Ελαφρύνσεις για τους εργοδότες

      Ελαφρύνσεις για τους εργοδότες

 

Περαιτέρω δυνατότητες ρύθμισης σε όσους εργοδότες έχουν καθυστερήσει τις ασφαλιστικές εισφορές, προσφέρει η διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Οι εργοδότες μπορούν να εντάξουν τις οφειλές τους σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού, με έκπτωση 40%, επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων της κεφαλαιοποιημένης, στις 31/7/2012, και την απαραίτητη καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από την 1/8/2012 και εφεξής.

Το ποσό της μηνιαίας καταβολής θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 1,25%  και δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 20% και μεγαλύτερο του 40% επί του μέσου όρου των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών του δεύτερου τριμήνου του 2012 και δεν μπορεί να υπολείπεται τα 150 ευρώ.

Επίσης, για τους οφειλέτες με άνω των 500.000 ευρώ οφειλές και μέσο όρο μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση του δευτέρου τριμήνου για το 2012, μικρότερο των 5.000 ευρώ, το ποσοστό της μηνιαίας καταβολής ορίζεται στο 1%.

Για τους οφειλέτες που θα υπαχθούν στις ρυθμίσεις αυτές και τηρούν τους όρους, αναστέλλεται έως τις 31/12/2013 η λήψη αναγκαστικών και λοιπών μέτρων είσπραξης, ενώ χορηγείται και βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας διάρκειας δυο μηνών, χωρίς καμία παρακράτηση.

Όσοι εργοδότες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ή δεν επιθυμούν να ενταχθούν στις ρυθμίσεις, πρέπει να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους.

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ