Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης: Δείτε σε ένα γράφημα τι είναι και πώς λειτουργεί

Η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης δίνει σε όλους πολίτες την ευκαιρία να συμβάλουν στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ευρώπης. Η πρωτόγνωρη, ανοιχτή διαδικασία εγκαινιάστηκε τον Απρίλιο με τη συμμετοχή του Ευρωκοινοβουλίου.

Πολίτες από κάθε γωνιά της Ένωσης συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση των προτεραιοτήτων της ΕΕ για την επόμενη μέρα, μέσα από τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης. Οι συνεισφορές των πολιτών συλλέγονται και τροφοδοτούν τις διαβουλεύσεις με ευρωβουλευτές, εθνικούς βουλευτές, εκπροσώπους της ΕΕ και εθνικών κυβερνήσεων, ενώ τα θεσμικά όργανα της ΕΕ έχουν δεσμευτεί ότι θα μετασχηματίσουν τις προτεραιότητες που θα διαμορφωθούν σε πολιτικές, αναλόγως με τις αρμοδιότητές τους.

Η Διάσκεψη εξελίσσεται σε έναν πρωτοποριακό μηχανισμό ανατροφοδότησης με μια πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα, όπου οι πολίτες μοιράζονται ιδέες και υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις συμβολές τους οι οποίες συλλέγονται, αναλύονται, ελέγχονται και δημοσιεύονται. Με αποκεντρωμένες, διαδικτυακές, προσωπικές και υβριδικές εκδηλώσεις, σε ολόκληρη την Ένωση.

Το enikos.gr κάνει ακόμη πιο εύκολη τη διαδικασία. Γίνεται δίαυλος επικοινωνίας, συλλέγει όλες αυτές απόψεις και τις διοχετεύει στην Ε.Ε.

Ο κάθε πολίτης μπορεί να στείλει τις σκέψεις του για το Μέλλον της Ευρώπης με ένα email στο enikos.gr ([email protected]).  Όλες οι απόψεις θα δημοσιεύονται στο enikos.gr, στην ειδική κατηγορία που ονομάζεται “Η Ευρώπη στο enikos“.

Με τις Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών, που αποτελούνται από τυχαία επιλεγμένους πολίτες όλων των κρατών μελών με αντιπροσωπευτικότητα ως προς το φύλο, την προέλευση κ.ά., εκ των οποίων το 1/3 είναι νέοι κάτω των 25.  Οι ομάδες συζητούν τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί στην πλατφόρμα σε θεματικές όπως η οικονομία, η δημοκρατία, η κλιματική αλλαγή και ο ρόλος της ΕΕ. Οι ολομέλειες της Διάσκεψης, διασφαλίζουν ότι οι συστάσεις των εθνικών ομάδων και των ομάδων των ευρωπαίων πολιτών, χωρισμένες θεματικά, συζητούνται χωρίς να είναι προκαθορισμένο το αποτέλεσμα και χωρίς να περιορίζεται το πεδίο τους σε προκαθορισμένους τομείς πολιτικής.

Έχουν πραγματοποιηθεί ήδη συναντήσεις των Ομάδων Πολιτών διαδικτυακά, στο Στρασβούργο και τη Φλωρεντία και αναμένονται κι άλλες το 2022 σε διαφορετικές πόλεις ανά την Ευρώπη.  Η επόμενη Ολομέλεια της Διάσκεψης θα πραγματοποιηθεί στο Στρασβούργο στις 21-22 Ιανουαρίου.

Μάθετε τι είναι και πώς λειτουργεί μέσα από τα παρακάτω γραφήματα και λάβετε και εσείς μέρος με τις ιδέες και τις δράσεις σας.

Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ