Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Διακήρυξη δικαιωμάτων και αρχών προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο να προσυπογράψουν μια διακήρυξη δικαιωμάτων και αρχών για τους πολίτες της ΕΕ, που θα κατευθύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην ΕΕ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής, το σχέδιο διακήρυξης σχετικά με τα ψηφιακά δικαιώματα και τις ψηφιακές αρχές που προτείνει, αποσκοπεί να δώσει ένα σαφές σημείο αναφοράς σχετικά με το είδος του ψηφιακού μετασχηματισμού που προωθεί η Ευρώπη. Θα αποτελέσει επίσης οδηγό για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και για τις επιχειρήσεις.

Τα δικαιώματα και οι ελευθερίες που κατοχυρώνονται στο νομικό πλαίσιο της ΕΕ, καθώς και οι ευρωπαϊκές αξίες που εκφράζουν οι αρχές της, θα πρέπει να γίνονται σεβαστά στο διαδίκτυο, όπως γίνονται ήδη εκτός διαδικτύου. Μόλις εγκριθεί από όλα τα μέρη, η διακήρυξη θα καθορίσει την προσέγγιση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό που θα προωθήσει η ΕΕ σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η αντιπρόεδρος της Επιτροπής, αρμόδια για την Ψηφιακή Εποχή Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, δήλωσε σχετικά: «Επιθυμούμε ασφαλείς τεχνολογίες που να εξυπηρετούν τους ανθρώπους και να σέβονται τα δικαιώματα και τις αξίες μας, ακόμα και όταν βρισκόμαστε στο διαδίκτυο. Θέλουμε όλοι να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά στις ολοένα και πιο ψηφιοποιημένες κοινωνίες μας. Η διακήρυξη αυτή μάς δίνει ένα σαφές σημείο αναφοράς όσον αφορά τα δικαιώματα και τις αρχές στον κόσμο του διαδικτύου».

Από την πλευρά του, ο επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς Τιερί Μπρετόν τόνισε ότι οι Ευρωπαίοι μπορούν να είναι βέβαιοι ότι θα διαθέτουν «τη βέλτιστη συνδεσιμότητα, απρόσκοπτη πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες και σε έναν ασφαλή και δίκαιο ψηφιακό χώρο». Ανέφερε, επίσης, ότι η διακήρυξη ψηφιακών δικαιωμάτων και αρχών ορίζει πως «ό,τι είναι παράνομο εκτός διαδικτύου θα πρέπει να είναι παράνομο και στο διαδίκτυο».

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Επιτροπή, το σχέδιο της διακήρυξης καλύπτει βασικά δικαιώματα και αρχές του ψηφιακού μετασχηματισμού, όπως η θέση των ανθρώπων και των δικαιωμάτων τους, η διασφάλιση της ελευθερίας επιλογής στο διαδίκτυο, η ενθάρρυνση της συμμετοχής στον ψηφιακό δημόσιο χώρο, η αύξηση της ασφάλειας, της προστασίας και της χειραφέτησης των ατόμων και η προώθηση της βιωσιμότητας του ψηφιακού μέλλοντος.

διαδίκτυο

Επιπλέον, στην καθημερινότητά τους οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να συνοδεύονται από δικαιώματα και αρχές, όπως: οικονομικά προσιτή ψηφιακή συνδεσιμότητα υψηλής ταχύτητας παντού, καλά εξοπλισμένες αίθουσες διδασκαλίας και εκπαιδευτικοί με ψηφιακές δεξιότητες, απρόσκοπτη πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες, ασφαλές ψηφιακό περιβάλλον για τα παιδιά, αποσύνδεση μετά τις ώρες εργασίας, απόκτηση εύκολα κατανοητών πληροφοριών σχετικά με τον αντίκτυπο των ψηφιακών προϊόντων στο περιβάλλον, έλεγχος του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και σε ποιους κοινοποιούνται.

Η διακήρυξη βασίζεται στο δίκαιο της ΕΕ, από τις Συνθήκες έως τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, αλλά και στη νομολογία του Δικαστηρίου.

Η προώθηση και η εφαρμογή των αρχών που ορίζονται στη διακήρυξη θα αποτελέσει κοινή πολιτική δέσμευση και ευθύνη τόσο σε επίπεδο Ένωσης όσο και σε επίπεδο κρατών μελών στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους. Για να διασφαλιστεί ότι η διακήρυξη θα έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα στην πράξη, η Επιτροπή πρότεινε τον Σεπτέμβριο να παρακολουθεί την πρόοδο, να αξιολογεί τα κενά και να παρέχει συστάσεις για δράσεις μέσω ετήσιας έκθεσης σχετικά με την «Κατάσταση της ψηφιακής δεκαετίας».

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο καλούνται να συζητήσουν το σχέδιο διακήρυξης και να το εγκρίνουν στο ανώτατο επίπεδο μέχρι το καλοκαίρι.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ