Χρήστος Ταραντίλης: Η ενίσχυση των Επιχειρηματικών Πάρκων συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον και τη χωροταξική οργάνωση

Τη σημασία που έχει για την εθνική οικονομία και τη βιομηχανική ανάπτυξη  ο  εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τα Επιχειρηματικά Πάρκα, τόνισε κατά την ομιλία του στη Βουλή, ο Βουλευτής Επικρατείας και Πρόεδρος της Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας, Χρήστος Ταραντίλης.

Ο κ. Ταραντίλης προσδιόρισε τα βασικά χαρακτηριστικά του θεσμού του Επιχειρηματικού Πάρκου, το οποίο, όπως είπε  είναι σύνολο δομών, υπηρεσιών και υποδομών σε δεδομένο χώρο, χωροταξικά κατάλληλο και πολεοδομικά οργανωμένο, προοριζόμενο να υποστηρίξει την ανάπτυξη βιομηχανικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Η επίβλεψή του γίνεται από κεντρικό φορέα.

Συναφώς, τόνισε ότι οι συστάδες επιχειρήσεων που εγκαθίστανται εντός του Επιχειρηματικού Πάρκου συμβάλλουν σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη λόγω του ότι η γεωγραφική συγκέντρωση επιχειρήσεων με συνάφεια αντικειμένου δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες ανάπτυξης, όπως είναι η άμεση σύνδεση με την έρευνα, η πρόσβαση σε εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό και υπηρεσίες, οι προσαρμοσμένες υποδομές, οι οικονομίες κλίμακος, η διάχυση γνώσης και πληροφοριών.

Ο κ. Ταραντίλης ανέφερε ότι τα δεδομένα αυτά επιβεβαιώνονται από τη διεθνή πρακτική συγκέντρωσης της βιομηχανίας σε οργανωμένους και περιβαλλοντικά βιώσιμους χώρους. Είπε επίσης ότι η ενίσχυση του οικείου ρυθμιστικού πλαισίου μπορεί να ανακόψει το φαινόμενο της Άτυπης Βιομηχανικής Συγκέντρωσης (ΑΒΣ), που αποτελεί τον κανόνα της βιομηχανικής εγκατάστασης στη χώρα μας.

Ο κ. Ταραντίλης υπογράμμισε ότι το νομοσχέδιο επιχειρεί την υπαγωγή σε ενιαίο πλαίσιο όλων των κανόνων δικαίου που διέπουν τα Επιχειρηματικά Πάρκα και τους υφιστάμενους Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων με στόχο να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και η ευελιξία τους. Περαιτέρω, ανέλυσε διεξοδικά τις ρυθμίσεις που απλοποιούν τα στάδια ίδρυσης ενός Επιχειρηματικού Πάρκου και μειώνουν τον γραφειοκρατικό φόρτο και την πληθώρα αδειoδοτήσεων.

Ο κ. Ταραντίλης  σημείωσε ότι τα Επιχειρηματικά Πάρκα αποτελούν χώρους, όπου αφενός η βιομηχανική παραγωγή αναπτύσσεται οργανωμένα και με σεβασμό στο περιβάλλον, αφετέρου δίδεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν την έρευνα και να αναπτύξουν προηγμένη τεχνολογία, δημιουργώντας εξωστρεφή οικοσυστήματα ικανά να μεταβάλουν τον χαρακτήρα ολόκληρων περιοχών και να δώσουν νέα πνοή στο μίγμα της παραγωγικής βάσης μιας χώρας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ