Ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να βγουν στη σύνταξη το 2019

Πρόκειται για περίπου 10.000 δημοσίους υπαλλήλους, άνδρες και γυναίκες, που µπορούν να συνταξιοδοτηθούν µε ειδικές διατάξεις νωρίτερα από τα γενικά όρια ηλικίας, ως µητέρες – πατέρες ανηλίκων, ως τρίτεκνοι ή επειδή έχουν συµπληρώσει στο παρελθόν τον απαραίτητο χρόνο ασφάλισης -25ετία ή 35ετία- και έχουν κατοχυρώσει δικαίωµα.

Το «Εθνος – Συντάξεις» δηµοσιεύει έναν αναλυτικό οδηγό για όλους τους δηµοσίους υπαλλήλους που µπορούν να συνταξιοδοτηθούν φέτος µε όρια ηλικίας µικρότερα των 67 ετών. Οι αλλαγές των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης που συντελέστηκαν τα τελευταία έτη δηµιούργησαν διαφορετικές ταχύτητες συνταξιοδότησης για τους ασφαλισµένους του ΕΦΚΑ και ιδιαίτερα για τους ασφαλισµένους του Δηµοσίου. Οι βασικές προϋποθέσεις που απαιτούσε το προηγούµενο καθεστώς δεν άλλαξαν, άλλαξαν όµως για τους περισσότερους τα όρια ηλικίας, δηλαδή αυξήθηκαν.

Πρώτη φορά

Το 2019 εκτός από τους ασφαλισµένους-ες άνδρες και γυναίκες υπαλλήλους Δηµοσίου που έχουν ήδη θεµελιώσει δικαίωµα για να συνταξιοδοτηθούν και δεν το έχουν ακόµα ασκήσει, υπάρχουν και οι υπάλληλοι που έχουν τη δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν φέτος καθώς θεµελιώνουν το σχετικό δικαίωµα για πρώτη φορά. Δηλαδή συµπληρώνουν τις κατά περίπτωση απαιτούµενες προϋποθέσεις, χρονικές και ηλικιακές. Μπορούν να συνταξιοδοτηθούν εντός του 2019 κυρίως παλαιοί ασφαλισµένοι οι οποίοι είτε έχουν κατοχυρώσει σύµφωνα µε το προγενέστερο καθεστώς τις απαιτούµενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης (κυρίως την τριετία 2010-2012), δηλαδή έχουν συµπληρώσει την απαιτούµενη 25ετία και τις κατά περίπτωση απαιτούµενες προϋποθέσεις (π.χ. 35, 36, 37 ή 40 έτη, ανήλικο παιδί, τρία παιδιά κ.λπ.), και ακολουθώντας τα νέα µεταβατικά όρια ηλικίας συµπληρώνουν το 2019 το νέο απαιτούµενο όριο ηλικίας και θεµελιώνουν δικαίωµα για συνταξιοδότηση. Αναλυτικά οι 5 κατηγορίες είναι:

ΜΕ 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Πρόκειται για άνδρες και γυναίκες που έχουν συµπληρώσει την απαιτούµενη 25ετία την τριετία 2010-2012 και συµπληρώνουν το κατά περίπτωση απαιτούµενο όριο ηλικίας φέτος για να συνταξιοδοτηθούν µε πλήρη ή µειωµένη.

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 2010

Άνδρες – Πλήρη σύνταξη

Υπάλληλοι γεννηµένοι το 1953 (έγιναν 65 ετών το 2018) που συµπλήρωσαν 25ετία το 2010 µπορούν να συνταξιοδοτηθούν µε πλήρη σύνταξη σε ηλικία 66 ετών. Το νέο όριο ηλικίας συµπληρώνεται εντός του 2019. Για παράδειγµα υπάλληλος διορισµένος το 1985 συµπλήρωσε 25ετία το 2010 και παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους το 2016. Είναι γεννηµένος το 1953 και σύµφωνα µε το προγενέστερο καθεστώς µπορούσε να συνταξιοδοτηθεί µε πλήρη σύνταξη σε ηλικία 65ετών. Θα µπορέσει να συνταξιοδοτηθεί µε πλήρη σύνταξη το 2019, έτος που συµπληρώνει το νέο όριο ηλικίας, το 66ο.

Άνδρες – Μειωµένη σύνταξη

Υπάλληλοι γεννηµένοι το 1959 που συµπλήρωσαν 25ετία το 2010 µπορούν να συνταξιοδοτηθούν µε µειωµένη σύνταξη σε ηλικία 60 ετών, δηλ. φέτος, το 2019. Για παράδειγµα υπάλληλος διορισµένος το 1987 αναγνωρίζοντας τη στρατιωτική του υπηρεσία συµπλήρωσε 25ετία το 2010. Γεννηµένος το 1959 συµπληρώνει φέτος το 60ό έτος της ηλικίας του, όριο ηλικίας που δεν µεταβλήθηκε, και µπορεί εάν επιθυµεί να συνταξιοδοτηθεί µε µειωµένη σύνταξη εντός του 2019.

Γυναίκες – Πλήρη σύνταξη

Γυναίκες υπάλληλοι γεννηµένες το πρώτο τετράµηνο του 1957 (1/1- 31/4/1957) (έγιναν 60 ετών το 2017), που συµπλήρωσαν 25ετία το 2010 µπορούν να συνταξιοδοτηθούν µε πλήρη σύνταξη σε ηλικία 62 ετών και 8 µηνών Το νέο όριο ηλικίας συµπληρώνεται εντός του 2019. Για παράδειγµα υπάλληλος γεννηµένη 1/2/1957 είχε συµπληρώσει µέχρι το 2010 25 έτη προϋπηρεσίας. Με το προηγούµενο καθεστώς είχε κατοχυρώσει δικαίωµα να συνταξιοδοτηθεί µε πλήρη σύνταξη σε ηλικία 60 ετών. Επειδή το 60ό έτος το συµπλήρωσε µετά τις 18/8/2015 δηλ. το 2017 ακολουθεί την αύξηση των νέων ορίων ηλικίας και θα συνταξιοδοτηθεί εντός του 2019 µε τη συµπλήρωση των 62 ετών και 8 µηνών, µε πλήρη σύνταξη.

Γυναίκες – Μειωµένη σύνταξη

Γυναίκες υπάλληλοι γεννηµένες το 1964 που συµπλήρωσαν 25ετία το 2010 µπορούν να συνταξιοδοτηθούν µε µειωµένη σύνταξη σε ηλικία 55 ετών φέτος, δηλ. το 2019.

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 2011

Άνδρες και γυναίκες – Πλήρη

Υπάλληλοι γεννηµένοι το πρώτο οκτάµηνο του 1956 (έγιναν 61 ετών το 2017), που συµπλήρωσαν 25ετία το 2011, µπορούν να συνταξιοδοτηθούν µε πλήρη σύνταξη σε ηλικία 63 ετών και 3 µηνών. Το νέο όριο ηλικίας συµπληρώνεται εντός του 2019. Για παράδειγµα υπάλληλος γεννηµένη 1/2/1956 είχε συµπληρώσει µέχρι το 2011 25 έτη προϋπηρεσίας. Με το προηγούµενο καθεστώς είχε κατοχυρώσει δικαίωµα να συνταξιοδοτηθεί µε πλήρη σε ηλικία 61 ετών. Επειδή το 61ο έτος το συµπλήρωσε µετά τις 18/8/2015, δηλ. το 2017, ακολουθεί την αύξηση των νέων ορίων ηλικίας και θα συνταξιοδοτηθεί εντός του 2019 µε τη συµπλήρωση των 63 ετών και 3 µηνών µε πλήρη σύνταξη.

Άνδρες και γυναίκες – Μειωµένη

Υπάλληλοι γεννηµένοι το 1963, που συµπλήρωσαν 25ετία το 2011, µπορούν να συνταξιοδοτηθούν µε µειωµένη σύνταξη σε ηλικία 56 ετών φέτος, δηλ. το 2019.

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 2012

Άνδρες και γυναίκες – Πλήρη

Yπάλληλοι που είναι γεννηµένοι το δεύτερο εξάµηνο του 1954 (έγιναν δηλ. 63 ετών το 2017), που συµπλήρωσαν 25ετία το 2012, µπορούν να συνταξιοδοτηθούν σε ηλικία 64 ετών και 6 µηνών µε πλήρη σύνταξη. Το νέο όριο ηλικίας συµπληρώνεται εντός του 2019. Για παράδειγµα υπάλληλος γεννηµένος 1/8/1954 είχε συµπληρώσει µέχρι το 2012 25 έτη προϋπηρεσίας. Με την προηγούµενη νοµοθεσία το όριο ηλικίας για τη λήψη πλήρους ήταν το 63ο έτος. Το 63ο έτος το συµπλήρωσε µετά τις 18/8/2015, δηλ. το 2017, και ακολουθεί την αύξηση των νέων ορίων ηλικίας. Συνεπώς θα συνταξιοδοτηθεί εντός του 2019 µε τη συµπλήρωση των 64 ετών και 6 µηνών.

Ανδρες και γυναίκες – Μειωµένη

Υπάλληλοι γεννηµένοι το 1961, που συµπλήρωσαν 25ετία το 2012, µπορούν να συνταξιοδοτηθούν µε µειωµένη σύνταξη σε ηλικία 58 ετών φέτος, δηλ. το 2019.

ΜΕ 35 ΧΡΟΝΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Πρόκειται για τους υπαλλήλους άνδρες και γυναίκες που έχουν συµπληρώσει 25ετία το 2010 το 2011 ή το 2012 και τα κατά περίπτωση 35, 36, 37 έτη ασφάλισης µέχρι σήµερα, αλλά συµπληρώνουν το κατά περίπτωση νέο όριο ηλικίας το 2019. Ειδικότερα:

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΟ 2010

Ασφαλισµένοι-ες υπάλληλοι που είναι γεννηµένοι το δεύτερο εξάµηνο του 1959 (έγιναν δηλ. 58 ετών το 2017), που συµπλήρωσαν 25 έτη µέχρι το 2010, ενώ έχουν συµπληρώσει 35ετία µέχρι σήµερα, µπορούν να συνταξιοδοτηθούν σε ηλικία 59 ετών και 6 µηνών µε πλήρη σύνταξη. Το νέο όριο ηλικίας συµπληρώνεται εντός του 2019. Για παράδειγµα υπάλληλος γεννηµένος 1/8/1959 είχε συµπληρώσει µέχρι το 2010 25ετία. Με το προηγούµενο καθεστώς είχε κατοχυρώσει δικαίωµα να συνταξιοδοτηθεί σε ηλικία 58 ετών µε 35 έτη υπηρεσίας. Τα 35 έτη µε αναγνώριση πλασµατικών τα συµπλήρωσε µέχρι το 2017 ενώ το 58ο έτος το συµπλήρωσε µετά τις 18/8/2015, επίσης το 2017, και ακολουθεί την αύξηση των νέων ορίων ηλικίας. Το νέο όριο ηλικίας των 59 ετών και των 6 µηνών συµπληρώνεται εντός του 2019 και µπορεί να συνταξιοδοτηθεί µε πλήρη σύνταξη.

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΟ 2011

Τα παραπάνω ισχύουν και για τους ασφαλισµένους που συµπληρώνουν την απαιτούµενη 25ετία µέχρι το 2011, µε τη διαφορά ότι στην περίπτωσή τους απαιτούνται 36 έτη ασφάλισης µέχρι την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήµατος. Για παράδειγµα υπάλληλος γεννηµένος 1/9/1959 είχε συµπληρώσει µέχρι το 2011 25ετία ενώ µέχρι το 2017 έχει συµπληρώσει και τα απαιτούµενα 36 έτη υπηρεσίας µε αναγνώριση πλασµατικών ετών (σπουδών). Με το προηγούµενο καθεστώς είχε κατοχυρώσει δικαίωµα να συνταξιοδοτηθεί σε ηλικία 58 ετών. Το 58ο έτος το συµπλήρωσε µετά τις 18/8/2015, δηλ. το 2017, και ακολουθεί την αύξηση των νέων ορίων ηλικίας και θα συνταξιοδοτηθεί εντός του 2019 µε τη συµπλήρωση των 59 ετών και 6 µηνών µε πλήρη σύνταξη.

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 2012

Ασφαλισµένοι-ες υπάλληλοι που είναι γεννηµένοι από 1/11/1958 µέχρι 31/12/1958 (έγιναν δηλ. 59 ετών το 2017), που συµπλήρωσαν 25ετία το 2012, ενώ έχουν συµπληρώσει 37 έτη υπηρεσίας µέχρι σήµερα, µπορούν να συνταξιοδοτηθούν σε ηλικία 60 ετών και 2 µηνών µε πλήρη σύνταξη. Το νέο όριο ηλικίας συµπληρώνεται εντός του 2019. Για παράδειγµα υπάλληλος γεννηµένος 1/11/1958 µε δύο παιδιά και πτυχίο είχε συµπληρώσει µέχρι το 2012 25ετία ενώ αναγνωρίζοντας πλασµατικά έτη έχει συµπληρώσει και τα 37 έτη ασφάλισης µέχρι το 2017. Με το προηγούµενο καθεστώς είχε κατοχυρώσει δικαίωµα να συνταξιοδοτηθεί σε ηλικία 59 ετών. Το 59ο έτος το συµπλήρωσε µετά τις 18/8/2015, δηλ. το 2017, και ακολουθεί την αύξηση των νέων ορίων ηλικίας συνεπώς θα συνταξιοδοτηθεί εντός του 2019 µε τη συµπλήρωση των 60 ετών και 2 µηνών µε πλήρη σύνταξη.

Ασφαλισµένοι-ες υπάλληλοι που είναι γεννηµένοι το πρώτο εξάµηνο του 1959 (έγιναν δηλ. 59 ετών το 2018) που συµπλήρωσαν 25ετία το 2012 ενώ έχουν συµπληρώσει 37 έτη υπηρεσίας µέχρι σήµερα, µπορούν να συνταξιοδοτηθούν σε ηλικία 60 ετών και 6 µηνών µε πλήρη σύνταξη. Το νέο όριο ηλικίας συµπληρώνεται εντός του 2019. Για παράδειγµα ασφαλισµένος γεννηµένος 1/1/1959 είχε συµπληρώσει µέχρι το 2012 25ετία, ενώ είχε συµπληρώσει αναγνωρίζοντας πλασµατικά έτη του στρατού και τα 37 έτη ασφάλισης µέχρι το 2018. Με το προηγούµενο καθεστώς είχε κατοχυρώσει δικαίωµα να συνταξιοδοτηθεί σε ηλικία 59 ετών. Το 59ο έτος το συµπλήρωσε µετά τις 18/8/2015, δηλ. το 2018, και ακολουθεί την αύξηση των νέων ορίων ηλικίας, συνεπώς θα συνταξιοδοτηθεί εντός του 2019 µε τη συµπλήρωση των 60 ετών και 6 µηνών µε πλήρη σύνταξη.

ΜΕ 40 ΧΡΟΝΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οι υπάλληλοι που έχουν συµπληρώσει 40 έτη ασφάλισης µέχρι την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήµατος µε πραγµατικό ή πλασµατικό χρόνο και συµπληρώνουν το 62ο έτος της ηλικίας τους το 2019, µπορούν να συνταξιοδοτηθούν. Πρόκειται για όσους είναι γεννηµένοι το 1957 και συµπληρώνουν το 62ο έτος το 2019.

Υπάλληλοι με τρία παιδιά

Μητέρες-πατέρες υπάλληλοι µε τρία παιδιά που είναι γεννηµένοι το 1961 (έγιναν δηλ. 55 ετών το 2016) και συµπλήρωσαν 23 έτη προϋπηρεσίας το 2012, µπορούν να συνταξιοδοτηθούν ως τρίτεκνοι µε πλήρη σύνταξη σε ηλικία 58 ετών. Το νέο όριο ηλικίας συµπληρώνεται εντός του 2019. Για παράδειγµα υπάλληλος µητέρα τριών παιδιών γεννηµένη 1/3/1961 είχε συµπληρώσει µέχρι το 2012 23 χρόνια προϋπηρεσίας. Με την προηγούµενη νοµοθεσία το όριο ηλικίας για τη λήψη σύνταξης ήταν το 55ο έτος. Το 55ο έτος το συµπλήρωσε µετά τις 18/8/2015, δηλ. το 2016, και ακολουθεί την αύξηση των νέων ορίων ηλικίας. Συνεπώς θα συνταξιοδοτηθεί εντός του 2019 µε τη συµπλήρωση των 58 ετών. Επίσης υπάλληλος πατέρας τριών παιδιών γεννηµένος το 1961, διορισµένος το 1991, είχε µέχρι το 2012 21 έτη υπηρεσίας. Αναγνωρίζοντας πλασµατικά έτη παιδιών συµπληρώνει µέχρι το 2012 τα απαιτούµενα 23 έτη ασφάλισης. Το 55ο έτος το συµπλήρωσε το 2016, συνεπώς µπορεί να συνταξιοδοτηθεί ως πατέρας µε τρία παιδιά φέτος µε πλήρη σύνταξη καθώς συµπληρώνει το νέο απαιτούµενο όριο ηλικίας των 58 ετών.

Γονείς ανήλικων τέκνων

Πρόκειται για τις µητέρες αλλά και τους πατέρες που είχαν συµπληρώσει 25ετία το 2012 και είχαν ανήλικο παιδί και, ακολουθώντας τα νέα µεταβατικά όρια ηλικίας, συµπληρώνουν το 2019 το νέο απαιτούµενο όριο ηλικίας θεµελιώνοντας δικαίωµα για πλήρη σύνταξη. Ειδικότερα οι υπάλληλοι µητέρες αλλά και πατέρες ανηλίκου που είναι γεννηµένοι το 1961 (έγιναν 55 ετών το 2016) και συµπλήρωσαν 25 έτη προϋπηρεσίας το 2012, µπορούν να συνταξιοδοτηθούν µε πλήρη σύνταξη σε ηλικία 58 ετών. Το νέο όριο ηλικίας συµπληρώνεται εντός του 2019. Ετσι: Μητέρα γεννηµένη το 1961, διορισµένη το 1987, είχε συµπληρώσει µέχρι το 2012 25 έτη προϋπηρεσίας και είχε ανήλικο παιδί γεννηµένο το 2001. Με το προηγούµενο καθεστώς είχε κατοχυρώσει δικαίωµα να συνταξιοδοτηθεί ως µητέρα ανηλίκου µε πλήρη σύνταξη σε ηλικία 55 ετών. Επειδή το 55ο έτος το συµπληρώνει το 2016 ακολουθεί την αύξηση των νέων ορίων ηλικίας και θα συνταξιοδοτηθεί εντός του 2019 µε τη συµπλήρωση του 58ου έτους µε πλήρη σύνταξη. Πατέρας ανηλίκου υπάλληλος διορισµένος το 1989 αναγνωρίζει πλασµατικό χρόνο του παιδιού και της στρατιωτικής του υπηρεσίας και συµπληρώνει 25 έτη ασφάλισης το 2012. Γεννηµένος το 1961 συµπλήρωσε το απαιτούµενο σύµφωνα µε το προηγούµενο καθεστώς 55ο έτος ηλικίας το 2016. Συνεπώς µπορεί να συνταξιοδοτηθεί ως πατέρας ανηλίκου µε πλήρη σύνταξη σε ηλικία 58 ετών, δηλαδή εντός του 2019.Πηγή: Έθνος

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ