Επίδομα 400 ευρώ: Αντιδρούν οι επιστήμονες – Τι ζητούν με κοινή ανακοίνωσή τους

Την έντονη δυσαρέσκειά τους εκφράζουν οι επιστήμονες για τις ενέργειες του υπουργείου Εργασίας όσον αφορά στην καταβολή του εφάπαξ επιδόματος των 400 ευρώ σε δικηγόρους, γιατρούς, μηχανικούς, γεωτεχνικούς, οικονομολόγους και άλλους επιστημονικούς κλάδους. Η δυσαρέσκειά τους έχει να κάνει τόσο με το ύψος του ποσού που θα διανεμηθεί όσο και με τα κριτήρια ένταξης.

Οι Επιστημονικοί Φορείς της Χώρας συνεδρίασαν εκτάκτως μετά τη χθεσινή τηλεδιάσκεψη που είχαν με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη και απαντώντας στην ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας, εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους για το γεγονός ότι δεν εκλήθησαν 4 από τους 9 φορείς που συμμετέχουν στο διάλογο μέχρι σήμερα.

Επίσης, εμμένουν στις απόψεις τους, όπως αυτές από την πρώτη στιγμή είχαν διατυπωθεί στην από 22/12/2021 επιστολή τους προς τον τέως υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση, τόσο ως προς το ύψος του προς διανομή ποσού, (το οποίο προέρχεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας του ΟΑΕΔ των Ανεξάρτητα Απασχολούμενων Επιστημόνων, δημιουργηθέν από ίδιους πόρους από το 2011 έως σήμερα), τα εισοδηματικά κριτήρια, τους δικαιούχους αλλά κυρίως την ταχεία διαδικασία υλοποίησης του μέτρου.

“Ζητούν από την Κυβέρνηση την εφαρμογή όσων δεσμεύσεων έχει λάβει απέναντί τους και να επανεξετάσει τις τροποποιημένες θέσεις της, όπως αυτές το πρώτον εκφράστηκαν στο χθεσινό Δελτίο Τύπου του Υπουργείου. Ζητούν την άμεση ανάρτηση της Πλατφόρμας Υποβολής Αιτήσεων των δυνητικών δικαιούχων στο «ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ». Για τους Επιστήμονες της Χώρας όλα αυτά, είναι πρωτίστως, θέμα αξιοπρέπειας και σεβασμού της αποστολής και του ρόλου τους” αναφέρουν σε κοινή ανακοίνωσή τους το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, η Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, η Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, η Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος και ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος.

Στην ανακοίνωσή τους επισυνάπτουν την επιστολή που είχαν στείλει στον Γιάννη Βρούτση στις 22 Δεκεμβρίου.

Προς

Τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Κύριο Ιωάννη Βρούτση

Κοινοποίηση : Διοικητή ΟΑΕΔ

Κύριο Σπυρίδωνα Πρωτοψάλτη

Οι επιστημονικοί Σύλλογοι της Χώρας

Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος

Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος

Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία

Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος

Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος

Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος

Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος

Αφού έλαβαν υπόψη:

  1. Την πρόσκληση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για διατύπωση γνώμης πριν την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης που προβλέπεται από το άρθρο 66 του ν.4756/2020, όπως αυτή διατυπώθηκε και στην τηλεδιάσκεψη της 16.12.2020.
  2. Την πρόταση για τον αριθμό των δικαιούχων από τον Υπουργό και το Διοικητή του ΟΑΕΔ στην οποία περιλαμβάνονται μόνο οι ασφαλιστικά ενήμεροι ασφαλισμένοι, η οποία όμως δεν μπορεί να γίνει δεκτή αφού αποκλείει μεγάλο αριθμό ασφαλισμένων που έχουν άμεση ανάγκη οικονομικής στήριξης.
  3. Το γεγονός ότι δεν κατέστη εφικτή η παροχή επαρκών στοιχείων για τον ακριβή καθορισμό των δικαιούχων.

Προτείνουν ομόφωνα :

1. Την καταβολή χορηγήματος 400 ευρώ σε όλους τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους επιστήμονες, όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 66 του ν.4756/2020, οι οποίοι κατά το χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης δεν έχουν οποιαδήποτε ενεργή έμμισθη απασχόληση, με παράλληλη ή μη δραστηριότητα, δεν λαμβάνουν σύνταξη προσωρινή ή οριστική ή υπό καθεστώς απασχόλησης συνταξιούχου και δεν έχουν υποβάλει αίτηση για συνταξιοδότηση, ανεξαρτήτως του αν διαθέτουν ασφαλιστική ενημερότητα ή ικανότητα.

2. Την αποδέσμευση κονδυλίου 50.000.000 ευρώ από τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας τ. ΕΤΑΑ και του απαιτουμένου κονδυλίου από τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας τ. ΟΑΕΕ για την καταβολή του άνω χορηγήματος.

3. Η καταβολή του χορηγήματος γίνεται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν οφειλές προς το Δημόσιο και τον e-ΕΦΚΑ. Το επίδομα, όπως ορίζει και η σχετική διάταξη, είναι ακατάσχετο και ανεκχώρητο και δεν συμψηφίζεται με οφειλές έναντι οιουδήποτε τρίτου.

4. Σε περίπτωση που τα προς διάθεση κεφάλαια δεν επαρκούν, το επίδομα να χορηγηθεί στους οικονομικά ασθενέστερους ασφαλισμένους, κατά αύξουσα σειρά και μέχρι εξαντλήσεως των άνω κονδυλίων, με βάση εισοδηματικά κριτήρια που ανάγονται στη χρήση τρέχοντος έτους (2020).

5. Η καταβολή του χορηγήματος θα γίνεται μετά από υποβολή σχετικής αίτησης από τον ασφαλισμένο, η οποία θα υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης για την ακρίβεια των δηλωθέντων εσόδων Ιανουαρίου έως και Νοεμβρίου 2020.

6. Σε κάθε ασφαλισμένο που νόσησε ή θα νοσήσει από Covid-19 να καταβληθεί χορήγημα 800 ευρώ και σε κάθε οικογένεια θανόντα από Covid-19 χορήγημα 2.000 ευρώ, με την προσκόμιση των απαραιτήτων δικαιολογητικών.

Ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος

Γεώργιος Στασινός

Ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου

Αθανάσιος Εξαδάκτυλος

Ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των Προέδρων

Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

Δημήτρης Κ. Βερβεσός

Ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Κωνσταντίνος Κόλλιας

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας

Αθανάσιος Δεβλιώτης

Ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής

Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος

Γεώργιος Ρούσκας

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος

Δημοσθένης Τσιριγώτης

Η Πρόεδρος του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου

Αθηνά Τραχήλη

Ο Πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Σπυρίδων Μάμαλης

πηγή: enikonomia.gr

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ