Ο Συνήγορος του Πολίτη για απόφαση του ΣτΕ

Ο Συνήγορος του Πολίτη για απόφαση του ΣτΕ

Καθυστέρηση συμμόρφωσης σε απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, διαπίστωσε ο Συνήγορος του Πολίτη, έπειτα από καταγγελία που δέχθηκε από πολίτη.

Η υπόθεση αφορά τη μη εξαίρεση κατεδάφισης ακινήτου, μετά την άρνηση της πολεοδομικής υπηρεσίας, καθώς αυτή ανέφερε, ότι για το συγκεκριμένο ακίνητο δεν εφαρμόζει τη κατεδάφιση, διότι θεμελιώνεται δικαίωμα ένταξης στις διαδικασίες του νόμου για την τακτοποίηση αυθαιρέτων (ν. 4014/2011).

Ο Συνήγορος εξέφρασε την άποψη, ότι η μη συμμόρφωση προς την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι αντίθετη προς το άρθρο 20 του Συντάγματος, το οποίο κατοχυρώνει την πλήρη δικαστική προστασία των πολιτών.

Παράλληλα, όπως σημειώνεται από την Ανεξάρτητη Αρχή, κάτι τέτοιο αντιτίθεται και προς το άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου σχετικά με τη διεξαγωγή «δίκαιης και ορθής δίκης», η οποία περιλαμβάνει, βάσει πάγιας νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τις περιπτώσεις της μη εκτέλεσης τελεσίδικης ή αμετάκλητης δικαστικής απόφασης των εθνικών δικαστηρίων.

Μετά τις παραπάνω διαπιστώσεις, ο Συνήγορος του Πολίτη απευθύνθηκε στο υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και ζήτησε: Να ερμηνεύουν οι υπηρεσίες τις διατάξεις των νόμων σύμφωνα με το Σύνταγμα, δηλαδή να εφαρμόζουν τις δικαστικές αποφάσεις, διαφορετικά να μεριμνήσουν, έτσι ώστε να προβλεφθεί συγκεκριμένη διάταξη, σύμφωνη με το άρθρο 95 του Συντάγματος και προς τις διατάξεις του ν. 3068/2002 ως προς το σκέλος της εφαρμογής τελεσίδικων ή αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων.

Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ενημέρωσε, με έγγραφό του, ότι θα λάβει υπόψη του τις επισημάνσεις της Αρχής, κατά τη διαδικασία επεξεργασίας νεότερης νομοθετικής ρύθμισης.

 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ