Ποινικός Κώδικας: Κακούργημα η κατοχή μολότοφ κατά τη διάρκεια πορείας

Σε κακούργημα μετατρέπεται η κατοχή μολότοφ, κατά τη διάρκεια πορειών ή δημοσίων συναθροίσεων, ανεξάρτητα από το εάν ο δράστης διαπράττει το αδίκημα της διατάραξης κοινής ειρήνης, όπως προέβλεπε ο προηγούμενος ποινικός κώδικας που ψηφίστηκε το 2019. Η συγκεκριμένη διάταξη περιλαμβάνεται σε τροπολογία, που κατατέθηκε στη Βουλή, στη συζήτηση για τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα.

Όπως σημειώνει το dikastiko.gr, η διάταξη επιβάλλει κάθειρξη έως 10 χρόνια σε όποιον κατέχει μολότοφ σε δημόσιες συναθροίσεις, πορείες κλπ.

Ποινικός Κώδικας: Η προωθούμενη διάταξη για την κατοχή μολότοφ 

Άρθρο 272

Κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών

Όποιος κατασκευάζει, προμηθεύεται ή κατέχει εκρηκτικές ή εμπρηστικές ύλες, βόμβες ή μηχανισμούς, από τις οποίες μπορεί να προκληθεί κίνδυνος για τον άνθρωπο τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών.
Η πράξη της προηγούμενης παραγράφου τιμωρείται με κάθειρξη ως δέκα έτη αν ο υπαίτιος την τελεί ενώ συμμετέχει σε δημόσια συνάθροιση πλήθους ή αφορά στην κατοχή μεγάλης ποσότητας των ανωτέρω υλικών ή αντικειμένων
Ο δράστης δεν τιμωρείται αν πριν εξεταστεί από τις αρχές παρέδωσε με τη θέλησή του σ αυτές τα πιο πάνω υλικά ή αντικείμενα ή κατέστησε γι αυτές δυνατό να τα αποκτήσουν στην κατοχή τους ή απέτρεψε με άλλο τρόπο τον κίνδυνο να γίνει χρήση αυτών»
Τι έλεγε η προηγούμενη διάταξη

Άρθρο 272 – Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019)

Όποιος κατασκευάζει, προμηθεύεται ή κατέχει εκρηκτικές ύλες ή εκρηκτικές βόμβες από τις οποίες μπορεί να προκληθεί κίνδυνος για άνθρωπο τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών.
Η πράξη της προηγούμενης παραγράφου τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα έτη αν ο υπαίτιος την τελεί ενώ διαπράττει διατάραξη κοινής ειρήνης (άρθρο 189 παρ. 1-3).
Ο δράστης δεν τιμωρείται αν πριν εξεταστεί από τις αρχές παρέδωσε με τη θέλησή του σ’ αυτές τα πιο πάνω υλικά ή αντικείμενα ή κατέστησε γι’ αυτές δυνατό να τα αποκτήσουν στην κατοχή τους ή απέτρεψε με άλλο τρόπο τον κίνδυνο να γίνει χρήση αυτών

Μολότοφ ΙΝΤΙΜΕ

Αιτιολογική

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της ρύθμισης «με την προτεινόμενη διάταξη στην παρ 1 του άρθρου 272 του ΠΚ στα υλικά ή αντικείμενα ιδιαίτερης επικινδυνότητας προστίθενται οι εμπρηστικές ύλες και οι μηχανισμοί. Στην παρ.2 του άρθρου 272 ΠΚ διευρύνεται ο κακουργηματικός χαρακτήρας στις περιπτώσεις εκείνες που ο δράστης φέρει επικίνδυνες για τον άνθρωπο εκρηκτικές ή εμπρηστικές ύλες, βόμβες ή μηχανισμούς, κατά τη συμμετοχή του σε δημόσιες συναθροίσεις πλήθους ή αν τα ανωτέρω υλικά ή αντικείμενα αφορούν μεγάλη ποσότητα, ανεξαρτήτως αν συντρέχουν παράλληλα οι προϋποθέσεις του εγκλήματος της διατάραξης κοινής ειρήνης».

Πιο αναλυτικά:

Η τροποποίηση της εν λόγω διάταξης κρίνεται αναγκαία, προκειμένου αφενός μεν, να διευρυνθεί αξιόποινο και η κατοχή πέραν των εκρηκτικών και των εμπρηστικών υλών και μηχανισμών των οποίων η χρήση δύναται να προκαλέσει κίνδυνο άνθρωπο, αφετέρου δε, ο κακουργηματικός χαρακτήρας διάταξης να επεκταθεί και στις περιπτώσεις εκείνες που ο δράστης με δόλο φέρει τα  επικίνδυνα για τον άνθρωπο εκρηκτικά εμπρηστικά υλικά αντικείμενα κατά τη συμμετοχή του σε δημόσιες συναθροίσεις, ανεξαρτήτως του αν συντρέχουν παράλληλα οι αντικειμενικές προϋποθέσεις του εγκλήματος διατάραξης Κοινής ειρήνης, ή τις περιπτώσεις εκείνες που η κατασκευή, προμήθεια κατοχή αφορά μεγάλη ποσότητα των ανωτέρω αντικειμένων. Συχνά καταλαμβάνονται δημόσιες συναθροίσεις, από δράστες που φέρουν τα εν λόγω επικίνδυνα μέσα πρόκλησης έκρηξης ή εμπρησμού, με προφανή σκοπό τη χρήση τους, πριν ή ανεξαρτήτως ενδεχόμενης εκτροπής των συναθροίσεων σε βίαια επεισόδια, που πληρούν αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος της διατάραξης κοινής ειρήνης ή σε κάθε περίπτωση η ποσότητα των ανευρεθέντων στην κατοχή των δραστών πρόσφορων να προκαλέσουν έκρηξη ή εμπρησμό εκρηκτικών ή εμπρηστικών υλικών αντικειμένων είναι ιδιαίτερα μεγάλη, που σε συνάρτηση με τις λοιπές περιστάσεις καταδεικνύει περαιτέρω σκοπό εκτεταμένης εγκληματικής χρήσης.

Συνεπώς, η κατασκευή, προμήθεια ή κατοχή των ανωτέρω αντικειμένων υπό τις συγκεκριμένες περιστάσεις, ενέχει ιδιάζουσα ποινική απαξία κακουργηματικής διαβάθμισης, που καλύπτεται από δόλο του δράστη τόσο για τις ανωτέρω πράξεις, όσο και για δυνατότητα πρόκλησης κινδύνου σε άνθρωπο».

Δείτε ΕΔΩ την τροπολογία

ΦΩΤΟ αρχείου: ΙΝΤΙΜΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ