Ακίνητα: Τα “κρυφά” έξοδα που ανεβάζουν το κόστος αγοράς – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι

Η αναστολή του ΦΠΑ στα ακίνητα για τα επόμενα τρία χρόνια έως το τέλος του 2022 εκτιμάται ότι θα επαναφέρει δυναμικά την αντιπαροχή στον χάρτη της κτηματαγοράς.

Όπως αναφέρει η “Εφημερίδα των Συντακτών”, οι οικοπεδούχοι θα απαλλαγούν από την καταβολή ΦΠΑ με την υποβολή απλής αίτησης. Το μέτρο αυτό θα ισχύσει για όλα τα ακίνητα που θα κατασκευαστούν ακόμα και μετά το 2023, αρκεί η οικοδομική άδεια να εκδοθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022. Άρα οι κατασκευαστές θα σπεύσουν να βγάλουν νέες οικοδομικές άδειες μέχρι τα τέλη του 2022 για να δημιουργήσουν ένα καινούριο στοκ ακινήτων, το οποίο θα εξακολουθήσει να απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ και μετά το 2023 όπου θα εκπνεύσει το μέτρο της 3ετούς αναστολής του.

Τα… κρυφά έξοδα

Όσοι σχεδιάζουν να αγοράζουν ακίνητο θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί διότι τις περισσότερες φορές στον τελικό λογαριασμό μπαίνουν έξοδα που δεν τα έχουν υπολογίσει και τα οποία προστίθενται στο συνολικό κόστος απόκτησης του ακινήτου και αποτελούν τεκμήριο:

– Φόρος μεταβίβασης

Ο φόρος μεταβίβασης ακινήτου που καταβάλλεται από τον αγοραστή ανέρχεται σε 3% επί του τμήματος του ακινήτου που αναγράφεται στο συμβόλαιο ή επί της αντικειμενικής αξίας εφόσον η τελευταία είναι μεγαλύτερη. Με την τριετή αναστολή του ΦΠΑ 24% όλα τα ακίνητα, ανεξάρτητα αν πρόκειται για πρώτη κατοικία ή όχι επιβαρύνονται με φόρο μεταβίβασης 3%.

-Αμοιβή συμβολαιογράφου

Αυτή προσδιορίζεται βάσει της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, εφόσον αυτή είναι ανώτερη του τμήματος ή βάσει του τελευταίου σε κάθε άλλη περίπτωση. Για αγοραπωλησίες υπολογίζεται ως εξής:

-Για ποσό έως 120.000 ευρώ ποσοστό 0, 80%

-από 120.000, 01 ευρώ – 380.000 ευρώ ποσοστό 0, 70%

-από 380.000, 01 ευρώ από 2.000.000 ευρώ – 8.000.000 ευρώ ποσοστό 0,65%

-από 2.000.000, 01 ευρώ – 5.000.000 ευρώ ποσοστό 0, 55%

-από 5.000.000, 01 ευρώ – 8.000.000 ευρώ ποσοστό 0, 50%

-από 8.000.000, 01 ευρώ – 10.000.000 ευρώ ποσοστό 0, 40%

-από 10.000.000, 01 ευρώ – 12.000.000 ευρώ ποσοστό 0, 30%

-από 12.000.000, 01 ευρώ-20. 000.000 ευρώ ποσοστό 0, 25%

Επιπλέον των ανωτέρω δικαιούται να λάβει πάγιο ποσό 20 ευρώ.

-Αντίγραφα

Επιπλέον της αναλογικής αμοιβής ο συμβολαιογράφος δικαιούται για κάθε πρόσθετο φύλλο (Β) φύλλο της πράξης 5 ευρώ και για κάθε φύλλο αντιγράφου αυτής, εφόσον τα αντίγραφα αυτά εκδίδονται αμέσως μετά την κατάρτιση της πράξης, 4 ευρώ. Επίσης για τη συμπλήρωση κάθε δήλωσης φόρου καθώς και για κάθε φύλλο αντικειμενικής αξίας ο συμβολαιογράφος δικαιούται 10 ευρώ.

Όλες οι ανωτέρω αμοιβές δεν συμπεριλαμβάνονται ΦΠΑ 24 % οπότε για να μεταβείτε την τελική αμοιβή πρέπει να προσθέσετε και τον ΦΠΑ .

Παράδειγμα: Συμβόλαιο αγοραπωλησίας ακινήτου 100.000 ευρώ έχει αμοιβή συμβολαιογράφου 100.000 x 0, 80% =800 ευρώ +20 ευρώ πάγιο+ΦΠΑ 24 % χωρίς να συνυπολογίσουμε τυχόν Β φύλλα , αντίγραφα κλπ.

Έξοδα υποθηκοφυλακείου /Κτηματολογίου

Τα έξοδα μεταγραφής ανέρχονται σε 0, 475% πλέον κάποιων εξόδων επί της αντικειμενικής αξίας ή του τμήματος ( αναλόγως ποιο είναι το μεγαλύτερο).

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ