Ψηφιακό ωράριο εργασίας: Τι θα αλλάξει για εργαζομένους και εργοδότες

Επιμέλεια: Εύη Κατσώλη

Προ των πυλών είναι η καθιέρωση του ψηφιακού ωραρίου εργασίας και της χρήσης ηλεκτρονικής κάρτας. Ειδικά μέσα στις τρέχουσες συνθήκες της υγειονομικής κρίσης με την ένταξη της τηλεργασίας στη ζωή των εργαζομένων, η καταγραφή του χρόνου εργασίας καθίσταται αναγκαία για πολλούς λόγους. Τις αλλαγές που θα επέλθουν με την εφαρμογή του ψηφιακού ωραρίου και τους λόγους για τους οποίους είναι σημαντική και αναγκαία η ισχύς του τόσο για τους εργοδότες όσο και για τους εργαζομένους αναλύει στο enikos.gr ο δικηγόρος – εργατολόγος, Γιάννης Καρούζος. Σημειώνεται ότι ήδη από το 2011, η ψηφιακή κάρτα έχει νομοθετικά εισαχθεί στη χώρα μας, χωρίς ωστόσο να λειτουργήσει ποτέ.

Γράφει ο δικηγόρος- εργατολόγος Γιάννης Καρούζος

Το νέο νομοσχέδιο που προβλέπεται να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή, αναφορικά με τη θέσπιση του ψηφιακού ωραρίου και της χρήσης ηλεκτρονικής κάρτας, αποτελεί αναγκαίο μέτρο προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων των εργαζομένων, που καλούνται να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες εργασίας, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί από την επικρατούσα υγειονομική κρίση. Ήδη από το 2011, η ψηφιακή κάρτα έχει νομοθετικά εισαχθεί στη χώρα μας, χωρίς ωστόσο να λειτουργήσει ποτέ.

Πλέον όμως, η ένταξη της τηλεργασίας στη ζωή του εργαζόμενου, καθιστά αναγκαία την καταγραφή του χρόνου εργασίας. Αυτό, για το λόγο ότι η σύγχυση του χρόνου και του τόπου εργασίας, δημιουργεί αισθητά εμπόδια στον διαχωρισμό προσωπικής κι επαγγελματικής ζωής.

Με τον χρόνο εργασίας συνδέονται τα πιο θεμελιώδη ατομικά δικαιώματα του εργαζόμενου, όπως αυτό της ανάπαυσης, της οικογενειακής του ευημερίας, της ιδιωτικότητάς του κλπ., η προστασία των οποίων κρίνεται καθοριστική για την εξασφάλιση της ψυχικής υγείας των εργαζομένων. Γενικότερα, πληθώρα αποφάσεων του Δικαστηρίου της ΕΕ αναδεικνύουν τη σημασία της τήρησης των μέτρων για την ενδεκάωρη ημερήσια ανάπαυση. Συγκεκριμένα, έχει κριθεί ότι, η διακοπή της ημερήσιας ανάπαυσης, δημιουργεί υποχρέωση επανέναρξης του χρόνου ανάπαυσης. Δηλαδή, σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής ενδεκάωρης ανάπαυσης του εργαζομένου, ο τελευταίος κληθεί να παρέχει εργασία, τότε, ο εργοδότης θα υποχρεούται να του χορηγήσει εκ νέου τις έντεκα ώρες ημερήσιας ανάπαυσης που δικαιούται.

Η υποχρέωση μετρήσεως του ημερήσιου χρόνου εργασίας επιτελεί βασική υποστηρικτική λειτουργία στο πλαίσιο της τηρήσεως, από τον εργοδότη, όλων των άλλων υποχρεώσεων που προβλέπονται στην οδηγία 2003/88/ΕΚ, όπως τα όρια της ημερήσιας εργασίας, η ημερήσια ανάπαυση, τα όρια και η διάρκεια της εβδομαδιαίας εργασίας, η εβδομαδιαία ανάπαυση και οι ενδεχόμενες υπερβάσεις του κανονικού ωραρίου. Οι υποχρεώσεις αυτές δεν συνδέονται μόνο με το δικαίωμα των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους να μπορούν να ελέγχουν περιοδικά την ποσότητα της παρασχεθείσας εργασίας για την καταβολή της αντίστοιχης αμοιβής, αλλά κυρίως με τον σκοπό προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στον χώρο εργασίας.

Σήμερα, το σύστημα της ψηφιακής κάρτας και ωραρίου, θα διευκολύνει την υποχρεωτική ψηφιακή καταγραφή του χρόνου εργασίας, καθιστώντας έτσι ευχερέστερη και την ένδικη προστασία των εργαζομένων, στις περιπτώσεις που ο εργοδότης επιβάλει την παροχή εργασίας καθ’ υπέρβαση των προβλεπόμενων χρονικών ορίων εργασίας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ