Ο Γκιουλέκας για τις απολύσεις στο μετρό Θεσσαλονίκης και τη φύλαξη των αρχαίων

Ερώτηση προς τον υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού Γιώργο Σταθάκη και τον υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Αριστείδη Μπαλτά, κατέθεσε ο βουλευτής της ΝΔ, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, με θέμα το μετρό Θεσσαλονίκης καθώς και τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για νέες απολύσεις εργαζομένων και πλήρη διακοπή των εργασιών του έργου.

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρο το κείμενο της Ερώτησης:

Με την υπ’ αριθμόν 2373 Ερώτηση, που κατετέθη στις 7 Μαΐου 2015, ζητήσαμε από τον αρμόδιο Υπουργό να μας απαντήσει αν ήταν αληθή τα τότε δημοσιεύματα του Τύπου που αναφέρονταν σε νέες απολύσεις εργαζομένων στο Μετρό Θεσσαλονίκης και στην πλήρη διακοπή των εργασιών του έργου. Δεν χρειάστηκε, τελικά, η απάντηση του Υπουργείου, αφού μόλις μία εβδομάδα μετά, περιήλθαν στα χέρια μας έγγραφα που επιβεβαιώνουν την τραγική εξέλιξη του Μετρό.

Η Κοινοπραξία, που είχε αναλάβει την κατασκευή του ζωτικής σημασίας για την πόλη μας έργου, ανακοινώνει, με το από 28 Απριλίου 2015 σχετικό έγγραφό της προς την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. (Α.Π. CON-06/004-AIASA-09184, το οποίο παρελήφθη από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. στις 29 Απριλίου 2015, σύμφωνα με την σχετική ένδειξη) την πλήρη και οριστική διακοπή και των αρχαιολογικών εργασιών, του μοναδικού ζωντανού κομματιού του έργου, και προαναγγέλλει τις απολύσεις του συνόλου των εργαζομένων σε αυτό.

 

Σύμφωνα, λοιπόν, με το ως άνω έγγραφο η Κοινοπραξία αναφέρει ότι:

«Ως εκ τούτου και υπό την δημιουργηθείσα κατάσταση στο Έργο, οι απολογιστικές αρχαιολογικές εργασίες οδηγούνται στην πλήρη και οριστική διακοπή τους».

Παρακάτω δε, στο ίδιο έγγραφο, αναφέρεται:

« […] είμαστε αναγκασμένοι και θα προχωρήσουμε στις απολύσεις του συνόλου των εργαζομένων, προστατεύοντας τόσο την Κοινοπραξία όσο και την ΑΜ από την παραβίαση των κειμένων διατάξεων σχετικά με την δημιουργία υποχρεώσεων όταν δεν υπάρχουν οι απαιτούμενες πιστώσεις.

Περαιτέρω και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί στην εξέλιξη του έργου (πάροδος οριακής προθεσμίας, αίτημα διάλυσης –της Κοινοπραξίας- κλπ.) […]»

Με αυτό τον τρόπο η Κοινοπραξία επιβεβαιώνει ξεκάθαρα όλες τις πρόσφατες πληροφορίες ότι το έργο οδηγείται σε πλήρη κατάρρευση. Αυτό, εξάλλου, αποτελεί κοινό μυστικό στην πόλη αφού τα εργοτάξια είναι έρημα και δεν παρατηρείται καμία κίνηση εργαζομένων ενδεικτική της συνέχισης του έργου και τα χάσματα, όπως στην συμβολή των οδών Εγνατίας και Αγίας Σοφίας παραμένουν απλώς περιφραγμένα χωρίς την οποιαδήποτε ένδειξη συνέχισης των εργασιών.

Πέραν τούτων, από τον συσχετισμό του ως άνω εγγράφου με κάποιο άλλο σχετικό έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο εστάλη στις 11 Μαΐου 2015 προς την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., με Α.Π. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/123586/73144/6206, (το οποίο παρελήφθη από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. στις 12 Μαΐου 2015, σύμφωνα με την σχετική ένδειξη)  προκύπτει σαφέστατα ο μεγάλος κίνδυνος να παραμείνουν αφύλακτοι οι αρχαιολογικοί θησαυροί και οι λοιπές αρχαιότητες που βρέθηκαν κατά την διάρκεια των ανασκαφών για το Μετρό Θεσσαλονίκης όλα τα προηγούμενα χρόνια, καθώς και όλο το αρχειακό υλικό (ημερολόγια ανασκαφικής έρευνας, σχέδια, αποδόσεις, ηλεκτρονικά αρχεία), το οποίο δημιουργήθηκε κατά την διάρκεια του αρχαιολογικού έργου του Μετρό.

Συγκεκριμένα, στο προαναφερθέν ως άνω έγγραφο της Κοινοπραξίας προς την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. της 28 Απριλίου 2015 (με αριθμό εσωτερικής αλληλογραφίας της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 518647) αναφέρονται, ανάμεσα στα άλλα, τα εξής:

«Ήδη, σήμερα, […] οι οικονομικοί πόροι για την εκτέλεση του αρχαιολογικού έργου, έχουν περιορισθεί σε ποσό 1.500.000 ευρώ περίπου […]. Με δεδομένο ότι το προσωπικό που απασχολείται στις αρχαιολογικές εργασίες του Μετρό Θεσσαλονίκης ανέρχεται συνολικά σε 107 άτομα και επιπλέον ότι:

1.    Η μηνιαία δαπάνη των απολογιστικών αρχαιολογικών εργασιών που εκτελούνται, ανέρχεται στο ποσό των 265.000 περίπου […],

2.    Το απαιτούμενο ποσό για τις αποζημιώσεις του έως σήμερα απασχολούμενου προσωπικού ανέρχεται περίπου σε 1.050.000 ευρώ, ποσό το οποίο θα πρέπει η Υπηρεσία σας να το συνυπολογίσει εντός των πιστώσεων που έχουν απομείνει,

η μισθοδοσία του εν λόγω απασχολούμενου προσωπικού επαρκεί μέχρι τα μέσα Μαΐου 2015.

Ως εκ τούτου και υπό την δημιουργηθείσα κατάσταση στο Έργο, οι απολογιστικές αρχαιολογικές εργασίες οδηγούνται στην πλήρη και οριστική διακοπή τους. […]

           

Περαιτέρω και λαμβάνοντας υπ’όψη τις συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί στην εξέλιξη του έργου (πάροδος οριστικής προθεσμίας, αίτημα διάλυσης κλπ.), παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε σε συνεννόηση με την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης, και σύμφωνα με το  άρθρο 37 του Νόμου για την προστασία των Αρχαιοτήτων (Ν.3028/28.06.2002) στις απαραίτητες ενέργειες για τα κάτωθι:

  • Την φύλαξη των χώρων, που μέχρι σήμερα φυλάσσονται με προσωπικό που απασχολεί η Κοινοπραξία και αποζημιώνεται απολογιστικά: Εργαστήρια συντήρησης – φύλαξης στο Βιομηχανικό Πάρκο Καλοχωρίου […], Αποθήκη συντήρησης – φύλαξης Λ.Φοίνικα, σταθμός Βενιζέλου, σταθμός Συντριβάνι και Αμαξοστάσιο Πυλαίας.
  • Την καταβολή του ενοικίου, σε μηνιαία βάση, στους ιδιοκτήτες του χώρου στον οποίο στεγάζεται το εργαστήριο συντήρησης – χώρος αποθήκευσης κινητών ευρημάτων στο Βιομηχανικό πάρκο Καλοχωρίου.
  • Τις συνδρομές για τη σύνδεση με το Κέντρο Λήψης Σημάτων (κέντρο όπου κτυπούν τα συστήματα συναγερμού) τόσο του εργαστηρίου συντήρησης-χώρου αποθήκευσης κινητών ευρημάτων στο Βιομηχανικό πάρκο Καλοχωρίου, όσο και των δύο χώρων που έχουν δεσμευτεί στο εργοτάξιο της Κοινοπραξίας στο Καλοχώρι, στους οποίου έχουν αποθηκευθεί αποσπασθέντα ευρήματα από διάφορους σταθμούς (Αγία Σοφία, Βενιζέλου, Παπάφη)
  • Τη μεταφορά, σε χώρους όπου θα υποδειχθούν, όλου του αρχειακού υλικού (ενδεικτικά: ημερολόγια ανασκαφικής έρευνας, σχέδια, αποδόσεις, ηλεκτρονικά αρχεία), το οποίο δημιουργήθηκε κατά την διάρκεια του αρχαιολογικού έργου του Μετρό Θεσσαλονίκης χωρίς οποιαδήποτε ανάμειξη της Κοινοπραξίας μας και το οποίο αποτελεί επιστημονικό έργο της Εφορείας». […]

Σύμφωνα δε με το άλλο προαναφερθέν ως άνω έγγραφο της 11 Μαΐου 2015 του Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων προς την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. – (με αριθμό εσωτερικής αλληλογραφίας της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 519330, ΘΕΜΑ: «Μετρό Θεσσαλονίκης: Προβλήματα που θα προκύψουν από την πιθανή διακοπή του έργου» και ΣΧΕΤ. 1.Το υπ’αρ.2034/05-05-2015 έγγραφο της ΕΦ.Α Πόλης Θεσσαλονίκης με το οποίο μας διαβιβάστηκε το υπ’αρ. CON-06/004-AIASA-09184/28.04.2015 έγγραφο της κοινοπραξίας) – η αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου αναφέρει χαρακτηριστικά προς την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.:

« […] διαφαίνεται ότι πρόκειται άμεσα να διακοπεί η εργασιακή σχέση του συνόλου των απασχολουμένων στο αρχαιολογικό έργο, λόγω της διάλυσης της Κοινοπραξίας AIASA. Παρακαλούμε σε περίπτωση διακοπής του έργου να λάβετε μέριμνα για τα ακόλουθα κατά προτεραιότητα ζητήματα:

1.Για την φύλαξη και ασφάλεια των αποθηκών τόσο των κινητών ευρημάτων όσο και όλων των χώρων όπου έχουν εναποτεθεί αποσπασμένες αρχαιότητες.

2.Για την φύλαξη των αρχαιοτήτων στο Σταθμό Βενιζέλου και στο Αμαξοστάσιο Πυλαίας.

3.Ειδικότερα στο Αμαξοστάσιο Πυλαίας όπου έχουν αποκαλυφθεί οικοδομικά κατάλοιπα οικισμού των ελληνιστικών χρόνων πρέπει επειγόντως το αρχαιολογικό σκάμμα να προστατευτεί, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας ΕΦ.Α. Πόλης Θεσσαλονίκης.

4.Να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας για το καμαροσκεπή τάφο 1160 στο σταθμό Συντριβάνι, μέχρι την απόσπασή του […]

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για την πορεία του όλου ζητήματος προκειμένου να προσδιοριστούν και τυχόν άλλες ενέργειες που πρέπει επειγόντως να αναληφθούν καθώς και να διασφαλίσετε κατά απόλυτη προτεραιότητα τα ανωτέρω. […]»

Όπως σαφέστατα προκύπτει από τα παραπάνω η Κοινοπραξία, ελλείψει χρημάτων, θα προβεί στην άμεση απόλυση όλων των εργαζομένων στο αρχαιολογικό έργο, με αποτέλεσμα να υφίσταται άμεσος κίνδυνος να παραμείνουν αφύλακτες οι αρχαιότητες, που φυλάσσονται στους προσωρινούς χώρους αποθήκευσης, καθώς και οι αρχαιολογικοί χώροι που ανεδείχθησαν κατά την διάρκεια των ανασκαφών. Εκτός αυτού υπάρχει κίνδυνος να παραμείνει αφύλακτο, όπως προαναφέρθηκε, και όλο το αρχειακό υλικό με τις πολύτιμες πληροφορίες και καταγραφές για την ιστορία της Θεσσαλονίκης.  

Τέλος, οι εργαζόμενοι στο έργο του Μετρό Θεσσαλονίκης πρόκειται άμεσα, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές στα άνω έγγραφα, να οδηγηθούν στην ανεργία.

Με δεδομένο ότι η καταληκτική προθεσμία, την οποία ανέφερε η Κοινοπραξία προς την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. σχετικά με το ότι τα διαθέσιμα οικονομικά επαρκούν για την μισθοδοσία του απασχολούμενου προσωπικού έως τα μέσα Μαΐου 2015, έληξε, καθίσταται ακόμη πιο σαφές ότι απαιτούνται αμεσότατες ενέργειες προκειμένου να αποφευχθούν οι επαπειλούμενες ζημίες. Κατόπιν τούτων:

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

Σε ποιες άμεσες ενέργειες πρόκειται να προβούν προκειμένου:

1.Να μην οδηγηθεί στην πλήρη κατάρρευση το Μετρό Θεσσαλονίκης;

2.Να αποφευχθεί ο άμεσος κίνδυνος να παραμείνουν αφύλακτες οι αρχαιότητες, που φυλάσσονται στους προσωρινούς χώρους αποθήκευσης, οι αρχαιολογικοί χώροι που ανεδείχθησαν κατά την διάρκεια των ανασκαφών και όλο το αρχειακό υλικό με τις πολύτιμες πληροφορίες και καταγραφές για την ιστορία της Θεσσαλονίκης;

3.Να μην προστεθούν στη στρατιά των ανέργων και οι εναπομείναντες εργαζόμενοι στο έργο του Μετρό Θεσσαλονίκης;

ΣΣ. Επισυνάπτονται τα σχετικά αναφερόμενα στην παρούσα Ερώτηση δύο έγγραφα.

 Αθήνα, 18.05.2015

Ο Ερωτών Βουλευτής

Κωνσταντίνος Π. Γκιουλέκας         

Πατήστε εδώ για να δείτε τα σχετικά έγγραφα

Διαβάστε επίσης:

Bloomberg: Ο Βαρουφάκης θέτει σωστά το θέμα – ΒΙΝΤΕΟ

 

 

Μοιράσου το:
σχολίασε κι εσύ
Ροή
Lifestyle
Κοινωνία
Πολιτική

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.