Πώς θα πάρουν σύνταξη όσοι χρωστούν στον ΕΦΚΑ – Αναλυτικά ολόκληρη η διάταξη

Τη δυνατότητα λήψης του 40% της σύνταξής τους σε όσους μη μισθωτούς οφείλουν στον e-ΕΦΚΑ μεταξύ 20.000 έως και 30.000 ευρώ και σε όσους αγρότες οφείλουν μεταξύ 6.000 έως και 10.000 ευρώ δίνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Της ΑΡΓΥΡΩΣ Κ. ΜΑΥΡΟΥΛΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό Άδωνι Γεωργιάδη, δίνεται λύση στο αδιέξοδο που αντιμετωπίζουν μη μισθωτοί ασφαλισμένοι που βρίσκονται σε ηλικία συνταξιοδότησης, πλην όμως παραμένουν εγκλωβισμένοι λόγω πραγματικής αδυναμίας αποπληρωμής των συσσωρευμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών τους στον e-ΕΦΚΑ.

Με τη διάταξη, ανοίγει ο δρόμος για την άμεση συνταξιοδότηση περίπου 12.000-13.000 ασφαλισμένων, οι οποίοι θα πρέπει να συναινέσουν στην άρση του τραπεζικού και φορολογικού τους απορρήτου και να μην διαθέτουν καταθέσεις άνω των 12.000 ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες και 6.000 ευρώ για τους αγρότες. Ο Άδωνις Γεωργιάδης δεσμεύτηκε ότι σε επόμενο στάδιο θα επανεξετάσει την περαιτέρω διεύρυνση του ορίου των οφειλών για όσους έχουν πραγματικά ανάγκη, καθώς οι δυνητικοί συνταξιούχοι με οφειλές είναι περίπου 150.000.

Έως σήμερα, οφειλέτες με χρέη πάνω από 20.000 ευρώ και 6.000 ευρώ δεν μπορούν να λάβουν σύνταξη, εάν δεν αποπληρώσουν εφάπαξ το υπερβάλλον ποσό. Με την προτεινόμενη ρύθμιση, που αποκαλύπτει η Realnews, για πρώτη φορά περισσότεροι συνταξιούχοι με οφειλές θα μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους και να διεκδικήσουν τη σύνταξή τους, καθώς αυξάνονται τα ανώτατα όρια οφειλών για συνταξιοδότηση από 20.000 ευρώ σε 30.000 ευρώ και από 6.000 ευρώ σε 10.000 ευρώ για οφειλές στον πρώην ΟΓΑ. Αφού προηγηθεί έλεγχος των καταθέσεων του οφειλέτη, ώστε να μην υπερβαίνουν τα 12.000 ευρώ (ή τα 6.000 ευρώ για οφειλέτες του πρώην ΟΓΑ), η σύνταξη θα εκδίδεται κανονικά και θα εφαρμόζεται παρακράτηση ως εξής:

  • Για το ποσό της οφειλής που υπερβαίνει τα 20.000 ευρώ (6.000 ευρώ για τον πρώην ΟΓΑ) και μέχρι τα 30.000 ευρώ (10.000 ευρώ για τον πρώην ΟΓΑ), θα παρακρατείται τουλάχιστον το 60% του μηνιαίου ποσού σύνταξης μέχρι να περιοριστεί η οφειλή και πάλι στα 20.000 ευρώ (6.000 ευρώ για τον πρώην ΟΓΑ).
  • Για την εναπομένουσα οφειλή κάτω των 20.000 ευρώ (6.000 ευρώ για τον πρώην ΟΓΑ), θα εφαρμόζεται συμψηφισμός με τμήμα της σύνταξης, σε 60 κατ’ ανώτατο όριο μηνιαίες δόσεις, όπως ισχύει σήμερα, το οποίο θα παρακρατείται. Προϋπόθεση της ένταξης στη ρύθμιση είναι ο οφειλέτης να έχει συμπληρώσει το 67ο έτος ηλικίας του και επιπλέον να έχει καταβάλει εισφορές για τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης.

Πώς θα γίνεται η ρύθμιση

Ασφαλισμένος με οφειλές 29.000 ευρώ δικαιούται μηνιαία σύνταξη 750 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι η παρακράτηση αρχικά θα ανέρχεται σε 750 ευρώ x 60% = 450 ευρώ, άρα η μηνιαία σύνταξη που θα λάβει είναι 300 ευρώ. Μετά το πέρας 20 μηνών, η οφειλή του θα έχει μειωθεί κατά 450 ευρώ x 20 = 9.000 ευρώ, με το υπόλοιπο να ανέρχεται σε 20.000 ευρώ. Από αυτό το σημείο και έπειτα θα ενταχθεί στο καθεστώς των 60 δόσεων. Η νέα του παρακράτηση θα είναι 20.000/60 = 333,33 ευρώ έως την αποπληρωμή της οφειλής και θα λαμβάνει σύνταξη 416,67 ευρώ τον μήνα για διάστημα 60 μηνών.

Οι προβλέψεις

Μετά την παράγραφο 4 του άρθρου 61 του Ν. 3863/2010 (Α’ 115), προστίθενται οι παράγραφοι 5 ,6 και 7 ως εξής:

«5. Τα ποσά οφειλών της παρ. 2 είναι δυνατό να υπερβούν τα ανωτέρω όρια και μέχρι του ποσού των 30.000 ευρώ ή των 10.000 ευρώ για οφειλές προς τον πρώην ΟΓΑ, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) Ο υποψήφιος συνταξιούχος έχει συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας του, β) έχει καταβάλει εισφορές για χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον 20 ετών ή 6.000 ημερών και γ) οι τραπεζικές καταθέσεις του δεν ξεπερνούν το ποσό των 12.000 ευρώ ή το ποσό των 6.000 ευρώ, αν είναι οφειλέτης προς τον π. ΟΓΑ.

Στην περίπτωση αυτή, το υπερβάλλον των 20.000 ευρώ ή των 6.000 ευρώ για τον π. ΟΓΑ ποσό οφειλής συμψηφίζεται μετο 60% του μηνιαίου ποσού των καταβαλλόμενων συντάξεων, μέχρι τον μηδενισμό του. Το μηνιαίως συμψηφιζόμενο ποσό δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού της μηνιαίας δόσης που προκύπτει από την παρ. 3. Σε αντίθετη περίπτωση, το ως άνω ποσοστό παρακράτησης προσαρμόζεται αναλόγως.

Το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό των 20.000 ευρώ ή των 6.000 ευρώ για τον π. ΟΓΑ, παρακρατείται από τα ποσά των επόμενων συντάξεων, μετά τον μηδενισμό του υπερβάλλοντος, σε ίσες μηνιαίες δόσεις, που δεν μπορεί να είναι περισσότερες από 60.

  1. Για την υπαγωγή στις διατάξεις της παρ. 5 απαιτείται η παροχή άδειας από τον αιτούντα στους χρηματοδοτικούς φορείς και στην ΑΑΔΕ για κοινοποίηση στον e-ΕΦΚΑ των εγγράφων και των στοιχείων που απαιτούνται για την εφαρμογή της παρούσας. Η άδεια του προηγούμενου εδαφίου συνεπάγεται την άρση του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων του άρθρου 1 του ν.δ. 1059/1971 (Α’2 70) και του φορολογικού απορρήτου του άρθρου 17 του Ν. 4174/2013 (Α’170). Ο έλεγχος εκπλήρωσης των κριτηρίων της παρ. 5 πραγματοποιείται με βάση τα δηλωθέντα από τον αιτούντα στοιχεία και τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις ως προς αυτά.
  2. Με κοινή απόφαση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθορίζονται οι διαδικασίες διασταύρωσης και οι έλεγχοι για την πλήρωση των κριτηρίων των παρ. 5 και 6, οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος».

Διαβάστε εδώ το δημοσίευμα της Realnews

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ