Τελεσίγραφο 3 μηνών στην Ελλάδα για τη Σένγκεν

Βρυξέλλες, του Θάνου Αθανασίου

Σοβαρές αμέλειες της Ελλάδας στην περίπτωση των υποχρεώσεών της σε σχέση με την προστασία των εξωτερικών Συνόρων Σένγκεν καταγράφει ειδική έκθεση της Κομισιόν που συζητήθηκε σήμερα στο κολέγιο των επιτρόπων.

Η Ελλάδα θα λάβει σύντομα συστάσεις προς συμμόρφωση και θα έχει περιθώριο 3 μηνών να τις εφαρμόσει. Αλλιώς, τα υπόλοιπα κράτη – μέλη θα συνεχίσουν τους έκτακτους συνοριακούς ελέγχους στα δικά τους χερσαία σύνορα στη βάση του άρθρου 26 της Συνθήκης.

Το Κολέγιο των Επιτρόπων συζήτησε την “έκθεση αξιολόγησης Σένγκεν” για την Ελλάδα, όπως προβλέπει από το 2013 η συνθήκη μέσω αιφνιδιαστικών επισκέψεων παρακολούθησης από ομάδες εμπειρογνωμόνων των κρατών – μελών και του Frontex υπό την ηγεσία της Επιτροπής.

Στην Ελλάδα αυτές οι επισκέψεις έγιναν από τις 10 ως 13 Νοεμβρίου στη Χίο, τη Σάμο και τα χερσαία ελληνοτουρκικά σύνορα.

Ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Ντομπρόβσκις, παρουσιάζοντας σήμερα τα αποτελέσματα της συζήτησης στο κολέγιο ανέφερε ότι:

“Η Ελλάδα έχει κάνει πολλά, αλλά απαιτούνται ακόμα περισσότερα, ειδικά στην υποδοχή και φιλοξενία προσφύγων και έχει προς αυτό το σκοπό την αμέριστη συμπαράσταση της Κομισιόν”.

Ενημέρωσε όμως ότι δεν υπάρχει καμία ανάμιξη με την αξιολόγηση, το χρέος και τις δημοσιονομικές υποχρεώσεις της χώρας.

Αντιθέτως εξήγησε ότι η Ελλάδα θα βοηθηθεί από την σχεδιαζόμενη κοινή ακτοφυλακή.

Το σχέδιο έκθεσης αξιολόγησης για την Ελλάδα θα διαβιβαστεί τώρα στην επιτροπή αξιολόγησης Σένγκεν, η οποία θα καταρτίσει λίστα με συστάσεις.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Κομισιόν η έκθεση εξετάζει:

– την παρουσία προσωπικού της αστυνομίας και της ακτοφυλακής στις περιοχές που ελέγχθηκαν,

– την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας ταυτοποίησης και καταγραφής,

– την επιτήρηση των θαλάσσιων συνόρων και

– τη συνεργασία με τις γειτονικές χώρες.

Η Κομισιόν αναγνωρίζει ότι οι ελληνικές αρχές υφίστανται πιέσεις.

Εκτιμά όμως ότι “η διαδικασία ταυτοποίησης και καταγραφής παράτυπων μεταναστών δεν είναι αποτελεσματική”, ότι “τα δακτυλικά αποτυπώματα δεν εισάγονται συστηματικά στο σύστημα” και ότι “τα ταξιδιωτικά έγγραφα δεν ελέγχονται συστηματικά για τη γνησιότητά τους ούτε αντιπαραβάλλονται με σημαντικές βάσεις δεδομένων ασφαλείας, όπως το SIS (σύστημα πληροφοριών Σένγκεν), η Ιντερπόλ και άλλες εθνικές βάσεις δεδομένων.”

“Με βάση αυτές τις διαπιστώσεις, το σχέδιο έκθεσης καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Ελλάδα αμελεί σοβαρά τις υποχρεώσεις της και ότι υπάρχουν σοβαρές αδυναμίες στη διενέργεια ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα, οι οποίες πρέπει να εξαλειφθούν και να αντιμετωπιστούν από τις ελληνικές αρχές”, αναφέρει η Κομισιόν.

Η Κομισιόν και ο αντιπρόεδρος Ντομπρόβσκις ενημέρωσαν ότι στην Ελλάδα “ενδέχεται να προταθούν ειδικά μέτρα όπως προβλέπεται στα άρθρα 19α και 26 του Κώδικα Συνόρων Σένγκεν”.

Καθώς η έκθεση «αμελεί σοβαρά τις υποχρεώσεις του στο πλαίσιο των κανόνων Σένγκεν» και εφόσον «σοβαρές ελλείψεις στη διενέργεια ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα», η Κομισιόν προτείνει ση βάση του άρθρου 19α του “Κώδικα Συνόρων Σένγκεν”, να υποδείξει στο αξιολογούμενο κράτος μέλος να λάβει συγκεκριμένα μέτρα, όπως η ανάπτυξη ευρωπαϊκών ομάδων συνοριοφυλάκων, ή η υποβολή στρατηγικού σχεδίου το οποίο θα καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο το εν λόγω κράτος μέλος θα διαθέσει το δικό του προσωπικό και εξοπλισμό για την αντιμετώπιση των ελλείψεων.

Ο Βαλντις Ντομπρόβσκις εξήγησε ότι “η Ελλάδα θα έχει έχει τρεις μήνες να εφαρμόσει τις συστάσεις, αλλιώς τα κράτη μέλη θα παρατείνουν τους συνοριακούς ελέγχους για διάστημα έως και 2 έτη, στη βάση του άρθρου 26.

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κώδικα Συνόρων Σένγκεν, “εάν τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 19α δεν είναι αποτελεσματικά, το Συμβούλιο μπορεί, με βάση πρόταση της Επιτροπής, να συστήσει σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη να επαναφέρουν τους συνοριακούς ελέγχους στο σύνολο ή σε συγκεκριμένα τμήματα των εσωτερικών συνόρων του(ς) ως λύση εσχάτης ανάγκης, προκειμένου να προστατευθεί το κοινό συμφέρον στον χώρο Σένγκεν. Η σύσταση του Συμβουλίου πρέπει να εγκριθεί με ειδική πλειοψηφία.

Σύμφωνα με το άρθρο 26, και στις εξαιρετικές περιστάσεις που περιγράφονται ανωτέρω, οι έλεγχοι μπορούν να επαναφερθούν για διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες. Το μέτρο αυτό μπορεί να παραταθεί για επιπλέον εξαμηνιαίες περιόδους μέχρι και δύο έτη.”

Η παρούσα πολιτική εντολή της Frontex δεν επιτρέπει την προστασία των Συνόρων της ΠΓΔΜ, η οποία είναι τρίτη χώρα και όχι μέλος της ΕΕ, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της Κομισιόν Ντομπρόβσκις, ο οποίος μίλησε σήμερα στον Τύπο στις Βρυξέλλες.

Ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν ενημερώνοντας για τις αποφάσεις του κολεγίου των επιτρόπων εξήγησε ότι παρότι η πρόταση για την διασφάλιση των συνόρων Ελλάδας – ΠΓΔΜ είναι γνωστή, η Frontex δεν μπορεί να επέμβει υπό το παρόν νομικό πλαίσιο, ενημέρωσε πως σχεδιάζεται διεύρυνση του ρόλου της ίδιας υπηρεσίας, αλλά απέφυγε να απαντήσει στο υποθετικό ενδεχόμενο του τι θα συμβεί αυτή την περίπτωση.

Η έκθεση που έφτασε στο κολέγιο των επιτρόπων και για την οποία ενημέρωσε ο αντιπρόεδρος περιγράφει ότι

– η διαδικασία ταυτοποίησης και καταγραφής παράτυπων μεταναστών δεν είναι αποτελεσματική,

– ότι τα δακτυλικά αποτυπώματα δεν εισάγονται συστηματικά στο σύστημα και

– ότι τα ταξιδιωτικά έγγραφα δεν ελέγχονται συστηματικά για τη γνησιότητά τους

– ούτε αντιπαραβάλλονται με σημαντικές βάσεις δεδομένων ασφαλείας, όπως το SIS (σύστημα πληροφοριών Σένγκεν), η Ιντερπόλ και άλλες εθνικές βάσεις δεδομένων.

“Με βάση αυτές τις διαπιστώσεις, το σχέδιο έκθεσης καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Ελλάδα αμελεί σοβαρά τις υποχρεώσεις της και ότι υπάρχουν σοβαρές αδυναμίες στη διενέργεια ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα, οι οποίες πρέπει να εξαλειφθούν και να αντιμετωπιστούν από τις ελληνικές αρχές”, αναφέρει η έκθεση.

Σε γραπτή ανακοίνωση που εξέδωσε, επίτροπος Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων Δημήτρης Αβραμόπουλος δήλωσε τα εξής: «Εάν θέλουμε να διατηρήσουμε έναν εσωτερικό χώρο ελεύθερης κυκλοφορίας, οφείλουμε να διαχειριζόμαστε καλύτερα τα εξωτερικά μας σύνορα.

Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να διαφυλάξουμε τον χώρο Σένγκεν μόνον εάν εφαρμόζουμε τους κανόνες που τον διέπουν. Η Επιτροπή παρακολουθεί συνεχώς την εφαρμογή των κανόνων Σένγκεν σε όλα τα κράτη μέλη Σένγκεν. Το σχέδιο έκθεσης αξιολόγησης Σένγκεν για την Ελλάδα εξετάζει τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων κατά τη διάρκεια επίσκεψης αξιολόγησης που πραγματοποίησαν εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και της Επιτροπής τον Νοέμβριο.

Η έκθεση αυτή δείχνει ότι υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της χώρας. Γνωρίζουμε ότι, εν τω μεταξύ, η Ελλάδα άρχισε να καταβάλλει προσπάθειες για να διορθώσει την κατάσταση και να συμμορφωθεί με τους κανόνες Σένγκεν.

Απαιτούνται ουσιαστικές βελτιώσεις για να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή της διαδικασίας υποδοχής, καταγραφής, μετεγκατάστασης ή επιστροφής των μεταναστών, ώστε να αποκατασταθεί η κανονική λειτουργία της Συνθήκης Σένγκεν, χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα. Αυτός είναι ο απώτερος κοινός μας στόχος».

 

Πηγή: real.gr

Διαβάστε επίσης:

Αβραμόπουλος: Μπορούμε να διαφυλάξουμε τη Σένγκεν μόνον εάν…

 

Ντομπρόβσκις: Η Ελλάδα παραμέλησε τις υποχρεώσεις της για το προσφυγικό – ΒΙΝΤΕΟ

 

 

σχολίασε κι εσύ
Ροή
Lifestyle
Κοινωνία
Πολιτική

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.