ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 25 Μαρτίου

Σάββατο 25 Μαρτίου 2023 σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Ευάγ...

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 24 Μαρτίου

Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023 σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται ο Όσιος Αρτέμων, επίσκοπος ...

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 23 Μαρτίου

Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023 σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμώνται ο Ιερομάρτυρας Νίκων και οι σ...

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 22 Μαρτίου

Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023 σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Δρόσ...

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 21 Μαρτίου

Τρίτη 21 Μαρτίου 2023 σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμώνται οι Θωμάς πατριάρχης Κωνσταντιν...

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 20 Μαρτίου

Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023 σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Κλών...

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 19 Μαρτίου

Κυριακή 19 Μαρτίου 2023 σήμερα και είναι της Σταυροπροσκυνήσεως. Σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζ...

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 18 Μαρτίου

Σάββατο 18 Μαρτίου 2023 σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Εδου...

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 17 Μαρτίου

Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023 σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Αλ...

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 16 Μαρτίου

Πέμπτη 16 Μαρτίου 2023 σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Χριστ...

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 15 Μαρτίου

Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023 σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Αγάπ...

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 14 Μαρτίου

Τρίτη 14 Μαρτίου 2023 σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Βενέδι...

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 13 Μαρτίου

Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023 σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Λέαν...

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 12 Μαρτίου

Κυριακή 12 Μαρτίου 2023 σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Θεοφ...

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 11 Μαρτίου

Σάββατο 11 Μαρτίου 2023 σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Θαλή...

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 10 Μαρτίου

Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023 σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμώνται οι Άγιοι Μάρτυρες Κοδράτος...

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 9 Μαρτίου

Πέμπτη 9 Μαρτίου 2023 σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Αέτιος...

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 8 Μαρτίου

Τετάρτη 8 Μαρτίου 2023 σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Θεοφύ...

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 7 Μαρτίου

Τρίτη 7 Μαρτίου 2023 σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Ευγένιο...

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 6 Μαρτίου

Δευτέρα 6 Μαρτίου 2023 σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Ησύχι...

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 5 Μαρτίου

Κυριακή 5 Μαρτίου 2023 σήμερα και είναι η Κυριακή της Ορθοδοξίας. Σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτά...

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 4 Μαρτίου

Σάββατο 4 Μαρτίου 2023 σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Γεράσ...

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 3 Μαρτίου

Παρασκευή 3 Μαρτίου 2023 σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Κλε...

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 2 Μαρτίου

Πέμπτη 2 Μαρτίου 2023 σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Ευθαλί...