ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 25 Φεβρουαρίου

Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2024 σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν τα εξής ονόματα:Ρήγας,...

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 24 Φεβρουαρίου

Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024 σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο δεν γιορτάζει κάποιο γνωστό όνομα...

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 23 Φεβρουαρίου

Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024 σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν τα εξής ονόματα: Πολ...

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 22 Φεβρουαρίου

Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024 σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν τα εξής ονόματα: Θαλάσσ...

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 21 Φεβρουαρίου

Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2024 σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο δεν γιορτάζει κάποιο γνωστό όνομα...

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 20 Φεβρουαρίου

Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2024 σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο δεν γιορτάζει κάποιο γνωστό όνομα. ...

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 19 Φεβρουαρίου

Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2024 σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν τα εξής ονόματα: Φιλόθ...

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 18 Φεβρουαρίου

Κυριακή 18 Φεβρουαρίου 2024 σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν τα εξής ονόματα: Αγαπη...

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 17 Φεβρουαρίου

Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 2024 σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν τα εξής ονόματα: Θεόδω...

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 16 Φεβρουαρίου

Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2024 σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν τα εξής ονόματα: Πάμ...

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 15 Φεβρουαρίου

Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2024 σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν τα εξής ονόματα: Ευσέβι...

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 14 Φεβρουαρίου

Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2024 σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν τα εξής ονόματα: Βαλεν...

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 13 Φεβρουαρίου

Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2024 σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν τα εξής ονόματα: Πρίσκιλ...

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 12 Φεβρουαρίου

Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2024 σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν τα εξής ονόματα: Μελέτ...

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 11 Φεβρουαρίου

Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2024 σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν τα εξής ονόματα: Βλάσι...

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 10 Φεβρουαρίου

Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2024 σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν τα εξής ονόματα: Χαράλ...

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 9 Φεβρουαρίου

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2024 σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν τα εξής ονόματα: Μάρκ...

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 8 Φεβρουαρίου

Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2024 σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν τα εξής ονόματα: Ζαχαρία...

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 7 Φεβρουαρίου

Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2024 σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν τα εξής ονόματα: Παρθέν...

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 6 Φεβρουαρίου

Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2024 σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν τα εξής ονόματα: Φώτιος, ...

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2024 σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν τα εξής ονόματα: Αγαθή,...

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 4 Φεβρουαρίου

Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2024 σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν τα εξής ονόματα: Ιάσιμο...

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 3 Φεβρουαρίου

Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2024 σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν τα εξής ονόματα: Σταμάτ...

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 2 Φεβρουαρίου

Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2024 σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν τα εξής ονόματα: Υπαπ...