Πρωτογενές πλεόνασμα 2,78 δισ. ευρώ

Πρωτογενές πλεόνασμα 2,78 δισ. ευρώ

Στο ύψος των 2,778 δισ. ευρώ, διαμορφώθηκε το 11μηνο εφέτος το πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού, ποσό, πάντως, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι επιστροφές από τα κέρδη που είχαν οι κεντρικές ευρωπαϊκές τράπεζες από τα ελληνικά ομόλογα. Σημειώνεται πως η αρχική πρόβλεψη ήταν 2,710 δισ. ευρώ.

Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, που δημοσιοποίησε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και από τα οποία, σύμφωνα με παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών, τεκμαίρεται ότι είναι απόλυτα εφικτός ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα 812 εκατ. ευρώ με το κλείσιμο του έτους.

Όμως, την ίδια ώρα, καταγράφεται σημαντική υστέρηση (κατά 200 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με πέρυσι) στις εισπράξεις από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα ενεργειακά προϊόντα, όπως και μείωση κατά 350 εκατ. ευρώ στις εισπράξεις από ΦΠΑ πετρελαιοειδών, παρά την εξίσωση των φόρων σε πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης.

Ενώ, στο 11μηνο διατέθηκαν 4,99 δισ. ευρώ για την κάλυψη ληξιπρόθεσμων οφειλών προηγούμενων ετών και 639 εκατ. ευρώ για επιστροφές φόρων παρελθόντων ετών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, στο 11μηνο Ιανουαρίου- Νοεμβρίου 2013, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 3,155 δισ. ευρώ έναντι ελλείμματος 12,853 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2012 και του αναθεωρημένου στόχου για έλλειμμα 4,290 δισ. ευρώ. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 2,778 δισ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς ελλείμματος 1,420 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2012 και αναθεωρημένου στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1,659 δισ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 47,231 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 136 εκατ. ευρώ ή 0,3% έναντι του αναθεωρημένου στόχου (47,095 δισ. ευρώ). Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 42,807 δισ. ευρώ, ή κατά 125 εκατ. ευρώ ή 0,3% υψηλότερα έναντι των εκτιμήσεων πραγματοποιήσεων του 2013 (42,682 δισ. ευρώ). Ενώ, το σύνολο των φορολογικών εσόδων διαμορφώθηκε σε 39,549 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας οριακά το στόχο κατά 8 εκατ. ευρώ .

Οι κατηγορίες των εσόδων, στις οποίες σημειώθηκε υπέρβαση έναντι του επικαιροποιημένου στόχου, είναι οι εξής:

– Οι φόροι περιουσίας, κατά 109 εκατ. ευρώ ή 4,2%,

– Οι άμεσοι φόροι Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (ΠΟΕ), κατά 53 εκατ. ευρώ ή 2%,

– Ο Φ.Π.Α λοιπών προϊόντων, κατά 213 εκατ. ευρώ ή 2,1%,

– Τα λοιπά μη φορολογικά έσοδα, κατά 81 εκατ. ευρώ ή 3,8%.

Στον αντίποδα, υστέρησαν έναντι του στόχου:

– Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων, κατά 107 εκατ. ευρώ ή 1,5%

– Οι λοιποί άμεσοι φόροι, κατά 130 εκατ. ευρώ ή 5,4%

Οι επιστροφές φόρων ανήλθαν 2,471 δισ. ευρώ, υστερώντας κατά 24 εκατ. ευρώ ή 0,9% έναντι του στόχου. Επιπλέον του ποσού αυτού, έχουν επιστραφεί 639 εκατ. ευρώ που αφορούν σε παρελθόντα οικονομικά έτη.

Τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), ανήλθαν σε 4,424 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα κατά 11 εκατ. ευρώ ή 0,2% έναντι του στόχου και κατά 49,6% υψηλότερα έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2012.

Στο σκέλος των δαπανών, οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 50,385 δισ. ευρώ και εμφανίζονται μειωμένες κατά 999 εκατ. ευρώ έναντι του αναθεωρημένου στόχου (51,384 δισ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 46,435 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες έναντι του αναθεωρημένου στόχου κατά 744 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 523 εκατ. ευρώ έναντι του αναθεωρημένου στόχου των 39,795 δισ. ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012 κατά 8,651 δισ. ευρώ ή κατά 15,7%. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του συνόλου των πρωτογενών δαπανών κατά 3,110 δισ. ευρώ ή κατά 7,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012, καθώς και στη μείωση των τόκων κατά 5,501 δισ. ευρώ ή κατά 48,1% σε σύγκριση με το 11μηνο του 2012.

 

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ