ΕΕ: Εγκρίθηκαν τα σχέδια για ανεφοδιασμό αποθεμάτων φυσικού αερίου πριν από τον χειμώνα

Υπό το πρίσμα της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία, τα στρατηγικά αποθέματα φυσικού αερίου της Ευρώπης θα αναπληρωθούν πριν από τον χειμώνα, ώστε να διασφαλιστεί ο ενεργειακός εφοδιασμός.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη καταλήξει σε συμφωνία με τους υπουργούς της ΕΕ για τον νέο κανονισμό στον οποίο προβλέπεται ότι, μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2022, οι αποθήκες φυσικού αερίου θα πρέπει να είναι γεμάτες κατά τουλάχιστον 80%. Τα κράτη μέλη και οι φορείς εκμετάλλευσης θα πρέπει να επιδιώξουν το ποσοστό αυτό να ανέλθει στο 85%. Για τα επόμενα χρόνια, ο σχετικός στόχος θα είναι 90%, προκειμένου να προστατευτούν οι Ευρωπαίοι από πιθανούς κλυδωνισμούς. Το κείμενο υπογραμμίζει την ανάγκη να διαφοροποιήσουν οι χώρες της ΕΕ τις πηγές εφοδιασμού τους με φυσικό αέριο και να προωθήσουν μέτρα για την ενίσχυση της ενεργειακής αποδοτικότητας.

Υποχρεωτική πιστοποίηση για τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου

Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό, οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου θα θεωρούνται πλέον υποδομές ζωτικής σημασίας. Όλοι οι φορείς αποθήκευσης θα πρέπει να υποβληθούν σε νέα υποχρεωτική πιστοποίηση, που στόχο θα έχει να αποφεύγονται πιθανές εξωτερικές παρεμβάσεις. Οι φορείς που δεν θα λάβουν την πιστοποίηση αυτή δεν θα μπορούν στο μέλλον να κατέχουν ή να ελέγχουν εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου.

Από κοινού προμήθειες φυσικού αερίου

Έως τον Αύγουστο του 2022, η Επιτροπή θα εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές για το πώς οι χώρες της ΕΕ θα μπορούν να προμηθεύονται από κοινού φυσικό αέριο. Η διαδικασία αυτή θα μπορεί να ενεργοποιείται σε εθελοντική βάση από δύο ή περισσότερα κράτη μέλη.

Δηλώσεις

«Ο κανονισμός αποτελεί την απάντησή μας στην τρέχουσα κατάσταση. Η Gazprom χρησιμοποιεί τον ενεργειακό εφοδιασμό ως όπλο (…) και τώρα έχουμε την προστατευτική μας ασπίδα», δήλωσε ο ευρωβουλευτής Jerzy Buzek (ΕΛΚ, Πολωνία), ο οποίος ηγείται της διαπραγματευτικής ομάδας του Κοινοβουλίου.

Με τον κανονισμό, «κανείς που χρησιμοποιεί ενέργεια ως όπλο (…) δεν θα είναι υπεύθυνος για τις αποθηκευτικές μας ικανότητες. Επίσης, μπορούμε να ξεκινήσουμε επίσημα την κοινή αγορά φυσικού αερίου στην ΕΕ», πρόσθεσε.

«Οι χώρες με μεγάλη χωρητικότητα αποθήκευσης θα είναι υποχρεωμένες να διαθέτουν τουλάχιστον το 35% της κατανάλωσής τους εκεί. Οι χώρες που δεν διαθέτουν αποθηκευτική ικανότητα θα πρέπει να συνάψουν συμφωνίες με τα άλλα κράτη μέλη για την αποθήκευση των αναγκαίων ποσοτήτων φυσικού αερίου για αυτές. Πρόκειται για έναν μηχανισμό αλληλεγγύης που ενθαρρύνεται από τον παρόντα κανονισμό», δήλωσε ο εισηγητής και πρόεδρος της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας Cristian Buşoi (ΕΛΚ, Ρουμανία).

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρες τις δηλώσεις μαγνητοσκοπημένες εδώ.

Επόμενα βήματα

Η νέα νομοθεσία εγκρίθηκε με 490 ψήφους υπέρ, 47 κατά και 55 αποχές. Για να τεθεί σε ισχύ, απαιτείται πλέον η έγκρισή της από το Συμβούλιο και η δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ