LIVE – Η Ολομέλεια της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης

Σήμερα το απόγευμα και αύριο, Σάββατο, συνέρχεται η τρίτη Ολομέλεια της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο με φυσική παρουσία, αλλά και εξ αποστάσεως συμμετοχή, προκειμένου να συζητήσει τις συνολικά 90 συστάσεις που έχουν καταθέσει μέχρι σήμερα οι δύο από τις τέσσερις Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα, αλλά και σχετικά με εκείνες που θα αντιμετωπίσει στο μέλλον.

Πρόκειται για τις 39 συστάσεις στις οποίες έχει ήδη καταλήξει η αρμόδια Ομάδα των Ευρωπαίων Πολιτών στις θεματικές «Ευρωπαϊκή δημοκρατία, αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια», τον Δεκέμβριο του 2021 και για τις 51 συστάσεις που υιοθέτησε, αρχές Ιανουαρίου, η Ομάδα Ευρωπαίων Πολιτών, αρμόδια για τις θεματικές «κλιματική αλλαγή, περιβάλλον/υγεία».

Οι άλλες δύο Ομάδες Πολιτών αναμένεται να οριστικοποιήσουν τις συστάσεις τους το προσεχές διάστημα (Ομάδα 1: «Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας/εκπαίδευση, πολιτισμός, νεολαία, αθλητισμός/ψηφιακός μετασχηματισμός» και Ομάδα 4: «Η ΕΕ στον κόσμο/μετανάστευση»). Στην ολομέλεια θα συζητηθούν και συστάσεις των εθνικών ομάδων πολιτών.

Η πλήρης ημερήσια διάταξη είναι διαθέσιμη εδώ.

Πώς να παρακολουθήσετε:

Η Ολομέλεια της Διάσκεψης θα προβάλλεται ζωντανά στην Ψηφιακή Πλατφόρμα της Διάσκεψης, στο Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ και στο  EbS+


Οι προπαρασκευαστικές συνεδριάσεις ομάδων εργασίας και συσκέψεων διατύπωσης προτάσεων θα προβάλλονται επίσης ζωντανά στο Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ

Η Ολομέλεια της Διάσκεψης συζητά τις συστάσεις τόσο των εθνικών ομάδων πολιτών όσο και των Ομάδων Ευρωπαίων Πολιτών, καθώς και όλα τα στοιχεία (προτάσεις, συστάσεις κ.λπ.) που συγκεντρώθηκαν από την πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα, ομαδοποιημένα ανά θέμα. Ακολούθως, θα υποβάλει τις προτάσεις της στην Εκτελεστική Επιτροπή της Διάσκεψης, εγκρίνοντάς τες βάσει συναίνεσης. Η Εκτελεστική Επιτροπή θα συντάξει έκθεση σε πλήρη συνεργασία και πλήρη διαφάνεια με την Ολομέλεια, όπως αναφέρεται στην Κοινή Δήλωση που υπογράφηκε κατά την έναρξη της Διάσκεψης από τους επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβούλιο της ΕΕ. Τα τρία θεσμικά όργανα της ΕΕ έχουν δεσμευτεί να εξετάσουν «χωρίς χρονοτριβή τον τρόπο με τον οποίο θα δοθεί αποτελεσματική συνέχεια στην τελική έκθεση, το καθένα εντός του πεδίου αρμοδιοτήτων του και σύμφωνα με τις Συνθήκες (της ΕΕ)».

Η Ολομέλεια της Διάσκεψης αποτελείται από 108 εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 54 του Συμβουλίου της ΕΕ (δύο ανά κράτος μέλος) και 3 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και από 108 εκπροσώπους όλων των εθνικών κοινοβουλίων, τα οποία εκπροσωπούνται ισότιμα, καθώς και από 108 πολίτες (80 εκπρόσωποι από τις Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών (20 από κάθε μία από τις 4 Ομάδες), 27 πολίτες από τις εθνικές ομάδες ή τις εκδηλώσεις της Διάσκεψης (ένας εκπρόσωπος ανά κράτος μέλος), καθώς και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας). Επίσης, συμμετέχουν 18 εκπρόσωποι της Επιτροπής των Περιφερειών, 18 εκπρόσωποι της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, 6 εκλεγμένοι εκπρόσωποι περιφερειακών αρχών και 6 εκλεγμένοι εκπρόσωποι τοπικών αρχών, 12 εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων και 8 εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών.

Οι 90 συστάσεις των Ευρωπαίων Πολιτών που θα συζητηθούν

Τα 200 μέλη της Ομάδας Ευρωπαίων Πολιτών από όλα τα κράτη μέλη, οριστικοποίησαν τις 51 συστάσεις στις θεματικές «υγεία, κλιματική αλλαγή και περιβάλλον» στην τρίτη συνεδρίασή τους, που πραγματοποιήθηκε στο Κολλέγιο της Ευρώπης στο Νατολίν, και στο Δήμο Βαρσοβίας, στην Πολωνία, στις 7-9 Ιανουαρίου. Οι προτάσεις τους κινούνται γύρω από πέντε θεματικές: «καλύτερος τρόπος ζωής», «προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας», «αναπροσανατολισμός της οικονομίας», «αναπροσανατολισμός της άκρατης παραγωγής και της υπερκατανάλωσης» και «φροντίδα για όλους». Οι συμμετέχοντες ψήφισαν συνολικά 64 προτάσεις, αλλά οι 51 από αυτές εγκρίθηκαν, καθώς οι υπόλοιπες 13 δεν κατάφεραν να συγκεντρώσουν το απαιτούμενο ποσοστό (70%) των ψήφων.

Διαβάστε τις 51 συστάσεις στον ειδικό σύνδεσμο στην πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα: https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/?locale=el

Οι συστάσεις της αρμόδιας Ομάδας Ευρωπαίων Πολιτών για τον τρόπο μεταρρύθμισης της ΕΕ, την προστασία της δημοκρατίας, την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στην ΕΕ και την αντιμετώπιση των διακρίσεων, οριστικοποιήθηκαν σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας, στην Ιταλία, στις 10-12 Δεκεμβρίου του 2021. Τα μέλη της Ομάδας υιοθέτησαν 39 συστάσεις.

Διαβάστε σ τις 39 συστάσεις της Ομάδας στην πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα και στον σχετικό σύνδεσμο: (https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=el)

Υπενθυμίζεται ότι στις Ομάδας Πολιτών συμμετέχουν Ευρωπαίοι από όλα τα κράτη μέλη, έπειτα από τυχαία επιλογή και ότι οι υπόλοιπες δύο Ομάδες αναμένεται να καταλήξουν στις δικές τους συστάσεις το αμέσως προσεχές διάστημα (Ομάδα 1: «Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας/εκπαίδευση, πολιτισμός, νεολαία, αθλητισμός/ψηφιακός μετασχηματισμός» και Ομάδα 4: «Η ΕΕ στον κόσμο/μετανάστευση»).

Η Διάσκεψη αναμένεται να ολοκληρωθεί την Άνοιξη και μέχρι τότε όλοι οι Ευρωπαίοι μπορούν να συνεχίσουν να συμβάλλουν στη συζήτηση μέσω της πολύγλωσσης ψηφιακής πλατφόρμας.

Οι εργασίες της Ολομέλειας θα μεταδίδονται ζωντανά – όπως και οι εργασίες των σχετικών υποομάδων πριν από την Ολομέλεια- μέσω της Πολύγλωσσης Ψηφιακής Πλατφόρμας της Διάσκεψης (https://futureu.europa.eu/), του Κέντρου Πολυμέσων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming?df=2022-01-21), αλλά και μέσω του EbS+ (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/).

 

 

Μοιράσου το:
σχολίασε κι εσύ
Ροή
Lifestyle
Κοινωνία
Πολιτική

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.