• Με το σταγονόμετρο τα δάνεια και το 2018

  8:04 πμ, Πέμπτη 05 Οκτ 2017 8:04 πμ, Πέμπτη 05 Οκτ 2017

  Πιστωτική ασφυξία και το 2018 προμηνύουν αφενός τα πρόωρα stress test του Φεβρουαρίου που θα ακολουθήσουν και οι νέοι αυστηρότεροι κανονισμοί για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

  Την στιγμή που ο προϋπολογισμός του 2018 προβλέπει αύξηση των επενδύσεων κατά 12,6% τον επόμενο χρόνο οι τράπεζες θα είναι αναγκασμένες να κρατούν κλειστό το πουγκί τους, ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αφού θα πρέπει να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις νέες δοκιμασίες που έχουν μπροστά τους.

  Εν όψει των τεστ κοπώσεως που θα γίνουν, οι χορηγήσεις θα περιοριστούν περαιτέρω και θα δίνονται μόνο με υψηλές εξασφαλίσεις.

  Ακόμη όμως και μετά την ολοκλήρωση των stress test τον Μάιο ή τον Ιούνιο, έρχονται οι νέοι κανονισμοί για τα κόκκινα δάνεια που επεξεργάζεται η ΕΚΤ, οι οποίοι θα παρατείνουν την πιστωτική ασφυξία.

  Στο νέο κανονισμό που έθεσε χθες σε διαβούλευση η Κεντρική Τράπεζα του Ευρώ ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για όλες τις ελληνικές τράπεζες.

  Ζητά όχι μόνο για τις ελληνικές, αλλά για όλες τις ευρωπαϊκές τράπεζες να κάνουν προβλέψεις στο 100% για όλα τα ληξιπρόθεσμα δάνεια που θα δημιουργούνται από 1/1/2018.

  Το σχέδιο συμπληρώματος προσδιορίζει τις προσδοκίες ποσοτικού χαρακτήρα των εποπτικών αρχών σχετικά με τα ελάχιστα επίπεδα προληπτικών προβλέψεων για νέα Μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

  Οι προσδοκίες για τις προληπτικές προβλέψεις, οι οποίες θα ισχύουν για όλα τα ανοίγματα που ταξινομούνται ως μη εξυπηρετούμενα, σύμφωνα με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) από την 1η Ιανουαρίου 2018 και μετά, λαμβάνουν υπόψη το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ένα δάνειο έχει ταξινομηθεί ως μη εξυπηρετούμενο, καθώς και τον βαθμό κάλυψης και την αποτίμηση αξίας της εξασφάλισης.

  Πιο συγκεκριμένα, οι τράπεζες αναμένεται να παρέχουν πλήρη κάλυψη για το ανεξασφάλιστο μέρος των νέων ΜΕΔ έπειτα από δύο έτη το αργότερο και για το εξασφαλισμένο μέρος έπειτα από επτά έτη το αργότερο.

  Επιπλέον, οι τράπεζες θα πρέπει να αιτιολογούν στις εποπτικές αρχές τυχόν απόκλιση από τις κατευθύνσεις. Με βάση τις αιτιολογήσεις των τραπεζών, η ΕΚΤ θα αξιολογεί την ανάγκη λήψης πρόσθετων εποπτικών μέτρων.

  Όλα αυτά, ενώ εντείνονται οι πιέσεις για την έναρξη των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, αλλά και της πώλησης πακέτων δανείων σε κερδοσκοπικά κεφάλαια που επενδύουν σε αυτά τα προϊόντα.

  Συνεπώς, όσοι μικρομεσαίοι έχουν κόκκινα δάνεια που δεν μπορούν να αποπληρώσουν ή να ρυθμίσουν, είτε θα υποστούν πλειστηριασμούς στις περιουσίες τους, είτε θα πρέπει να αντιμετωπίσουν κάποιους άγνωστους κάποιου distress fund που θα έχει αγοράσει τα δάνεια τους.

  Οι επενδύσεις που αναμένονται για τον επόμενο χρόνο επικεντρώνονται στις εμβληματικές αποκρατικοποιήσεις οι οποίες, ως γνωστόν, καρκινοβατούν, καθώς και τις άμεσες ξένες επενδύσεις, οι οποίες θα εξαρτηθούν από την συνέχιση και την ολοκλήρωση του προγράμματος.

  Πηγή: enikonomia.gr

  σχολίασε κι εσύ
  σχετικά άρθρα