Οι τρεις διαγωνισμοί μέσω ΑΣΕΠ για 878 μόνιμους

Στο τελικό στάδιο επεξεργασίας βρίσκονται τρεις διαγωνισμοί του ΑΣΕΠ. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρεις προκηρύξεις θα σταλούν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Πρόκειται για τις:

46 στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)

Προ των πυλών είναι η έκδοση από το ΑΣΕΠ της προκήρυξης για 46 μόνιμες προσλήψεις στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ). Θα προσληφθούν διοικητικοί, μηχανικοί και πτυχιούχοι Πληροφορικής στην Κεντρική και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Σώματος. Οι θέσεις αφορούν 16 Περιφερειακές Υπηρεσίες και 41 Τμήματα του ΣΕΠΕ, ενώ 4 από αυτές θα διατεθούν για τα προστατευόμενα άτομα του νόμου 2643/98. Σύμφωνα με την απόφαση κατανομής, το προσωπικό που θα προσληφθεί είναι: ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού – Πτυχίο Νομικής, ΠΕ Θετικών Επιστημών ειδικότητας Βιοχημικών, ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Μεταλλειολόγων, ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Ναυπηγών, ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών, ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Χημικών, ΠΕ Πληροφορικής, ΤΕ Μηχανικών ειδικότητας Ηλεκτρολόγων, ΤΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών ­ Δομικών Εργων, ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Μηχανολόγων και ΤΕ Πληροφορικής.

75 στην ΑΑΔΕ

Σύντομα θα ανακοινωθεί ο νέος διαγωνισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την πρόσληψη 75 μόνιμων τελωνειακών σε περιοχές όλης της Ελλάδας. Η συγκεκριμένη προκήρυξη έχει μπει σε πρώτη προτεραιότητα για την Ανεξάρτητη Αρχή σύμφωνα με πληροφορίες της Αγοράς Εργασίας. Οι θέσεις θα καλυφθούν από προσωπικό δευτεροβάθμιας και τεχνολογικής εκπαίδευσης, ενώ όλες οι θέσεις αφορούν την ειδικότητα των τελωνειακών. Εκτός από το πτυχίο ή δίπλωμα που θα ζητηθεί, οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν: Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών Διαδικτύου και καλή γνώση Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας.

757 σε δήμους και περιφέρειες.

Στα γραφεία του ΑΣΕΠ βρίσκεται αίτημα του υπουργείου Εσωτερικών για την πρόσληψη 757 μονίμων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες των δήμων. Πρόκειται για συμπληρωματική στο διαγωνισμό 3Κ/2018 προκήρυξη, η οποία μάλιστα προβλέπει αύξηση των θέσεων κατά 50% σε σχέση με τις αρχικές εξαγγελίες. Ο νέος διαγωνισμός θα έχει ολοκληρωθεί πολύ σύντομα. Οπως επισημαίνει ο υπουργός, πρόκειται για 757 θέσεις σε ανταποδοτικές υπηρεσίες των δήμων, στους τομείς της Καθαριότητας και σε Δημοτικές Επιχειρήσεις Υδρευσης – Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ). Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν μέσω της νέας προκήρυξης είναι: καθαριστές, χειριστές μηχανημάτων, οδηγοί απορριμματοφόρου, εργάτες καθαριότητας, ηλεκτρολόγοι, τεχνίτες, υδραυλικοί, εργάτες συνοδών απορριμματοφόρων κ.ά.

12 στη ΔΕΥΑ Καβάλας

Η Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης Αποχέτευσης Καβάλας (ΔΕΥΑΚ) ανακοινώνει την πρόσληψη 12 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως: 3 ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών, 2 ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών, 2 ΔΕ Μηχανοτεχνιτών, 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Εργων (JCB Εκσκαφέα – Φορτωτή) και 4 ΥΕ Εργατών Υδρευσης. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 2 Νοεμβρίου. Τηλέφωνο:2510 839658

10 βρεφονηπιοκόμοι στο Δήμο Ηγουμενίτσας

ΤΟ ΝΠΔΔ «Προσχολική Αγωγή, Κοινωνική Προστασία και Πολιτισμός Δήμου Ηγουμενίτσας» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δέκα (10) ατόμων ως εξής: 3 ΤΕ βρεφονηπιοκόμων, 5 ΔΕ βοηθών βρεφοκόμων και 2 ΥΕ καθαριστών/στριών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΝΠΔΔ «Προσχολική Αγωγή, Κοινωνική Προστασία και Πολιτισμός Δήμου Ηγουμενίτσας», Ελευθερίας 7, Τ.Κ. 46100, Ηγουμενίτσα, απευθύνοντάς την στο τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού, υπόψη κ. Μ. Κυβράνογλου (τηλ. επικοινωνίας: 26653-60020/21).

15 άτομα στη ΔΕΥ Φαιστού

Η Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης Αποχέτευσης Φαιστού ανακοινώνει την πρόσληψη 15 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως: 2 ΤΕ Λογιστές, 1 ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός (Δομικών Εργων), 6 ΔΕ Τεχνίτες Υδραυλικοί, 2 ΔΕ Διοικητικοί Υπάλληλοι, 2 ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Εργων (Εκσκαφέας-Φορτωτής), 1 ΔΕ Ηλεκτρολόγος και 1 ΥΕ Εργάτης. Αιτήσεις έως τις 2 Νοεμβρίου. Τηλέφωνο για πληροφορίες: 28920 29444

20 γυμναστές στο Δήμο Αχαρνών

Η «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών» ΝΠΔΔ Δήμου Αχαρνών ανακοινώνει την πρόσληψη είκοσι (20) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Αθλησης για Ολους» περιόδου 2018-2019. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν την προκήρυξη από την επίσημη ιστοσελίδα του ΝΠΔΔ «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών» (www.difa.gr) και από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αχαρνών (www.acharnes.gr) και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής καταθέτοντας όλα τα δικαιολογητικά τους, στα γραφεία του ΝΠΔΔ «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών» (Διεύθυνση: Αγ. Τριάδος 39, Αχαρνές), τηλέφωνο επικοινωνίας: 2167005271, από την Τρίτη 30-10-2018 και για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες έως και την Πέμπτη 08-11-2018, κατά τις ώρες 10:00 – 13:00.

6 στο Δήμο Εμμανουήλ Παππά

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Εμμανουήλ Παππά ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014-2020, της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Εμμανουήλ, που εδρεύει στο Χρυσό του Δήμου Εμμανουήλ Παππά, και συγκεκριμένα τους εξής: 3 ΠΕ Γυμναστών, 2 ΠΕ Δασκάλων και 1 ΥΕ Καθαριότητας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Εμμανουήλ Παππά, Χρυσό Σερρών Τ.Κ. 62046, υπόψη κ. Παναγιώτη Σπανού (τηλ. επικοινωνίας: 23213 52685-6).

Πηγή: Ελεύθερος Τύπος

Μοιράσου το:
σχολίασε κι εσύ
Ροή
Lifestyle
Κοινωνία
Πολιτική

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.