Ιδιοκτήτες ακινήτων: Ποιοι κινδυνεύουν να πληρώσουν φόρο έως και 45% – Τι πρέπει να κάνουν

Φόρο από το… πουθενά για ενοίκια που δεν εισέπραξαν ποτέ κινδυνεύουν να πληρώσουν αρκετοί ιδιοκτήτες ακινήτων.

Συγκεκριμένα, ακόμη και εάν ο μισθωτής αποδειχτεί «μπαταχτσής» και δεν εξοφλήσει τα ποσά που έχουν συμφωνηθεί, βάσει νόμου ο εκμισθωτής θα πρέπει να πληρώσει… κανονικότατα τον φόρο επί των ανείσπρακτων ενοικίων!

Για να γλιτώσουν αυτή την επιβάρυνση οι ιδιοκτήτες θα χρειαστεί να σπεύσουν να κάνουν ένα απλό εξώδικο πριν λήξει η σχετική προθεσμία.

Γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης

Προκειμένου να αποφύγουν, λοιπόν, να πληρώσουν φόρο για ενοίκια που δεν εισέπραξαν από «μπαταχτήδες» μισθωτές εντός του 2020, οι ιδιοκτήτες αυτών των ακινήτων θα πρέπει να προχωρήσουν σε ένα απλό εξώδικο προς τους εκμισθωτές που δεν τους πλήρωσαν, ως απόδειξη επιδίωξης για είσπραξη ενοικίου.

Πώς γλιτώνουν φόρο οι ιδιοκτήτες ακινήτων από τα ανείσπρακτα ενοίκια

Για την ακρίβεια, τα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας που δεν έχουν εισπραχθεί δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημα του ιδιοκτήτη, όχι μόνο αν ήταν πληττόμενος ο ενοικιαστής, αλλά και όταν ο μισθωτής ενώ οφείλει να πληρώσει … δεν το κάνει!

Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να του κοινοποιηθεί μέχρι τη λήξη υποβολής δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, εξώδικη καταγγελία της μίσθωσης, λόγω μη καταβολής των μισθωμάτων ή εξώδικη όχληση για την καταβολή των οφειλόμενων μισθωμάτων. Στην περίπτωση που προσκομιστούν τα δικαιολογητικά, τα εισοδήματα φορολογούνται κατά το ποσό που αποδεδειγμένα εισπράχθηκαν.

Φόρο

Η διαδικασία για την γνωστοποίηση ανείσπρακτων ενοικίων

Συγκεκριμένα, για το φορολογικό έτος 2020, προκειμένου να δηλωθούν ως ανείσπρακτα τα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, αρκεί αυτό να γνωστοποιηθεί στην αρμόδια εφορία με εξώδικη καταγγελία της μίσθωσης λόγω μη καταβολής του μισθώματος ή εξώδικη όχληση για την καταβολή των οφειλόμενων μισθωμάτων (με την έκθεση επίδοσης).
Η γνωστοποίηση αυτή μπορεί να γίνει, πριν από την υποβολή της δήλωσης, με συστημένη επιστολή, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή με κατάθεση αυτοπροσώπως αντιγράφων στη ΔΟΥ.
Ο κωδικός στον οποίο θα πρέπει να συμπληρωθούν τα ανείσπρακτα εισοδήματα από ενοίκια είναι στο έντυπο Ε1 ο 125-126. Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Οικονομικών ειδικά για το φορολογικό έτος 2020, τα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο, δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά του και στην περίπτωση που μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων έχει κοινοποιηθεί στον μισθωτή εξώδικη καταγγελία της μίσθωσης, λόγω μη καταβολής του μισθώματος ή εξώδικη όχληση για την καταβολή των οφειλόμενων μισθωμάτων.

Φόρο για ενοίκια

Πώς «κλειδώνει» η απαλλαγή για τα ανείσπρακτα ενοίκια

Εάν έχει κοινοποιηθεί οποιοδήποτε εξώδικο από τα προαναφερόμενα, ο φορολογούμενος οφείλει, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021, να προσκομίσει διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή αντίγραφο της αγωγής αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων, προκειμένου να μην φορολογηθούν τα εισοδήματα αυτά στο φορολογικό έτος 2020.

Με βάση την ισχύουσα φορολογική κλίμακα, το ετήσιο καθαρό φορολογητέο εισόδημα από ενοίκια φορολογείται αυτοτελώς από το πρώτο ευρώ βάσει κλίμακας στην οποία ισχύουν συντελεστές:

  • 15% για τα πρώτα 12.000 ευρώ του εισοδήματος.
  • 35% για τα επόμενα 23.000 ευρώ, δηλαδή στο τμήμα του εισοδήματος από τις 12.001 έως τις 35.000 ευρώ.
  • 45% για το τμήμα του εισοδήματος πάνω από τις 35.000 ευρώ.

Διαβάστε περισσότερα στο enikonomia.gr

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ