Ποιοι συνταξιούχοι που εργάζονται γλιτώνουν τις περικοπές

Έντεκα κατηγορίες συνταξιούχων διασώζονται από τον “κόφτη” του 60% που ισχύει για όσους εργάζονται ή αυτοαπασχολούνται.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο εφαρμογής ξεκαθαρίζει το θολό τοπίο για μια σειρά από συνταξιούχους που εργάζονται παρέχοντας εργαλεία διάσωσης της σύνταξης.

Εξαιρεί από τον “κόφτη” σχεδόν το σύνολο όσων έχουν αγροτικό εισόδημα, ενώ παρέχει “σωσίβιο” στους νέους συνταξιούχους, εισάγοντας πλαφόν εισοδηματικού ορίου “διατήρησης της αγροτικής περιουσίας” στα 4.923 ευρώ ετησίως.

Αναλυτικά οι κατηγορίες συνταξιούχων που εξαιρούνται από τον οριζόντιο “κόφτη” 60% είναι:

1. Συνταξιούχοι κατ’ επάγγελμα αγρότες του πρώην ΟΓΑ που συνεχίζουν να ασκούν αγροτική δραστηριότητα και μετά τη συνταξιοδότησή τους. Ο “κόφτης” θα ισχύσει για όσους συνταξιοδοτηθούν μετά την 1η/1/2025.

2. Παλαιοί συνταξιούχοι των πρώην ΙΚΑ, Δημοσίου, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ οι οποίοι είναι ήδη συνταξιούχοι ή είχαν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης πριν από τις 12 Μαΐου 2016 και αποκτούν εισόδημα από άσκηση αγροτικής δραστηριότητας.

3. Νέοι συνταξιούχοι ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, Δημοσίου) οι οποίοι συνταξιοδοτήθηκαν ή υπέβαλαν αίτηση μετά τις 13 Μαΐου 2016 και έχουν εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα κάτω από 4.923,12 ευρώ τον χρόνο.

4. Συνταξιούχοι που αναλαμβάνουν εργασία ή δραστηριότητα για την οποία δεν προκύπτει βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ.

5. Συνταξιούχοι που λαμβάνουν αμοιβές από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα συγγενικά δικαιώματα.

6. Συνταξιούχοι που ανανεώνουν σύμβαση εργασίας η οποία έχει συναφθεί πριν από τις 13 Μαΐου 2016.

7. Συνταξιούχοι αναπηρίας.

8. Διορισμένοι σε αιρετά όργανα ΟΤΑ, διοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι, αντιπρόεδροι, μέλη συλλογικών οργάνων διοίκησης ΝΠΔΔ, κ.λπ. εφόσον ο διορισμός έχει γίνει μετά τις 13/52016 ή αν έχουν παραιτηθεί της προβλεπόμενης αμοιβής.

9. Παλαιοί συνταξιούχοι, οι οποίοι είχαν καταστεί ήδη συνταξιούχοι στις 12 Μαΐου 2016 και είχαν αναλάβει εργασία ή αυτοαπασχόληση ήδη νωρίτερα από αυτή την ημερομηνία και συνεχίζουν απασχολούμενοι.

10. Οι συνταξιούχοι της Τράπεζας της Ελλάδος οι οποίοι ανεξάρτητα από το χρονικό σημείο ανάληψης εργασίας μετά τη συνταξιοδότηση εντάσσονται στο παλαιό καθεστώς.

11. Συνταξιούχοι που λαμβάνουν αμοιβές οι οποίες δεν υπόκεινται σε εισφορές κύριας σύνταξης ή λαμβάνουν αποδοχές για τις οποίες υφίσταται δυνατότητα παραίτησης και παραιτούνται του δικαιώματος είσπραξής τους.

Πηγή πληροφοριών: Έθνος

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ