Η ελληνική πρόταση για τα 32 δισ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης

Των Σ. ΣΤΑΥΡΟΠΙΕΡΡΑΚΟΥ & Γ. ΣΙΑΔΗΜΑ

Σε 200 σελίδες, που περιγράφουν ένα φιλόδοξο πρόγραμμα επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων σε τομείς αυξημένης προστιθέμενης αξίας, με στόχο να κινητοποιηθούν ιδιωτικοί πόροι για την επόμενη ημέρα της ελληνικής οικονομίας, εκτείνεται το προσχέδιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης που απεστάλη στην Κομισιόν. Κεντρική κυβερνητική βούληση, όπως αποτυπώνεται στο προσχέδιο, είναι η χρηματοδότηση ιδιωτικών επενδύσεων με τα 12,7 δισ. ευρώ των δανείων, από το συνολικό ποσό των 32 δισ. ευρώ που έχει εγκριθεί για τη χώρα μας, σε ποσοστό έως και 50%, εφόσον υπάρχει παράλληλα και εξασφαλισμένη τραπεζική χρηματοδότηση, ίση με το 30% της επένδυσης. Μέσω αυτής της διαδικασίας, θα υπάρξει η μεγαλύτερη δυνατή μόχλευση, καθώς και τόνωση της ανάπτυξης. Σε ετήσια βάση, εκτιμάται ότι μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του ΑΕΠ τουλάχιστον κατά δύο μονάδες.

Το προσχέδιο έχει δοµηθεί σε τέσσερις πυλώνες: α) Πράσινο, β) ψηφιακό, γ) απασχόληση, δεξιότητες και κοινωνική συνοχή και δ) ιδιωτικές επενδύσεις και οικονοµικός και θεσµικός µετασχηµατισµός. Άλλωστε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην τελευταία σύσκεψη για το Ταµείο Ανάκαµψης, τόνισε πως «το σχέδιο αυτό υπηρετεί δύο κατευθύνσεις: απαντά στα τρέχοντα ζητούµενα της συγκυρίας, µε κυρίαρχη την προστασία και την τόνωση της απασχόλησης, αλλά ταυτόχρονα είναι και µια ευκαιρία για µια ριζική µεταστροφή της εθνικής οικονοµίας προς ένα αναπτυξιακό µοντέλο, το οποίο θα σηµατοδοτεί επί της ουσίας την Ελλάδα του µέλλοντος». Σε αυτό το πλαίσιο, το Σχέδιο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας αποσκοπεί στο να κινητοποιήσει σηµαντικές δυνάµεις από τον ιδιωτικό τοµέα, χρησιµοποιώντας:

– Σε µεγάλο βαθµό Συµπράξεις ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα για την πραγµατοποίηση δηµοσίων επενδύσεων.

– Εταιρείες παροχής ενεργειακών υπηρεσιών για την πραγµατοποίηση έργων ενεργειακής απόδοσης στον δηµόσιο τοµέα.

– Συγχρηµατοδοτήσεις µέσω ποικίλων χρηµατοδοτικών εργαλείων.

Τα µεγάλα έργα

Μεταξύ άλλων, η κυβέρνηση έχει προχωρήσει ήδη στον προγραµµατισµό 15 µεγάλων δράσεων.

1. Ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων Εκτενές πρόγραµµα επιδότησης επενδύσεων που αυξάνουν την ενεργειακή αποδοτικότητα των κατοικιών, καθώς και κτιρίων του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα. Το πρόγραµµα συµβάλλει στον περιορισµό της κλιµατικής αλλαγής και στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, ενώ µειώνει το ενεργειακό κόστος για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

2. ∆ιασύνδεση νησιών ∆ιασύνδεση της Κρήτης και των Κυκλάδων µε το δίκτυο διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας της ηπειρωτικής χώρας. Η υλοποίηση των διασυνδέσεων θα αφήσει ισχυρό οικολογικό και αναπτυξιακό αποτύπωµα.

3. Ανάπτυξη δικτύων 5G Η δηµοπράτηση του φάσµατος για την ανάπτυξη των δικτύων 5G θα αναβαθµίσει τις αναπτυξιακές δυνατότητες στη χώρα. Μέσω του καινοτόµου επενδυτικού ταµείου «Φαιστός», ένα τέταρτο των εσόδων της δηµοπράτησης κατευθύνεται στην ανάπτυξη ενός οικοσυστήµατος εταιρειών µε αντικείµενο υπηρεσίες και εφαρµογές που βασίζονται στο 5G.

4. Ψηφιακή αναβάθµιση ελληνικών επιχειρήσεων Αναβάθµιση της ψηφιακής υποδοµής των επιχειρήσεων της χώρας, ιδίως των µικρών και µεσαίων, που περιλαµβάνει την προµήθεια ψηφιακού εξοπλισµού και λογισµικού και τη δηµιουργία, τη βελτίωση και την περαιτέρω επέκταση των ψηφιακών υπηρεσιών τους.

5. Ψηφιοποίηση ΑΑ∆Ε, καταπολέµηση φοροδιαφυγής Μεταρρυθµίσεις για την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης µέσω της ψηφιακής αναβάθµισης της ΑΑ∆Ε. Επέκταση της χρήσης ταµειακών µηχανών που επικοινωνούν online µε POS και µε την ΑΑ∆Ε, φορολογικά κίνητρα για ηλεκτρονικές συναλλαγές, ψηφιακά εργαλεία για φορολογικούς ελέγχους, αναβάθµιση του Taxisnet, σε συνδυασµό µε το νέο πλαίσιο για την αντιµετώπιση του λαθρεμπορίου και τα ψηφιακά εργαλεία που θα αναπτυχθούν για τον σκοπό αυτόν. Τελικός στόχος είναι η διεύρυνση της φορολογικής βάσης και η δημιουργία δημοσιονομικού χώρου για τη μείωση των φορολογικών συντελεστών.

6. Επαγγελματικά λύκεια Διαρθρωτικές αλλαγές για την ενίσχυση της διασύνδεσης των ΕΠΑΛ με την αγορά, την ενσωμάτωση πρόσφατων τεχνολογικών εξελίξεων και, τελικά, για την αναβάθμισή τους, με απώτερο στόχο τη μείωση της ανεργίας, με τη δημιουργία καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας για τους μαθητές που επιλέγουν την επαγγελματική εκπαίδευση.

7. Νέο πλαίσιο και περιεχόμενο προγραμμάτων κατάρτισης Μεταρρύθμιση των προγραμμάτων κατάρτισης, που συνδέει την αμοιβή των εκπαιδευτικών φορέων με τα αποτελέσματα των εκπαιδευομένων, στο πλαίσιο ενός αξιόπιστου συστήματος πιστοποίησης.

8. Πολεοδομικά σχέδια Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού περιλαμβάνει την εκπόνηση και θεσμοθέτηση τοπικών και ειδικών πολεοδομικών σχεδίων για το σύνολο των δήμων της χώρας, καθώς και ειδικών όρων δόμησης για περιοχές της χώρας.

9. Υποδομές μεταφορών Ανάπτυξη υψηλής ποιότητας υποδομών μεταφορών, στις οποίες περιλαμβάνονται το βόρειο τμήμα του Ε-65, ο Βόρειος Οδικός Αξονας Κρήτης, καθώς και νέα τμήματα εθνικής οδοποιίας. Επίσης, σχεδιάζονται επενδύσεις σε λιμένες και αερολιμένες.

Διαβάστε εδώ αναλυτικά το δημοσίευμα της Realnews

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.