KEAO: Ποιες οφειλές προς ασφαλιστικά ταμεία θα διαγράφει

Σφίγγει τον κλοιό του γύρω από τους στρατηγικούς κακοπληρωτές το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών του ΕΦΚΑ, στην προσπάθειά του να “εκκαθαρίσει” το ιλιγγιώδες χαρτοφυλάκιο των 31 δισεκατομμυρίων, από τα ανεπίδεκτα είσπραξης χρέη. Χθεσινή εγκύκλιος οριστικοποιεί την διαδικασία που θεσμοθετήθηκε τον περασμένο Σεπτέμβρη και παρέχει τη δυνατότητα στο ΚΕΑΟ να “ψάχνει” με fast track διαδικασίες, όπως και η ΑΑΔΕ, σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, επιμελητήρια, συμβολαιογραφεία, υποθηκοφυλακεία, κτηματολογικά γραφεία κ.α. Τα ερωτήματα πρέπει να απαντώνται εντός 10 ημερών, ώστε να ελέγχεται εξαντλητικά η εισπραξιμότητα των οφειλών και να εντοπίζονται τυχόν πηγές αποπληρωμής. Το “ηλεκτρονικό σαφάρι” στόχο έχει να διαχωριστούν οι οφειλές – φαντάσματα, οι οποίες δεν μπορούν πλέον να εισπραχθούν. Με τις μέχρι σήμερα διαδικασίες 828 περιπτώσεις χαρακτηρίστηκαν ανεπίδεκτες συνολικού χρέους 120 εκ.

Οφειλές ασφαλιστικών εισφορών διαγράφονται χωρίς να έχουν χαρακτηριστεί ανεπίδεκτες είσπραξης αποκλειστικά και μόνο σε τρεις περιπτώσεις :

  • οφειλές αποβιωσάντων που δεν καταλείπουν οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο και των οποίων οι κληρονόμοι αποποιήθηκαν την επαχθείσα κληρονομιά
  • όταν το ποσό της κύριας οφειλής δεν υπερβαίνει τα 50 ευρώ και δεν έχει επιτευχθεί η είσπραξή του μέσα σε 10 έτη από τότε που βεβαιώθηκε.
  • όταν το ποσό της συνολικής οφειλής από οποιαδήποτε αιτία δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ και δεν έχει επιτευχθεί η είσπραξή του μέσα σε 10 έτη από τότε που βεβαιώθηκε.

Επιπλέον, προβλέπεται η διαγραφή κύριων οφειλών που έχουν γεννηθεί πριν από το 1993, ύψους μέχρι 200 ευρώ ανά οφειλέτη, υπό τον όρο ότι δεν υφίστανται άλλες κύριες οφειλές του ίδιου νομικού ή φυσικού προσώπου.

Κατά τα λοιπά, οι οφειλές προς το ΚΕΑΟ μπορούν να διαγράφονται μόνο μετά την παρέλευση 10ετίας από την καταχώρισή τους στο ειδικό βιβλίο ανεπίδεκτων είσπραξης. Πριν την 10ετία μπορούν να διαγραφούν μόνο εάν έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες εντός κι εκτός Ελλάδας και δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων ή απαιτήσεων έναντι τρίτων, ενώ ταυτόχρονα έχει ολοκληρωθεί η ποινική διαδικασία με αμετάκλητη απόφαση.

Για να χαρακτηριστεί μια οφειλή ως ανεπίδεκτη είσπραξης (από την καταχώρισή της στο ειδικό βιβλίο και για 10 χρόνια δεν χορηγείται ενημερότητα, εκτός εάν πρόκειται για είσπραξη χρημάτων που θα διατεθούν στα χρέη, ενώ δεσμεύονται τραπεζικοί και επενδυτικοί λογαριασμοί) πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

  • Να έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες για τον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων χωρίς αποτέλεσμα.
  • Να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης.
  • Να έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος των υπεύθυνων ή να μην είναι δυνατή η άσκησή της.

Οι ελάχιστοι αναγκαίοι έλεγχοι εισπραξιμότητας είναι : έλεγχος ταυτοποίησης του οφειλέτη και των συνυπεύθυνων προσώπων, εντοπισμού περιουσιακών στοιχείων, εξάντλησης των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών, ακινήτων ή απαιτήσεων, εφαρμογής της ποινικής διαδικασίας. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικών ή χειρόγραφων στοιχείων και από πληροφορίες από τρίτους φορείς ή υπηρεσίες που έχουν υποχρέωση να τις χορηγήσουν στο ΚΕΑΟ εντός 10 ημερών. Ο έλεγχος ταυτοποίησης εκτείνεται στα στοιχεία του οφειλέτη φυσικού ή νομικού προσώπου, των συνυπεύθυνων, τυχόν κληρονόμων και στην κατάσταση της επιχείρησης. Διασταυρώσεις γίνονται με το αρχείο ταυτοτήτων, το ΓΕΜΗ, με Πρωτοδικεία για διαθήκες ή αποποιήσεις κληρονομιάς, πτωχευτικά δικαστήρια κ.α.

Για την καταχώρηση στο ειδικό βιβλίο απαιτείται ενδελεχής έλεγχος περιουσιακών στοιχείων, από επιστροφές παραγγελιών κατάσχεσης, απουσία ασφαλιστικής ενημερότητας και :

– από το περιουσιολόγιο της ΑΑΔΕ δεν προκύπτει διαμορφωμένη περιουσιακή κατάσταση ή διαπιστώνεται εκποίηση που δεν υπόκειται σε ακύρωση

– από την ΑΑΔΕ δεν προκύπτουν καταχωρίσεις στο ΑΦΜ για μισθωτήρια, οχήματα ή σκάφη.

– από την «Κτηματολόγιο ΑΕ» δεν προκύπτει ακίνητη περιουσία οφειλέτη και συνυπεύθυνων.

– από τα υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία των νομών όπου βρίσκεται η κατοικία, η επαγγελματική δραστηριότητα και ο τόπος καταγωγής οφειλέτη ή συνυπεύθυνων δεν προκύπτει η ύπαρξη μερίδας ή στοιχεία ακίνητης περιουσίας αυτών.

Πριν τον διαχωρισμό της οφειλής πρέπει να έχουν επιβληθεί κατασχέσεις για το σύνολό της εις χείρας όλων των τραπεζών, σε όλα τα τραπεζικά προϊόντα, καθώς και στο περιεχόμενο των θυρίδων που διατηρεί ο οφειλέτης ή τα συνυπεύθυνα πρόσωπα (οι θυρίδες πρέπει να ανοιχτούν να αποδοθεί το περιεχόμενό τους στο ΚΕΑΟ). Σε περίπτωση θανάτου όλα τα αναγκαστικά μέτρα λαμβάνονται και κατά των κληρονόμων σύμφωνα με την κληρονομική μερίδα.

Πηγή: enikonomia.gr

Μοιράσου το:
σχολίασε κι εσύ
Ροή
Lifestyle
Κοινωνία
Πολιτική

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.