Λαγκάρντ: Ανακοίνωσε τις προϋποθέσεις για την ένταξη των ομολόγων στο Νέο Μηχανισμό Προστασίας

Η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ ανακοίνωσε σήμερα και τον νέο μηχανισμό προστασίας της Νομισματικής Πολιτικής (Transmission Protection Instrument).

Στη διάρκεια συνέντευξης τύπου μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλιου της ΕΚΤ , η κ. Λαγκάρντ είπε ότι ο νέος Μηχανισμός Προστασίας Μετάδοσης για τη νομισματική πολιτική, θα λειτουργήσει ως “ασπίδα”στην αύξηση των αποδόσεων των ομολόγων. Είπε επίσης ότι όλες οι χώρες μπορούν να ενταχθούν σε αυτό, εφόσον όμως πληρούνται τέσσερεις βασικές προυποθέσεις:

Πρώτον, συμμόρφωση με το δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ: Η χώρα δεν πρέπει να υπόκειται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος (ΔΥΕ) ή να αξιολογείται ότι δεν έχει λάβει αποτελεσματικά μέτρα ως απάντηση σε σύσταση του Συμβουλίου της ΕΕ δυνάμει του άρθρου 126 παράγραφος 7 της Συνθήκης για το Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Δεύτερον, απουσία σοβαρών μακροοικονομικών ανισορροπιών: Η χώρα δεν θα υπόκειται σε διαδικασία υπερβολικής ανισορροπίας (EIP) ή δεν έχει αξιολογηθεί νε αποτυχία λήψης των συνιστώμενων διορθωτικών μέτρων που σχετίζονται με σύσταση του Συμβουλίου της ΕΕ δυνάμει του άρθρου 121 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ.

Τρίτον δημοσιονομική βιωσιμότητα: Η ΕΚΤ θα πρέπει να αξιολογεί ως βιώσιμο το Δημόσιο χρέος ή να έχει βεβαιωθεί ότι η τροχιά του δημόσιου χρέους είναι βιώσιμη, Το Διοικητικό Συμβούλιο θα λάβει υπόψη, όπου είναι διαθέσιμες, τις αναλύσεις βιωσιμότητας του χρέους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και άλλους οργανισμούς, μαζί με την εσωτερική ανάλυση της ΕΚΤ.

Τέταρτον, υγιείς και βιώσιμες μακροοικονομικές πολιτικές: Η χώρα θα πρέπει να έχει συμμορφωθεί με τις δεσμεύσεις που υποβλήθηκαν στα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για τη Διευκόλυνση Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και με τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον δημοσιονομικό τομέα, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ