Έκπτωση 10% στον ΕΝΦΙΑ: Έρχεται παράταση για την υποβολή αιτήσεων

Έρχεται παράταση από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ “myPROPERTY” για τη χορήγηση της έκπτωσης του 10% στον ΕΝΦΙΑ των ιδιοκτητών ακινήτων που έχουν ασφαλίσει το οίκημα τους για φυσικές καταστροφές (φωτιά, σεισμό, πλημμύρες ). Υπενθυμίζεται πως η προθεσμία αυτή κανονικά εκπνέει σήμερα ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες το υπουργείο αναμένεται να δώσει παράταση μέχρι την 1η Μαρτίου, ύστερα από σχετική επιστολή που απέστειλε η ΠΟΜΙΔΑ.

Η επιστολή της ΠΟΜΙΔΑ

Σημειώνεται δε πως η ΠΟΜΙΔΑ έστειλε χθες επιστολή προς το υπουργείο και την ΑΑΔΕ μέσω της οποίας ζητούσε να παραταθεί η προθεσμία συσχέτισης των ασφαλιστηρίων συμβολαίων αναφορικά με την έκπτωση του 10% στον ΕΝΦΙΑ .

Όπως είναι γνωστό, « στις 22.2.2024 εκπνέει η προθεσμία δήλωσης ασφαλιστηρίων συμβολαίων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, προκειμένου τα φυσικά πρόσωπα που έχουν ασφαλίσει ακίνητά τους από φυσικές καταστροφές να τύχουν της μείωσης 10% του ΕΝΦΙΑ του τρέχοντος έτους. Ωστόσο, ενώ οι ασφαλιστικές εταιρίες που διαθέτουν οργανωμένα λογιστήρια και αυτοματοποιημένες διαδικασίες φαίνεται ότι ανταποκρίθηκαν ικανοποιητικά στην υποχρέωσή τους για ανάρτηση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, η συντριπτική πλειοψηφία των ασφαλισμένων φυσικών προσώπων, είτε λόγω έλλειψης ενημέρωσης είτε -στις περισσότερες περιπτώσεις- λόγω έλλειψης εξοικείωσης με τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, δεν έχει προβεί μέχρι σήμερα στη συσχέτιση των συμβολαίων που έχουν αναρτήσει οι ασφαλιστικές εταιρίες με τους αντίστοιχους ΑΤΑΚ των ασφαλισμένων ακινήτων.

Το πρόβλημα επιτείνεται από το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις η περιγραφή των ακινήτων στα ασφαλιστήρια συμβόλαια δεν συμφωνεί με την περιγραφή τους στο έντυπο Ε-9, σε άλλες δεν ασφαλίζονται μαζί με τον χώρο κύριας χρήσης και οι λοιποί βοηθητικοί χώροι και γενικά πολλά ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα έχουν αντιμετωπίσει τεχνικές δυσκολίες που δεν τους έχουν επιτρέψει να ολοκληρώσουν την απαιτούμενη διαδικασία της συσχέτισης. Ακόμα και οι φοροτεχνικοί, έχοντας διαρκώς αυξανόμενο φόρτο εργασίας, δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα χιλιάδες αιτήματα ενδιαφερομένων ιδιοκτητών ακινήτων για την συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων στην σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Για όλους τους παραπάνω λόγους είναι απολύτως αναγκαίο να δοθεί παράταση τουλάχιστον μέχρι τις 11 Μαρτίου προκειμένου να προλάβουν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες να ολοκληρώσουν την συσχέτιση των ακινήτων τους με τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, ώστε να μην απαξιωθεί στην πράξη, μία ρύθμιση που βρίσκεται προς την σωστή κατεύθυνση και δημιουργεί κίνητρα για την καθολική ασφάλιση των κτιρίων, η οποία σε κάθε περίπτωση θα ωφελήσει τόσο τους πολίτες, όσο και το ίδιο το Κράτος.

Παράλληλα, με την ευκαιρία αυτή, και προκειμένου η παραπάνω ρύθμιση να πετύχει και να μην δημιουργήσει αίσθημα αδικίας στους ενδιαφερόμενους πολίτες, σας επαναλαμβάνουμε και τα αιτήματά μας αφενός να μην εξαιρεθούν από την έκπτωση του 2023 όσοι υπολείπονται των προϋποθέσεων υπαγωγής στη ρύθμιση και με απόφασή σας να χορηγηθεί η έκπτωση για το τελευταίο τρίμηνο του 2023 σε όλους όσοι έχουν ασφάλιση κατοικίας με κάλυψη πυρκαγιάς και σεισμού, ανεξαρτήτως ασφαλισμένου ποσού, ακόμα κι αν δεν περιλαμβάνεται η κάλυψη της πλημύρας και αφετέρου για το πρώτο τρίμηνο του 2024 να δοθεί προθεσμία έως την 31-3-2024 για να ευθυγραμμιστούν τα ασφαλιστικά συμβόλαια τους με όλες τις προϋποθέσεις της νέας ρύθμισης»

Έκπτωση 10% στον ΕΝΦΙΑ: Η βίβλος για τους ιδιοκτήτες ακινήτων

Η ΠΟΜΙΔΑ δημοσίευσε πρόσφατα έναν χρήσιμο οδηγό με ερωτήσεις και απαντήσεις για την έκπτωση ύψους 10% στον ΕΝΦΙΑ λόγω ασφάλισης κατοικιών.

Αναλυτικά:

Ποιοι δικαιούνται την έκπτωση από τον φόρο

Την έκπτωση δικαιούνται αποκλειστικά και μόνο φυσικά πρόσωπα που έχουν ποσοστό ιδιοκτησίας σε κάθε είδους κατοικίες και όχι σε επαγγελματικά ακίνητα. Τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται για βραχυχρόνια μίσθωση θεωρούνται κατοικίες και δικαιούνται της έκπτωσης. Εφόσον ο λήπτης της ασφάλισης (δηλαδή αυτός που πληρώνει τα ασφάλιστρα) είναι νομικό πρόσωπο, αλλά ασφαλίζει κατοικία που ανήκει σε φυσικό πρόσωπο, τότε η έκπτωση χορηγείται στο φυσικό πρόσωπο, στου οποίου το Ε9 περιλαμβάνεται η κατοικία αυτή. Η έκπτωση υπολογίζεται τόσο στον κύριο, όσο και τον συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ, που αναλογεί σε κάθε ασφαλισμένη κατοικία, όπως ζήτησε η ΠΟΜΙΔΑ.

Ποιες οι προϋποθέσεις για την έκπτωση

*Το ακίνητο θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά ασφαλισμένο για τους κινδύνους πυρκαγιάς, πλημμύρας και σεισμού. Υπενθυμίζουμε ότι το πρόγραμμα ασφάλισης των μελών της ΠΟΜΙΔΑ καλύπτει εκτός αυτών και πλειάδα άλλων περιστατικών και κινδύνων που μπορεί να απειλήσουν μια κατοικία. Ταυτόχρονα δίνει την δυνατότητα στα μέλη μας να καλυφθούν με αρκετά οικονομικότερο τρόπο από τον κίνδυνο του σεισμού, με απαλλαγή 4% επί του κόστους των ζημιών.

*Η ασφαλισμένη αξία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1000€/ τμ των κύριων και βοηθητικών χώρων που αναγράφονται στην ίδια γραμμή του Ε9, έχουν τον ίδιο ΑΤΑΚ και τα εμβαδά τους συναθροίζονται κατά τον υπολογισμό της μείωσης, αποκλείοντας ένα σημαντικό αριθμό ασφαλισμένων ιδιοκτητών. Για το έτος 2023 η ασφαλισμένη αξία αρκεί να ήταν τουλάχιστον 900€/τμ. Μεμονωμένο βοηθητικό κτίσμα που εμφανίζεται μόνο του με ξεχωριστό ΑΤΑΚ στο Ε9 δεν περιλαμβάνεται στον νόμο για την έκπτωση.

Παράδειγμα 2023: Κατοικία 100τμ με βοηθητικούς χώρους 20τμ θα πρέπει να είναι ασφαλισμένη με (100+20)=120τμΧ900€ = 108.000€.

Λεπτομέρεια: Ο αλγόριθμος της ΑΑΔΕ δεν ενδιαφέρεται αν είναι ασφαλισμένος ο βοηθητικός χώρος αλλά μόνο αν το ασφαλισμένο κεφάλαιο είναι τουλάχιστον 108.000€. Οπότε αν το κυρίως κτήριο ήταν ασφαλισμένο με 1080€/τμ τότε η έκπτωση δίνεται κανονικά.

Πότε δίνεται ολόκληρη η έκπτωση

Για να δοθεί ολόκληρη η έκπτωση η κατοικία θα πρέπει να είναι ασφαλισμένη για 365 ημέρες. Εφόσον είναι ασφαλισμένη για λιγότερες ημέρες θα δικαιούται αναλογική έκπτωση. Ακίνητο ασφαλισμένο για λιγότερες από 90 ημέρες εντός του ίδιου έτους δεν δικαιούται καμιάς έκπτωσης. Επίσης ακίνητο το οποίο δεν ήταν ασφαλισμένο και για τους τρεις κινδύνους αλλά με πρόσθετη πράξη τους συμπεριέλαβε, ο χρόνος έκπτωσης προσμετράται από την ημερομηνία έναρξης της πρόσθετης πράξης.

Παράδειγμα: Ακίνητο το οποίο προσθέτει σε υφιστάμενο συμβόλαιο πυρός τους κινδύνους πλημμύρας και σεισμού την 01/07/2024 θα δικαιούται έκπτωση 50% (6 μήνες) στον ΕΝΦΙΑ του έτους αναφοράς.

Σε ποιες ασφαλιστικές εταιρείες

Η ασφάλιση θα πρέπει να γίνει μέσω ασφαλιστικής επιχείρησης που είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο ασφαλιστικών επιχειρήσεων, το οποίο τηρείται στη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδας. Μπορείτε να δείτε αυτές τις εταιρείες πατώντας εδώ.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση

Αν αναζητήσετε μέσω Google την ‘’Μείωση ΕΝΦΙΑ ασφαλισμένων κατοικιών’’ θα εισαχθείτε κατευθείαν στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ. Διαφορετικά θα εισέλθετε μέσω myaade.gov.gr και θα ακολουθήσετε τα εξής βήματα: Εφαρμογές-δημοφιλείς εφαρμογές- myProperty-Μείωση ΕΝΦΙΑ ασφαλισμένων κατοικιών

Εν συνεχεία εισέρχεστε με τους κωδικούς TAXIS στην πλατφόρμα και η περιήγηση συνεχίζεται ως εξής: Δημιουργία νέας αίτησης – Υποβολές αιτήσεων χορήγησης μείωσης ΕΝΦΙΑ νέα αίτηση- Οι κατοικίες μου. Κάθε κατοικία αντιστοιχεί σε έναν ΑΤΑΚ και στο τέλος της γραμμής υπάρχει το εικονίδιο για να ανοίξει το ασφαλιστήριο. Πατώντας σε αυτό το εικονίδιο ανοίγει νέα οθόνη και πατώντας το + μας εμφανίζονται τα βασικά στοιχεία των συμβολαίων μας. Για κάθε συμβόλαιο μπορεί να υπάρχουν ως και 4 εγγραφές οι οποίες αφορούν τον τρόπο πληρωμής. Δηλαδή αν ο τρόπος πληρωμής είναι τρίμηνος θα πρέπει να πατάμε ‘’προσθήκη’’ έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το ασφαλιστικό έτος με 4 εγγραφές που αφορούν τα επιμέρους τρίμηνα ασφάλισης.

Δήλωση συνιδιοκτητών

Ο λήπτης της ασφάλισης θα πρέπει να δηλώσει τους ΑΦΜ των υπολοίπων συνιδιοκτητών αν υπάρχουν. Μετά την επιλογή των ασφαλιστηρίων θα εμφανιστεί εικονίδιο στα δεξιά της γραμμής ‘’Συνιδιοκτήτες / Τρίτα πρόσωπα’’ μέσω του οποίου θα δηλωθούν οι συνιδιοκτήτες ή αυτοί για τους οποίους ο λήπτης πληρώνει την ασφάλιση. Αυτά τα πρόσωπα θα ειδοποιηθούν μέσω μηνύματος στην ψηφιακή τους θυρίδα στο myAADE αλλά και στο email που έχει δηλωθεί, έτσι ώστε να υποβάλουν κι αυτοί αίτηση και να συσχετίσουν το ασφαλιστήριο συμβόλαιο με την ασφαλισμένη κατοικία τους.

Μπορεί να τροποποιηθεί ήδη υποβληθείσα αίτηση;

Βεβαίως. Επιλέγετε ‘’δημιουργία νέας αίτησης / προβολή αιτήσεων – προβολή αίτησης και πάνω δεξιά ‘’Επιλογές’’ όπου δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης, επισκόπησης ιστορικού και εκτύπωσης της αίτησης

Υπάρχει ενημέρωση για την πορεία της αίτησής;

Ναι, στην πρώτη σελίδα επιλέγετε ‘’Αποτελέσματα αιτήσεων’’ πεδίο στο οποίο δίνεται ενημέρωση ανά ακίνητο για το στάδιο επεξεργασίας καθώς και για την αποδοχή ή όχι της χορήγησης του μειωμένου ΕΝΦΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Δεν παρουσιάζεται το συμβόλαιό μου / δεν αναφέρονται όλες οι καλύψεις στο συμβόλαιό μου / τα στοιχεία αναφέρονται λανθασμένα

Σε αυτές τις περιπτώσεις ο λήπτης της ασφάλισης θα πρέπει να επικοινωνήσει με την ασφαλιστική εταιρεία έτσι ώστε αυτή να αποστείλει το συμβόλαιο στην ΑΑΔΕ ή να κάνει τις απαραίτητες διορθώσεις. Πάντως μέχρι την ώρα συγγραφής του παρόντος πολλές ασφαλιστικές εταιρείες δεν είχαν στείλει τις καταστάσεις τους στην ΑΑΔΕ ενώ άλλες δεν τις έχουν στείλει ολοκληρωμένες, ή δεν ανέφεραν κρίσιμες καλύψεις για την λήψη της έκπτωσης.

Αν υπάρχει συνιδιοκτησία και δεν ανιχνεύεται το συμβόλαιο, τότε ο συνιδιοκτήτης θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον λήπτη έτσι ώστε αυτός να τον δηλώσει στην πλατφόρμα όπως προαναφέρθηκε.

Άκυρο συμβόλαιο το οποίο έχει επανεκδοθεί στην ίδια ή σε διαφορετική εταιρεία δεν εμφανίζεται στο σύστημα

Πρέπει να γίνει αίτημα στις εταιρείες για να αποστείλουν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια στην ΑΑΔΕ.

Πολυκατοικία με 20 διαμερίσματα έχει ασφαλιστεί με ένα μόνο συμβόλαιο που καλύπτει όλες τις κατοικίες

Θα πρέπει ο λήπτης της ασφάλισης να δηλώσει με την προαναφερθείσα διαδικασία όλους τους ΑΦΜ των συνιδιοκτητών. Επειδή είναι πολύ πιθανόν να παρουσιαστούν λάθη, θα πρέπει να σταλεί κατάσταση ιδιοκτητών στην ασφαλιστική εταιρεία έτσι ώστε αυτή με την σειρά της να ενημερώσει την ΑΑΔΕ

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ