111 χρόνια από την απελευθέρωση των Ιωαννίνων – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, με τον Πρόεδρο της Βουλής και τον υπουργό Εθνικής Άμυνας παρέστησαν στις εορταστικές εκδηλώσεις και την παρέλαση με αφορμή την συμπλήρωση 111 χρόνων από την απελευθέρωση των Ιωαννίνων και την ενσωμάτωση της Ηπείρου στο Ελληνικό Κράτος.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Το πρωί της 19ης Φεβρουαρίου 1913 άρχισε η προπαρασκευή πυρών πυροβολικού εναντίον προκαθορισμένων στόχων στο Μπιζάνι και στην Καστρίτσα. Επίσης, είχε προηγηθεί σχέδιο παραπλάνησης, από τις 16 Φεβρουαρίου, με προσβολή τουρκικών στόχων στους Αγίους Σαράντα από τη Μοίρα Ιονίου και επιδεικτική απόβαση ελληνικών τμημάτων στην ίδια περιοχή (18-19 Φεβρουαρίου 1913),1 ενώ το Β΄ Τμήμα είχε συγκεντρωθεί με κάθε μυστικότητα απέναντι από τον τομέα Μανολιάσα-Άγιος Νικόλαος-Τσούκα.

Από το πρώτο φως της επομένης, οι τρεις φάλαγγες του Β΄ Τμήματος Στρατιάς εξαπέλυσαν αιφνιδιαστική επίθεση με μεγάλη σφοδρότητα. Με μια τολμηρή και βαθιά διείσδυση στο δυτικό τομέα της τοποθεσίας, το 1ο Σύνταγμα Ευζώνων, που αποτελούσε την εμπροσθοφυλακή της 2ης Φάλαγγας, κατόρθωσε να καταλάβει το χωριό Πεδινή τις απογευματινές ώρες και να συνεχίσει την καταδίωξη των εχθρικών τμημάτων προς τα Ιωάννινα. Το 8ο και 9ο Τάγμα Ευζώνων συνέχισαν την καταδίωξη και με προτροπή του Διοικητή του 9ου Τάγματος, Ταγματάρχη Πεζικού Ιωάννη Βελισσαρίου κατέλαβαν τον Άγιο Ιωάννη.

«Περαιωθεισών όλων των παρασκευών και της μεταφοράς των πυρομαχικών, ήρξατο ο κατά Μπιζανίου φοβερός κανονιοβολισμός διαρκέσας μέχρι της 7 ½ νυκτερινής ώρας. Καθ’ όλην την νύκτα εβάλλοντο οι Τούρκοι εκ περιτροπής καθ’ ωρισμένα διαστήματα από διαφόρους πυροβολαρχίας. Οι Τούρκοι ασθενώς απήντων και λόγω των απωλειών των αλλά και ένεκα της ολοέν μειώσεως των πυρομαχικών των. Όλη η προσοχή των, εστρέφετο προς το δεξιόν μας, διότι απ’ εκεί ενόμιζον ότι θα λάβη χώραν η κυρία επίθεσις, προς τούτο δε μετέφερον εκεί και δυνάμεις εκ του δεξιού των. Ούτω την νύκτα της πρώτης ημέρας του ενεργηθέντος κανονιοβολισμού το ορισθέν απόσπασμα καλώς εκτελέσαν την εντολήν του επλησιάσε το οχυρόν Άγιος Νικόλαος, χωρίς ο εχθρός να το αντιληφθή και κατέλαβεν αυτό πριν ή οι Τούρκοι προλάβωσι ν’ αμυνθώσι. Εκ τούτων τινές εφονεύθησαν, άλλοι έφυγαν και κατήλθον προς την πεδιάδα των Ιωαννίνων και άλλοι συνελήφθησαν. Ευθύς δε από την πρωΐαν της επομένης ήρξατο μέρος του Πεζικού ημών του αριστερού να κατέρχεται προς την πεδιάδα των Ιωαννίνων και να βαδίζη κατά της πόλεως».

Η είδηση ότι οι ελληνικές δυνάμεις έφτασαν έξω από τα Ιωάννινα έπεισε την τουρκική Διοίκηση για το μάταιο της συνέχισης του αγώνα. Στις 23:00, ο Εσσάτ πασάς έστειλε πρόταση παράδοσης του Τουρκικού Στρατού. Στις 04:30 της 21ης Φεβρουαρίου 1913, οι απεσταλμένοι του Εσσάτ πασά, συνοδευόμενοι από τον Βελισσαρίου, έφτασαν στην έδρα του Στρατηγείου, στο Χάνι Εμίν Αγά. Ο Αρχιστράτηγος Κωνσταντίνος αποδέχτηκε την άνευ όρων παράδοση των Τούρκων και διέταξε την κατάπαυση του πυρός. Έτσι, στις 09:00 το Σύνταγμα Ιππικού εισήλθε στα Ιωάννινα, κάτω από τις επευφημίες των κατοίκων της πόλης.

«Η γενομένη υποδοχή εις τον εισελθόντα Ελληνικόν Στρατόν υπήρξεν αυθόρμητος, εγκαρδιωτάτη και ενθουσιώδης. Όλοι οι κάτοικοι με επί κεφαλής τον Κλήρον ανέμενον εις την είσοδον της πόλεως την έλευσιν του Στρατού. Τόσον έντονος και σχεδόν ανέλπιστος ήτον η χαρά και η ευτυχία επί τη ανακτήσει της ελευθερίας ώστε προς στιγμήν αμφέβαλλον προ της ενώπιόν των ευρισκομένης πραγματικότητος. Η παρουσία όμως του Ελληνικού Στρατού τους έπειθε ότι το προ αυτών θέαμα δεν είναι όνειρον, αλλά το αναμενόμενον γεγονός προ τόσων αιώνων. Ο Διάδοχος ωδηγήθη εις τον Μητροπολιτικόν Ναόν, ένθα ετελέσθη δοξολογία επί τη μεγάλη νίκη και τη απελευθερώσει των Ιωαννίνων. Μετά την δοξολογίαν ο λαός δεν ήξευρε πώς να περιποιηθή τους αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και στρατιώτας, ήθελεν όλους αν ήτο δυνατόν να τους φιλοξενήση εις τας οικίας του».

Η αμυντική τοποθεσία των Ιωαννίνων, κατά την έναρξη του Α΄ Βαλκανικού Πολέμου εθεωρείτο απόρθητη. Στη συνέχεια όμως, η ταχύτητα, η αποφασιστικότητα και η τόλμη των ελληνικών τμημάτων συνέβαλαν στην επιτυχή εκτέλεση του σχεδίου ενεργείας του Κωνσταντίνου. Η απελευθέρωση των Ιωαννίνων άνοιξε διάπλατα τον δρόμο για την εκκαθάριση των περιοχών της υπολοίπου Ηπείρου. Ο Ελληνικός Στρατός, έως τον Μάρτιο του 1913, απελευθέρωσε τις ελληνικές πόλεις: Αργυρόκαστρο, Χειμάρρα, Άγιους Σαράντα, Τεπελένι, Πρεμετή και Κλεισούρα.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, εκπροσώπησε την Κυβέρνηση σήμερα, Τέταρτη 21 Φεβρουάριου, στις εκδηλώσεις στα Ιωάννινα, για την 111η Επέτειο από την Απελευθέρωση της πόλης.

Ο κ. Δένδιας υποδέχθηκε την Α.Ε. την Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Κατερίνα Σακελλαροπούλου, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Αθανασίου, όπου και τελέστηκε δοξολογία, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ιωαννίνων κ.κ. Μάξιμου.

Στη συνέχεια ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας μετέβη στη έδρα της 8ης Μ/Π Ταξιαρχίας για την κατάθεση στεφάνου στο Ηρώο Μπιζανομάχων από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Ακολούθως, ο κ. Δένδιας παρακολούθησε την παρέλαση πολιτικών και στρατιωτικών τμημάτων, παρουσία επίσης του Προέδρου της Βουλής Των Ελλήνων Κωνσταντίνου Τασούλα, των προέδρων των κόμματων «Σπαρτιάτες» και «ΝΙΚΗ» Βασίλειου Στίγκα και Δημήτριου Νατσιού αντίστοιχα, της Υφυπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Μαρίας Κεφάλα, του Αντιπροέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευάγγελου Μεϊμαράκη, του Βουλευτή Ιωάννη – Παναγιώτη Τσίμαρη, του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του Δημάρχου Ιωαννιτών Θωμά Μπέγκα.

Στις εκδηλώσεις παρέστη επίσης από πλευράς στρατιωτικής ηγεσίας, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης.

Παρευρέθηκαν ακόμη εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας, των τοπικών Αρχών και της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης.

Μετά το πέρας της παρέλασης ο N. Δένδιας δήλωσε:

«Νιώθω ιδιαίτερη χαρά και τιμή που βρίσκομαι σήμερα εδώ, στα Γιάννενα, 111 χρόνια μετά την απελευθέρωση της πόλης από τον οθωμανικό ζυγό. Θα ήθελα να πω ότι η 21η Φεβρουαρίου 1913, αποτελεί μια ημερομηνία σταθμό στην ελληνική ιστορία. Επισφράγισε την νίκη του Ελληνικού Στρατού στους Βαλκανικούς Πολέμους και επισφράγισε την ενσωμάτωση της Ηπείρου στο Ελληνικό κράτος.

Θα ήθελα να πω επίσης ότι η νίκη αυτή είχε έναν ευρύτερο χαρακτήρα. Τόνωσε το εθνικό φρόνημα, δημιούργησε τη μεγάλη Ελλάδα. Σήμερα τιμάμε όσους πολέμησαν και όσους έπεσαν για να επιτευχθεί αυτή η νίκη, για να επιτευχθεί η απελευθέρωση των Ιωαννίνων.

Όμως, κάθε επέτειος έχει σημασία αν την προσλαμβάνουμε στο σύγχρονο και στο ευρύτερο νόημά της. Η σημερινή, λοιπόν, επέτειος μας δίνει την ευκαιρία να σκεφτούμε την πολύ μεγάλη γεωπολιτική σημασία της Ηπείρου. Η Ήπειρος, από τα πολύ παλιά χρόνια, από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα, αποτελεί πύλη ανθρώπων, πύλη εμπορίου, από και προς τη Δύση και χάρη στην ένταξη της Ελλάδας στη μεγάλη Ευρωπαϊκή οικογένεια αποτελεί σήμερα την πιο σημαντική πύλη προς Ανατολάς.

Η Ελλάδα, όπως ξέρετε, είναι μια χώρα που είναι σταθερά υπέρ της ευρωπαϊκής προοπτικής των δυτικών Βαλκανίων και αναφέρομαι και στη γειτονική Αλβανία, η οποία όμως πάντοτε, στην προσπάθειά της να ενταχθεί στην ευρωπαϊκή οικογένεια, πρέπει να έχει υπόψη της και την ανάγκη τήρησης του ευρωπαϊκού κεκτημένου.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω ότι η απελευθέρωση του Ιωαννίνων δεν πρέπει απλά να αποτελεί μια ιστορική ανάμνηση. Πρέπει να νοηματοδοτεί την πορεία της Ηπείρου, μια πορεία χαραγμένη με πολλές μέχρι τώρα επιτυχίες για ένα λαμπρότερο ευρωπαϊκό μέλλον.

Και θα μου επιτρέψετε να σας πω, και ως Κερκυραίος και άρα γείτονας και φίλος της Ηπείρου, ότι είναι πολύ μεγάλη χαρά να παρατηρώ αυτό το μέλλον να δημιουργείται μπροστά στα μάτια μας.

Σας ευχαριστώ πολύ».

Παρουσία ΥΕΘΑ Νίκου Δένδια στην 111η Επέτειο Απελευθέρωσης των Ιωαννίνων from ΥΠΕΘΑ on Vimeo.

0

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ