σύμμαχοι σε αυτή την προσπάθεια αύξησης του αριθμού των τεστ ανίχνευσης του SARS-CoV-2 αποτελούν εκτός από τα rapid test και τα self test, για να καταπολεμηθεί η δυναμική αύξησης της διασποράς στις περιοχές όπου μια τέτοια αύξηση διαφαίνεται από τα μέχρι τώρα δεδομένα και την υπολογιστική πλατφόρμα CORE, αλλά και για να συνεχιστεί η πολύ καλή πορεία στο σύνολο της χώρας.

Ο αριθμός ημερήσιων θανάτων (30) που καταγράφηκε την Κυριακή είναι μειωμένος σε σχέση με το Σάββατο (36). Όπως είχαμε προβλέψει ο κυλιόμενος εβδομαδιαίος μέσος όρος που είναι 29,9 ακολουθεί πλέον την πορεία του αριθμού των ασθενών σε κρίσιμη κατάσταση.

Όσον αφορά στους ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση (διασωληνωμένοι σε ΜΕΘ), ο αριθμός είναι ελαφρώς αυξημένος σε σχέση με προχθές (333 από 331). Η καμπύλη εξέλιξης του αριθμού των ασθενών που νοσηλεύονται σε κλίνες ΜΕΘ με βάση τις προσομοιώσεις της πλατφόρμας CORE, παρουσιάζεται στο Σχήμα 1, των ασθενών που νοσηλεύονται σε απλές κλίνες στο Σχήμα 2 (όπου διαφαίνεται πλέον η αναμενόμενη αύξηση στις νοσηλείες), ενώ η εκτίμησή μας για την πορεία των θανάτων ανά ημέρα παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.

Σχήμα 1. Αριθμός κρουσμάτων σε κρίσιμη κατάσταση (ΜΕΘ) σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ και τις προβλέψεις της υπολογιστικής πλατφόρμας CORE.

Σχήμα 2. Αριθμός κρουσμάτων σε σοβαρή κατάσταση (νοσηλευόμενοι σε απλές κλίνες) σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ και τις προβλέψεις της υπολογιστικής πλατφόρμας CORE.

Σαρηγιάννης

Σχήμα 3. Αριθμός θανάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ και τις προβλέψεις της υπολογιστικής πλατφόρμας CORE.

Η πορεία της μέσης εβδομαδιαίας τιμής των κρουσμάτων, καθώς και του κυλιόμενου μέσου όρου 7 ημερών του αριθμού των κρουσμάτων ανά 100.000 πληθυσμού, όπως έχουν καταγραφεί από τον ΕΟΔΥ και η αναμενόμενη πορεία τους όπως προδιαγράφεται από την υπολογιστική πλατφόρμα CORE για την Ελληνική επικράτεια μέχρι τις 20 Οκτωβρίου, αποτυπώνονται στο Σχήμα 4.

Σχήμα 4. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην Ελληνική επικράτεια

Στις επιμέρους περιοχές με υψηλό υγειονομικό κίνδυνο, παρατηρείται μείωση κρουσμάτων στη Θεσσαλονίκη με 236 κρούσματα (335 κρούσματα προχθές), όπως επίσης και στην Αττική, με 261 κρούσματα (528 κρούσματα προχθές). Η Αττική αντιπροσωπεύει περίπου το 19% των κρουσμάτων, και εμφανίζει σχεδόν 11% περισσότερα κρούσματα από τη Θεσσαλονίκη. Η πορεία των κρουσμάτων στην Αττική, παρουσιάζεται στο Σχήμα 5, ενώ η πορεία των κρουσμάτων σε κρίσιμη κατάσταση (διασωληνωμένοι σε ΜΕΘ) παρουσιάζονται στο Σχήμα 6.

Σχήμα 5. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην Αττική

Σχήμα 6. Αριθμός κρουσμάτων σε κρίσιμη κατάσταση (ΜΕΘ) σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ και τις προβλέψεις της υπολογιστικής πλατφόρμας CORE στην Αττική

Στη Θεσσαλονίκη συνεχίζεται η ανοδική πορεία των προηγουμένων ημερών (Σχήμα 7), ενώ η πορεία των κρουσμάτων σε κρίσιμη κατάσταση (διασωληνωμένοι σε ΜΕΘ) στη Θεσσαλονίκη ακολουθεί πλήρως τις προβλέψεις του μοντέλου και παρουσιάζεται στο Σχήμα 8. Πλέον η Θεσσαλονίκη έχει αρκετά υψηλότερο αριθμό νέων κρουσμάτων (κυλιόμενο μέσο όρο 7 ημερών) ανά 100.000 πληθυσμού σε σχέση με την Αθήνα (34 έναντι 12), οπότε υπάρχει δυναμικό ταχύτερα αναπτυσσόμενου κύματος κατά τη Φθινοπωρινή περίοδο με ανάλογη αύξηση στο ΕΣΥ σε ό,τι αφορά στην ανάγκη για κλίνες ΜΕΘ για αντιμετώπιση ασθενών με COVID-19.

Σχήμα 7. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στη Θεσσαλονίκη

Σχήμα 8. Αριθμός κρουσμάτων σε κρίσιμη κατάσταση (ΜΕΘ) σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ και τις προβλέψεις της υπολογιστικής πλατφόρμας CORE στη Θεσσαλονίκη

Όσον αφορά στη Θεσσαλία, μειωμένος αριθμός κρουσμάτων σε σχέση με προχθές παρατηρήθηκε στη Λάρισα με 68 κρούσματα και είναι πιθανό να έχουμε φτάσει στην κορύφωση του παρόντος κύματος στην περιφερειακή ενότητα (Σχήμα 9). Στη Μαγνησία με 43 κρούσματα (Σχήμα 10) παρατηρείται μείωση κρουσμάτων, και φαίνεται κι εκεί να είμαστε στην κορυφή του 4ου κύματος στην περιοχή. Στην Καρδίτσα όπου εντοπίστηκαν 14 κρούσματα (Σχήμα 11), η ανοδική πορεία άρχισε να κάμπτεται, αλλά συνεχίζει να παραμένει πάνω από το όριο χαρακτηρισμού ως περιοχή ανησυχίας. Στα Τρίκαλα όπου εντοπίστηκαν 22 κρούσματα (Σχήμα 12) παρατηρείται μικρότερος αριθμός κρουσμάτων σε σχέση με προχθές, βρίσκεται πάνω από το όριο χαρακτηρισμού ως περιοχή ανησυχίας, και η ανοδική τάση πλέον έχει καμφθεί, όπως είχε προβλεφθεί.

Σχήμα 9. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στη Λάρισα

Σχήμα 10. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στη Μαγνησία

Σχήμα 11. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην Καρδίτσα

Σχήμα 12. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στα Τρίκαλα

Στην Αχαΐα, παρουσιάζεται μικρότερος αριθμός κρουσμάτων σε σχέση με προχθές με 29 κρούσματα (Σχήμα 13), και συνεχίζει με πιο ήπιο ρυθμό η αποκλιμάκωση, η οποία την έχει φέρει μόλις υπό του ορίου χαρακτηρισμού ως περιοχή ανησυχίας. Στη Λακωνία εντοπίστηκαν 4 κρούσματα και η έντονα ανοδική τάση επανέρχεται σε αποκλιμάκωση, οπότε και βρέθηκε υπό του ορίου χαρακτηρισμού ως περιοχή ανησυχίας (Σχήμα 15). Μικρότερος αριθμός κρουσμάτων σε σχέση με προχθές παρουσιάστηκε στην Αργολίδα όπου εντοπίστηκαν 2 κρούσματα (Σχήμα 16) και η πολύ ισχυρή ανοδική τάση, συνεχίζει σταθεροποιημένη με έντονες πλέον διακυμάνσεις, ενώ η περιοχή συνεχίζει να βρίσκεται πολύ πάνω από το όριο του χαρακτηρισμού ως περιοχή ανησυχίας. Στην Αρκαδία, όπου εντοπίσθηκαν 14 κρούσματα, η πολύ έντονη ανοδική τάση που την έφερε πάνω από το όριο χαρακτηρισμού ως περιοχή ανησυχίας, επανέρχεται σε αποκλιμάκωση (Σχήμα 14). Όσον αφορά άλλες περιοχές της Πελοποννήσου, μικρότερος αριθμός κρουσμάτων σε σχέση με προχθές εμφανίζεται στη Μεσσηνία όπου εντοπίστηκαν 31 κρούσματα (Σχήμα 17), στην οποία η ανοδική τάση η οποία την είχε φέρει πολύ πάνω από το όριο χαρακτηρισμού ως περιοχή ανησυχίας, ενώ βρίσκονταν σε αποκλιμάκωση, πλέον πέρασε σε ήπια ανοδική τάση. Στην Ηλεία, όπου εντοπίστηκαν 2 κρούσματα πλέον βρίσκεται κάτω από το όριο χαρακτηρισμού ως περιοχή ανησυχίας και πλέον έχει επέλθει σταθεροποίηση (Σχήμα 18). Στην Κορινθία εντοπίστηκαν 10 κρούσματα (Σχήμα 19), βρίσκεται κάτω από το όριο χαρακτηρισμού ως κόκκινη περιοχή και παρατηρείται μια μικρή ανοδική διακύμανση.

Σχήμα 13. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην Αχαΐα

Σχήμα 14. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στη Λακωνία

Σχήμα 15. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην Αργολίδα

Σχήμα 16. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην Αρκαδία

Σχήμα 17. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στη Μεσσηνία

Σχήμα 18. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην Ηλεία

Σχήμα 19. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην Κορινθία

Στην Αιτωλοακαρνανία όπου εντοπίσθηκαν 24 κρούσματα παρατηρείται μεγαλύτερος αριθμός κρουσμάτων σε σχέση με προχθές (16 κρούσματα) (Σχήμα 20), και ενώ βρίσκεται πολύ κοντά στο να βρεθεί υπό του ορίου της περιοχής ανησυχίας, η αποκλιμάκωση έχει αναστραφεί προσωρινά. Στην Εύβοια, με 15 κρούσματα παρατηρείται μικρότερος αριθμός κρουσμάτων σε σχέση με προχθές (Σχήμα 21), με την αποκλιμάκωση που έχει αναστραφεί προσωρινά, να την έχει φέρει άνω του ορίου χαρακτηρισμού ως περιοχή ανησυχίας. Μικρότερο αριθμό κρουσμάτων είχαμε στη Βοιωτία όπου εντοπίστηκαν 11 κρούσματα (Σχήμα 22), βρίσκεται σε σταθεροποίηση, και εξακολουθεί να βρίσκεται πάνω από το όριο χαρακτηρισμού ως περιοχή ανησυχίας. Μικρότερος σε σχέση με προχθές ήταν ο αριθμός των κρουσμάτων στη Φθιώτιδα όπου εντοπίσθηκαν 31 κρούσματα, όπου επίσης βρίσκεται πάνω από το όριο της περιοχής ανησυχίας, όπου το ανοδικό κύμα δείχνει να κάμπτεται (Σχήμα 24). Στην Ευρυτανία δεν εντοπίστηκαν νέα κρούσματα, και έχει περάσει ξανά υπό του ορίου ανησυχίας (Σχήμα 25),  όπως και η Φωκίδα, στην οποία επίσης δεν εντοπίστηκε κανένα νέο κρούσμα (Σχήμα 23) και η αποκλιμάκωση των τελευταίων ημερών, την έφερε ξανά κάτω από το όριο χαρακτηρισμού ως περιοχή ανησυχίας.

Σχήμα 20. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην Αιτωλοακαρνανία

Σχήμα 21. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην Εύβοια

Σχήμα 22. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στη Βοιωτία

Σχήμα 23. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στη Φωκίδα

Σχήμα 24. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στη Φθιώτιδα

Σχήμα 25. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στη Ευρυτανία

Αναφορικά με τις περιοχές της Ηπείρου, μειωμένος σε σχέση με προχθές ήταν ο αριθμός των κρουσμάτων στα Ιωάννινα με 25 κρούσματα (Σχήμα 26), όπου η ανοδική διακύμανση δείχνει να κάμπτεται. Στη Θεσπρωτία (Σχήμα 27) όπου εντοπίστηκαν 2 κρούσματα, παρατηρείται μεγαλύτερος αριθμός σε σχέση με προχθές, αλλά έχει περιέλθει ξανά σε αποκλιμάκωση. Στην Άρτα όπου δεν εντοπίστηκαν νέα κρούσματα, συνεχίζει η αποκλιμάκωση, οπότε και βρίσκεται ήδη κάτω από το όριο χαρακτηρισμού ως περιοχή ανησυχίας (Σχήμα 28), όπως και στην Πρέβεζα, όπου επίσης δεν εντοπίστηκαν κρούσματα, και η περιοχή βρίσκεται ήδη κάτω από το όριο χαρακτηρισμού ως περιοχή ανησυχίας (Σχήμα 29).

Σχήμα 26. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στα Ιωάννινα

Σχήμα 27. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στη Θεσπρωτία

Σχήμα 28. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην Άρτα

Σχήμα 29. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην Πρέβεζα

Όσον αφορά στις πόλεις της Βορείου Ελλάδας, παρατηρήθηκε αύξηση κρουσμάτων στη Χαλκιδική με 25 κρούσματα (Σχήμα 41). Αντίθετα, μείωση κρουσμάτων παρατηρήθηκε στην Καστοριά με 16 κρούσματα (Σχήμα 40), στην Κοζάνη με 13 κρούσματα (Σχήμα 32), στο Κιλκίς με 10 κρούσματα (Σχήμα 35), στις Σέρρες με 23 κρούσματα (Σχήμα 39), στην Πιερία με 19 κρούσματα (Σχήμα 37), στα Γρεβενά εντοπίστηκαν 4 κρούσματα (Σχήμα 38), στην Πέλλα με 32 κρούσματα (Σχήμα 31), στη Φλώρινα με 9 κρούσματα (Σχήμα 33) και στην Ημαθία με 20 κρούσματα (Σχήμα 30). Όσον αφορά τα τουριστικά θέρετρα, ανησυχία υπάρχει για την Πιερία και για τη Χαλκιδική και σε μικρότερο βαθμό την Καβάλα, ενώ όσον αφορά άλλες περιοχές, ανησυχία υπάρχει κυρίως για τις Σέρρες, τη Δράμα, την Κοζάνη, την Πέλλα και το Κιλκίς.

Σχήμα 30. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην Ημαθία

Σχήμα 31. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην Πέλλα

Σχήμα 32. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην Κοζάνη

Σχήμα 33. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στη Φλώρινα

Σχήμα 34. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στη Δράμα

Σχήμα 35. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στο Κιλκίς

Σχήμα 36. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην Καβάλα

Σχήμα 37. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην Πιερία

Σχήμα 38. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στα Γρεβενά

Σχήμα 39. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στις Σέρρες

Σχήμα 40. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην Καστοριά

Σχήμα 41. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στη Χαλκιδική

Όσον αφορά στη Θράκη, στη Ροδόπη εντοπίστηκαν 10 κρούσματα (Σχήμα 42), παρατηρείται μείωση του αριθμού των κρουσμάτων, βρίσκεται εδώ και μέρες πάνω από το όριο ανησυχίας και ανοδική πορεία αρχίζει να κάμπτεται. Στην Ξάνθη, στην οποία εντοπίστηκαν 26 κρούσματα (Σχήμα 33) παρατηρείται αύξηση των κρουσμάτων, και η ανοδική πορεία περιήλθε σε πορεία αποκλιμάκωσης. Στον Έβρο εντοπίσθηκαν 18 κρούσματα (Σχήμα 44), και έχει επανέλθει σε ανοδική πορεία.

Σχήμα 42. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στη Ροδόπη

Σχήμα 43. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην Ξάνθη

Σχήμα 44. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στον Έβρο

Στο Ηράκλειο, όπου εντοπίστηκαν 28 κρούσματα, παρατηρείται μειωμένος αριθμός σε σχέση με προχθές. Το ανοδικό κύμα που είχε διαμορφωθεί, έχει πλέον αποκλιμακωθεί, ως αποτέλεσμα των περιοριστικών μέτρων που έχουν επιβληθεί (Σχήμα 45), αν και διαμορφώνονται σταθεροποιητικές τάσεις. Στα Χανιά με 6 κρούσματα (Σχήμα 46) έχουμε μικρότερο αριθμό κρουσμάτων σε σχέση με προχθές και η έντονα ανοδική πορεία, βρίσκεται σε αποκλιμάκωση, παρά τη διακύμανση των τελευταίων ημερών, οπότε και έχουν φθάσει ξανά στο όριο αποχαρακτηρισμού ως περιοχής ανησυχίας. Μικρότερος αριθμός κρουσμάτων παρατηρείται στο Ρέθυμνο με 4 κρούσματα, όπου παρατηρήθηκε ένα πολύ έντονα ανοδικό κύμα (Σχήμα 47), το οποίο είναι ήδη 6 φορές ψηλότερο από το 3ο κύμα, αποκλιμακώθηκε ισχυρά και επίσης βρίσκεται στο όριο αποχαρακτηρισμού ως περιοχής ανησυχίας. Στο Λασίθι παρατηρείται μικρότερος αριθμός κρουσμάτων σε σχέση με προχθές, καθώς εντοπίστηκαν 4 κρούσματα (Σχήμα 48),  και η ανοδική πορεία δείχνει να επιβραδύνεται. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι περιοχές της Κρήτης βρίσκονται στο όριο της περιοχής ανησυχίας, και αναμένεται να βρεθούν κάτω από αυτό στις επόμενες ημέρες.

Σχήμα 45. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στο Ηράκλειο

Σχήμα 46. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στα Χανιά

Σχήμα 47. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στο Ρέθυμνο

Σχήμα 48. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στο Λασίθι

Στη Λέσβο εντοπίστηκαν 3 νέα κρούσματα (Σχήμα 49) και συνεχίζει να βρίσκεται κάτω από το όριο της περιοχής ανησυχίας. Στην Κέρκυρα, εντοπίστηκαν 17 κρούσματα (Σχήμα 50) και παρατηρείται ίδιος αριθμός κρουσμάτων σε σχέση με προχθές, όμως η περιφερειακή ενότητα βρίσκεται αρκετά πάνω από το όριο χαρακτηρισμού ως περιοχή ανησυχίας, και πλέον έχει περιέλθει σε αποκλιμάκωση. Στη Χίο όπου εντοπίστηκαν 2 νέα κρούσματα, συνεχίζει η αποκλιμάκωση (Σχήμα 51). Στη Θάσο, όπου δεν εντοπίστηκαν νέα κρούσματα, έχει διαμορφωθεί έντονο ανοδικό κύμα που δείχνει να κάμπτεται, και συνεχίζει να βρίσκεται πάνω από το όριο χαρακτηρισμού ως περιοχή ανησυχίας (Σχήμα 52). Απαιτείται να σταλεί κλιμάκιο του ΕΟΔΥ για εντατικά και εκτεταμένα rapid και PCR test στον πληθυσμό ώστε να αποφευχθεί η περαιτέρω αρνητική εξέλιξη. Στην Πάρο εντοπίστηκαν 3 νέα κρούσματα (Σχήμα 53) και η συνολική πορεία αποκλιμάκωσης παρουσίασε αναστροφή, οπότε  και πέρασε ξανά πάνω από το όριο χαρακτηρισμού ως περιοχή ανησυχίας. Στην Μύκονο εντοπίστηκαν 2 νέα κρούσματα (Σχήμα 55), και πλέον διαμορφώνεται πτωτική τάση, ενώ στη Σαντορίνη που εντοπίστηκαν 3 νέα κρούσματα, έχει επανέλθει σε πτωτική πορεία (Σχήμα 56). Στην Ζάκυνθο εντοπίστηκαν 5 κρούσματα και η ισχυρή αποκλιμάκωση έχει αναστραφεί ελαφρά (Σχήμα 54), ενώ στη Ρόδο όπου εντοπίστηκαν 13 κρούσματα (Σχήμα 57), η έντονα ανοδική πορεία ενώ είχε περάσει σε ισχυρή αποκλιμάκωση, πέρασε μια ανοδική διακύμανση που πλέον αποκλιμακώνεται.

Σχήμα 49. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στη Λέσβο

Σχήμα 50. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην Κέρκυρα

Σχήμα 51. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στη Χίο

Σχήμα 52. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην Θάσο

Σχήμα 53. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην Πάρο

Σχήμα 54. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στη Ζάκυνθο

Σχήμα 55. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στη Μύκονο

Σχήμα 56. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην Σαντορίνη

Σχήμα 57. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην Ρόδο 

Συμπεράσματα: Με βάση τα αποτελέσματα, σε σχέση με προχθές, έχουμε ελαφρά αυξημένο αριθμό ασθενών σε κρίσιμη κατάσταση (διασωληνωμένοι σε ΜΕΘ), και μικρή μείωση του αριθμού των θανάτων. Σε πανελλαδικό επίπεδο ο κυλιόμενος εβδομαδιαίος μέσος όρος του δείκτη θετικότητας διαμορφώθηκε στο 1,4% (η ημερήσια τιμή είναι 0,9 %) ενώ ο κυλιόμενος εβδομαδιαίος μέσος όρος του πραγματικού αριθμού αναπαραγωγής Rt (δηλαδή ο αριθμός των ατόμων που ένας φορέας μπορεί να επιμολύνει) αυξήθηκε στο 1,03 (Rt πάνω από τη μονάδα υποδηλώνει καθαρή αύξηση της διασποράς του ιού στην κοινότητα). Συνολικά η κυμαινόμενη τάση των τελευταίων ημερών αντικατοπτρίζεται και από τον ημερήσιο αριθμό των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών), ο οποίος είναι ξανά πάνω από τα 2200 (2208). Γενικά την τελευταία εβδομάδα υπάρχει μια σταθεροποίηση του αριθμού κρουσμάτων στα περίπου 2200 την ημέρα.

Σχήμα 58. Συγκριτικά αποτελέσματα της επιδημιολογικής εικόνας της σημερινής Κυριακής (10/10/2021) σε σχέση με την προηγούμενη (03/10/2021)

Η επιδημιολογική εικόνα σε σχέση με τη προηγούμενη Κυριακή, παρουσιάζεται στα συγκριτικά συγκεντρωτικά αποτελέσματα που δίνονται στο Σχήμα 58.

Όσον αφορά επιμέρους περιοχές, παραμένουν ακόμα πάνω από το όριο χαρακτηρισμού ως περιοχές ανησυχίας, η Αττική, η Θεσσαλονίκη η Λάρισα, η Καρδίτσα, τα Τρίκαλα, η Αχαΐα, η Αργολίδα, η Μεσσηνία, η Αιτωλοακαρνανία, η Βοιωτία, η Εύβοια, η Φθιώτιδα,  τα Ιωάννινα, η Κοζάνη, η Ημαθία, η Πέλλα, το Κιλκίς, η Καβάλα, η Καστοριά, η Φλώρινα, η Πέλλα, τα Γρεβενά, η Δράμα, οι Σέρρες, η Χαλκιδική, η Πιερία, η Ροδόπη, η Ξάνθη, ο Έβρος, το Ηράκλειο, τα Χανιά, το Ρέθυμνο, το Λασίθι, η Κέρκυρα, η Θάσος, η Ζάκυνθος, η Μύκονος, η Πάρος, η Σαντορίνη, και η Ρόδος. Η συγκεντρωτική εικόνα των επιμέρους περιοχών παρουσιάζεται στο Σχήμα 59.

Σχήμα 59. Συγκεντρωτική εικόνα των νέων κρουσμάτων ανά 100.000 κατοίκους (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) των επιμέρους περιοχών 

Στη ηπειρωτική και Βόρειο Ελλάδα, ανοδική τάση έχουν οι Σέρρες, το Κιλκίς, η Πέλλα, η Δράμα και ο Έβρος, με την Ξάνθη και τη Ροδόπη να έχουν περιέλθει σε κάμψη, ενώ επίσης αυξητική τάση αλλά με χαμηλότερη ένταση έχουν η Πιερία και η Καβάλα. Στην Θεσσαλία, παραμένουν σε υψηλά επίπεδα διασποράς η Λάρισα και η Μαγνησία. Σε αυτές τις περιοχές (και ιδιαίτερα σε αυτές που εμφανίζουν έντονη ανοδική πορεία) συνιστούμε κινητοποίηση κλιμακίων του ΕΟΔΥ για αυξημένους ελέγχους με rapid test και καλή ιχνηλάτηση επαφών των θετικών περιπτώσεων και λήψη ή επιμήκυνση της ισχύος περιοριστικών της διασποράς μέτρων. Προσοχή χρειάζεται ξανά στην Αττική, αλλά κυρίως στη Θεσσαλονίκη.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ