Γεννηματά: Κανένας λόγος σύστασης επιτροπής για τη διαίρεση των ΟΤΑ Α’ Βαθμού – Η απάντηση Χαρίτση

Επιστολή απέστειλε η επικεφαλής του Κινήματος Αλλαγής Φώφη Γεννηματά στον υπουργό Εσωτερικών Αλέξη Χαρίτση σχετικά με τη σύσταση Επιτροπής Επανεξέτασης της Διοικητικής Διαίρεσης των ΟΤΑ Α’ βαθμού, όπου αναφέρει ότι δεν συντρέχει ουσιαστικός λόγος σύστασης αυτής της επιτροπής στη συγκεκριμένη συγκυρία. Στην επιστολή της η κυρία Γεννηματά υπογραμμίζει ότι “δεδομένου ότι είμαστε μερικούς μήνες πριν από τη λήξη της θητείας της Κυβέρνησης, η πρόθεσή σας είναι φανερό ότι δεν έχει σχέση με τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών” και επισημαίνει: “Αν αυτός ήταν ο στόχος η κυβέρνηση σας είχε όλο το χρόνο να αναλάβει την σχετική πρωτοβουλία διαλόγου αλλά δεν το έπραξε. Είναι σαφές ότι δεν πρόκειται να συμμετέχουμε σε μια επιτροπή που προτείνετε με προφανή στόχο να δώσει ανέξοδες υποσχέσεις και να εξυπηρετήσει μικροκομματικές σκοπιμότητες”.

Αναλυτικά η επιστολή της κυρίας Γεννηματά:

Κύριε Υπουργέ,

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, βρισκόμαστε μόλις λίγες ημέρες πριν τις Αυτοδιοικητικές εκλογές για την ανάδειξη νέων Δημοτικών αρχών με τη σημερινή Διοικητική διαίρεση.

Δεν συντρέχει επομένως κανένας ουσιαστικός λόγος σύστασης επιτροπής για την «επανεξέταση της Διοικητικής διαίρεσης των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού» σε αυτή τη συγκυρία.

Δεδομένου μάλιστα ότι είμαστε μερικούς μήνες πριν από την λήξη της θητείας της Κυβέρνησης, η πρόθεσή σας είναι φανερό ότι δεν έχει σχέση με τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Αν αυτός ήταν ο στόχος η κυβέρνηση σας είχε όλο το χρόνο να αναλάβει την σχετική πρωτοβουλία διαλόγου αλλά δεν το έπραξε.

Είναι σαφές ότι δεν πρόκειται να συμμετέχουμε σε μια επιτροπή που προτείνετε με προφανή στόχο να δώσει ανέξοδες υποσχέσεις και να εξυπηρετήσει μικροκομματικές σκοπιμότητες.

Επί πλέον σας καλούμε να αποφύγετε ως τις βουλευτικές εκλογές κάθε νέα παρέμβαση στην Αυτοδιοίκηση, την οποία εξάλλου ήδη έχετε πολλαπλώς επιβαρύνει με τις αρνητικές συνέπειες της πολιτικής σας.

Στην επιστολή αυτή απάντησε ο υπουργός Εσωτερικών Αλέξης Χαρίτσης σχολιάζοντας την άρνηση του Κινήματος Αλλαγής να συμμετάσχει στην Επιτροπή Επανεξέτασης της Διοικητικής Διαίρεσης των Δήμων των Ο.Τ.Α α΄ βαθμού, γράφοντας μεταξύ άλλων: “Μόνον έκπληξη και απογοήτευση μου προκάλεσε η από 3.5.2019 επιστολή σας, με την οποία, αφού διαπιστώνετε ότι «δεν συντρέχει κανένας ουσιαστικός λόγος» για τη σύσταση της Επιτροπής, διερμηνεύετε τις προθέσεις μας, αποδίδοντας τη σχετική πρωτοβουλία σε «μικροκομματικές σκοπιμότητες». Έκπληξη, καθώς η σύσταση της εν λόγω Επιτροπής προβλέπεται από διάταξη νόμου, που το κόμμα σας δεν καταψήφισε. Έκπληξη, επίσης, καθώς αντίστοιχη αντίδραση και ισχυρισμούς περί προεκλογικών σκοπιμοτήτων, θα δικαιολογούσε τυχόν αποκλεισμός του κόμματός σας από τη διαδικασία και όχι η πρόσκλησή του σε συμμετοχή. Αλλά και απογοήτευση, καθώς από το πνεύμα και το ύφος της επιστολής σας δεν διαφαίνεται, δυστυχώς, αναθεώρηση παλαιότερων αντιλήψεων του κόμματός σας, σύμφωνα με τις οποίες ήταν αδιανόητη κάθε, εκτός πεδίου κομματικών σχεδιασμών, αναμέτρηση με τα προβλήματα της Τ.Α.”.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής του κ. Χαρίτση:

Κυρία Πρόεδρε, Με την από 19 Απριλίου 2019 επιστολή μου και κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 158 του ν. 4600/2019, το κόμμα σας, όπως και τα υπόλοιπα κοινοβουλευτικά κόμματα, κλήθηκε να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Επιτροπή Επανεξέτασης της Διοικητικής Διαίρεσης των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού.

Όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση της ως άνω διάταξης και όπως είχα την ευκαιρία να εκθέσω διεξοδικά και ο ίδιος, κατά την υποστήριξη της σχετικής τροπολογίας στη Βουλή, η σύσταση της εν λόγω Επιτροπής συγκροτεί το πλαίσιο διεξαγωγής ενός -απολύτως αναγκαίου, κατά τη γνώμη μας- θεσμικά οργανωμένου διαλόγου, για τον εντοπισμό, την καταγραφή και την αντιμετώπιση περιπτώσεων, όπου η διοικητική διαίρεση των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, όπως έχει διαμορφωθεί με το ν. 3852/2010 (Σχέδιο «Καλλικράτης») και ύστερα από τη δεκαετή, σχεδόν, εμπειρία εφαρμογής αυτού, δεν ανταποκρίνεται στην αποτελεσματική εξυπηρέτηση των αναγκών των τοπικών κοινωνιών και δεν διασφαλίζει επαρκές επίπεδο πρόσβασης πολιτών στις παρεχόμενες, από τους οικείους Ο.Τ.Α., υπηρεσίες.

Η νομοθετική πρόβλεψη συμμετοχής και των κοινοβουλευτικών κομμάτων στην ως άνω διαδικασία, αντί της μονομερούς λήψης των σχετικών αποφάσεων από την κυβέρνηση (όπως κατ’ εξοχήν γινόταν στο παρελθόν), αποτυπώνει ακριβώς τη δική μας φιλοσοφία σχεδιασμού των αναγκαίων παρεμβάσεων, για τον εξορθολογισμό του διοικητικού χάρτη της πρωτοβάθμιας Τ.Α. Η διακομματική σύνθεση της ως άνω Επιτροπής, συνιστά ακριβώς το τεκμήριο –και την εγγύηση- απεμπλοκής της διαδικασίας επανεξέτασης της διοικητικής διαίρεσης των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, από οποιονδήποτε προεκλογικό μικροκομματικό σχεδιασμό. Ας μου επιτραπεί δε να σας υπενθυμίσω, στο σημείο αυτό, ότι αντίστοιχες εγγυήσεις συμμετοχής όλων των δημοκρατικών κοινοβουλευτικών δυνάμεων, δεν είχαν συνοδεύσει, δυστυχώς, την πρωτοβουλία της τότε κυβέρνησης (του κόμματός σας), για τον εκ βάθρων ανασχεδιασμό του διοικητικού χάρτη της Χώρας, μέσα από εκτεταμένες συνενώσεις δήμων, οι οποίες (αν και ορθές ως βασική στρατηγική αντίληψη) σχεδιάστηκαν χωρίς τη συμμετοχή, όχι μόνο των κοινοβουλευτικών κομμάτων, αλλά ακόμα και των ίδιων των θεσμικών εκπροσώπων της Τ.Α.

Υπήρξε δε αυτή, κυρίως, η αιτία σοβαρών αστοχιών, που σήμερα καθιστούν αναγκαία, σε πολλές περιπτώσεις, την επανεξέταση της διοικητικής διαίρεσης των δήμων. Για τους ανωτέρω λόγους, μόνον έκπληξη και απογοήτευση μου προκάλεσε η από 3.5.2019 επιστολή σας, με την οποία, αφού διαπιστώνετε ότι «δεν συντρέχει κανένας ουσιαστικός λόγος» για τη σύσταση της Επιτροπής, διερμηνεύετε τις προθέσεις μας, αποδίδοντας τη σχετική πρωτοβουλία σε «μικροκομματικές σκοπιμότητες». Έκπληξη, καθώς η σύσταση της εν λόγω Επιτροπής προβλέπεται από διάταξη νόμου, που το κόμμα σας δεν καταψήφισε. Έκπληξη, επίσης, καθώς αντίστοιχη αντίδραση και ισχυρισμούς περί προεκλογικών σκοπιμοτήτων, θα δικαιολογούσε τυχόν αποκλεισμός του κόμματός σας από τη διαδικασία και όχι η πρόσκλησή του σε συμμετοχή.

Αλλά και απογοήτευση, καθώς από το πνεύμα και το ύφος της επιστολής σας δεν διαφαίνεται, δυστυχώς, αναθεώρηση παλαιότερων αντιλήψεων του κόμματός σας, σύμφωνα με τις οποίες ήταν αδιανόητη κάθε, εκτός πεδίου κομματικών σχεδιασμών, αναμέτρηση με τα προβλήματα της Τ.Α. Τέλος, ας μου επιτραπεί να σημειώσω ότι αδυνατώ να κατανοήσω το αίτημά σας, προς τον αρμόδιο για τα θέματα της Τ.Α. Υπουργό, να αποφύγει κάθε παρέμβαση στην Αυτοδιοίκηση «ως τις βουλευτικές εκλογές» (μέχρι τις οποίες –σας υπενθυμίζω- υπολείπεται ακόμη, κατά το Σύνταγμα, διάστημα έξι μηνών). Πολλώ δε μάλλον, όταν, ως δικαιολογητική βάση αυτού, προβάλλεται η δήθεν επιβάρυνση της Αυτοδιοίκησης «με τις αρνητικές συνέπειες της πολιτικής» μας. Θα ήθελα, λοιπόν, να σας ενημερώσω ότι η προσπάθειά μας για ανάταξη της Τ.Α., ύστερα από την καταστροφική περίοδο 2010-2014 και την πλήρη αποψίλωσή της από πόρους (χρηματοδοτικούς και ανθρώπινους), θα συνεχιστεί.

Και τούτο διότι πρωτοβουλίες όπως –ενδεικτικά- η αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης (που είχε περικοπεί κατά 60% μέχρι τη λήξη της τελευταίας σας διακυβέρνησης), η επαναφορά (και διπλασιασμός) των καταργημένων επενδυτικών πόρων της Τ.Α., το πρόγραμμα «Φιλόδημος» (που, σε αντίθεση με άλλα –εξαγγελθέντα, αλλά ουδέποτε υλοποιηθέντα- χρηματοδοτικά προγράμματα, έχει ήδη κατευθύνει πόρους τουλάχιστον 2 δις σε έργα υποδομών απολύτως αναγκαία για τις τοπικές κοινωνίες), οι θεσμικές και χρηματοδοτικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση των μικρών ορεινών και νησιωτικών δήμων, η αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου της Τ.Α. και η εμβάθυνση της δημοκρατίας στους αυτοδιοικητικούς οργανισμούς, η επαναφορά του κανόνα 1:1 για την αντιμετώπιση της ακραίας υποστελέχωσης των Ο.ΤΑ., οι 8.500 μόνιμες προσλήψεις στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας, η αποκατάσταση δικαιωμάτων και η διαρκής βελτίωση των όρων εργασίας του προσωπικού της Τ.Α., διαμόρφωσαν μεν την αναγκαία βάση, πλην όμως δεν εξαντλούν την ανάγκη διαρκούς σχεδιασμού και αγώνα για την παροχή προς την Τ.Α. όλων των αναγκαίων, για την εκπλήρωση της συνταγματικής της αποστολής, λειτουργικών, οργανωτικών και θεσμικών όρων.

Σε κάθε περίπτωση και επειδή, σε μια τέτοια διαρκή και επίπονη προσπάθεια, δεν περισσεύει καμία από τις δημοκρατικές, κοινοβουλευτικές δυνάμεις της Χώρας, εκφράζω την ειλικρινή μου ελπίδα να αναθεωρήσετε την αρνητική σας στάση. Σας διαβεβαιώνω δε και με την παρούσα ότι, εφόσον θεωρήσετε ότι μπορεί και το κόμμα σας να συμβάλει δημιουργικά στη συγκεκριμένη –αλλά και κάθε άλλη- πρωτοβουλία, προς όφελος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η συμμετοχή σας θα είναι πάντοτε ευπρόσδεκτη.

Μοιράσου το:
σχολίασε κι εσύ
Ροή
Lifestyle
Κοινωνία
Πολιτική

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.