ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 20 Μαΐου

Παρασκευή 20 Μαΐου 2022 σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Θαλλ...

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 19 Μαΐου

Πέμπτη 19 Μαΐου 2022 σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Πατρίκι...

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 18 Μαΐου

Τετάρτη 18 Μαΐου 2022 σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Ιούλιο...

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 17 Μαΐου

Τρίτη 17 Μαΐου 2022 σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Ανδρόνικ...

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 16 Μαΐου

Δευτέρα 16 Μαΐου 2022 σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο δεν υπάρχει κάποια εορτή. Την τιμητική ...

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 15 Μαΐου

Κυριακή 15 Μαΐου 2022 σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Αχίλλι...

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 14 Μαΐου

Σάββατο 14 Μαΐου 2022 σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Αριστο...

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 13 Μαΐου

Παρασκευή 13 Μαΐου 2022 σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Γλυκ...

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 12 Μαΐου

Πέμπτη 12 Μαΐου 2022 σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Επιφάνε...

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 11 Μαΐου

Τετάρτη 11 Μαΐου 2022 σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Αρμόδι...

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 10 Μαΐου

Τρίτη 10 Μαΐου 2022 σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Σίμων. Ά...

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 9 Μαΐου

Δευτέρα 9 Μαΐου 2022 σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Χριστόφο...

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 8 Μαΐου

Κυριακή 8 Μαΐου 2022 σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Αρσένιος...

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 7 Μαΐου

Σάββατο 7 Μαΐου 2022 σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο δεν υπάρχει κάποια εορτή. Ορθόδοξος Συνα...

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 6 Μαΐου

Παρασκευή 6 Μαΐου 2022 σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Σεραφε...

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 5 Μαΐου

Πέμπτη 5 Μαΐου 2022 σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Ειρήνη, Ρ...

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 4 Μαΐου

Τετάρτη 4 Μαΐου 2022 σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Πελάγιος...

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 3 Μαΐου

Τρίτη 3 Μαΐου 2022 σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Διόδωρος,...

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 2 Μαΐου

Δευτέρα 2 Μαΐου 2022 σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Έσπερος...

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 1 Μαΐου

Κυριακή 1 Μαΐου 2022 σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Θωμάς, ...

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 30 Απριλίου

Σάββατο 30 Απριλίου 2022 σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν οι Αργυρή, Αργυρούλα, Ρού...

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 29 Απριλίου

Παρασκευή 29 Απριλίου 2022 σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν Ιάσων, Ιάσονας, Ιάσωνας...

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 28 Απριλίου

Πέμπτη 28 Απριλίου 2022 σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν Μάγνος, Μαγνής, Μάγνα. Άγι...

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 27 Απριλίου

Τετάρτη 27 Απριλίου 2022 σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν Θεοχάρης, Θεοχαρούλα, Χαρ...

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.