Ακυρώνεται απόφαση της Koμισιόν περί αποκλεισμού της Ελλάδας από χρηματοδότηση 72 εκατ. ευρώ

Βρυξέλλες, του Θάνου Αθανασίoυ

Το ΔΕΕ ακυρώνει με σημερινή του απόφαση, τον αποκλεισμό της Ελλάδας από χρηματοδότηση 72 εκατ. ευρώ του επιχειρησιακού προγράμματος Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου για τα έτη 2000 έως 2006 η οποία συνοδευόταν από την τελική έκθεση…

Το Δικαστήριο της ΕΕ (ΔΕΕ) έκρινε με σημερινή του απόφαση ότι το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ (ΓΔΕΕ), κρίνοντας ότι η Κομισιόν μπορούσε ορθώς κατά νόμον να στηρίξει την απόφασή της στο άρθρο 39 του κανονισμού 1260/1999, όσον αφορά το χρονικό διάστημα των ετών από το 2000 έως και το 2006, υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο, ενώ και η ίδια η απόφαση της Κομισιόν “στερείται νομικής βάσεως” και πρέπει, κατά συνέπεια, να ακυρωθεί, χωρίς να απαιτείται να εξετασθούν οι λοιποί λόγοι ακυρώσεως που προέβαλε η Ελλάδα ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου. Ως εκ τούτου κατά το ΔΕΕ, η απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου πρέπει να αναιρεθεί, χωρίς να απαιτείται εξέταση των λοιπών λόγων αναιρέσεως.

Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης, το 2013, η Κομισιόν πρότεινε την εφαρμογή δημοσιονομικής διορθώσεως συνολικού ύψους 94 465 089,65 ευρώ, που αντιστοιχούσε στη διαφορά μεταξύ του ποσού των ενισχύσεων που καταβλήθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) και του ποσού της οφειλομένης συνεισφοράς όσον αφορά το επίμαχο επιχειρησιακό πρόγραμμα.

Οι ελληνικές αρχές υποστήριξαν ότι οι παρατυπίες που διαπιστώθηκαν είχαν ήδη αποτελέσει το αντικείμενο κατάλληλων διορθώσεων οι οποίες εκμηδένισαν τον κίνδυνο ζημίας για το ΕΓΤΠΕ, οπότε για τις παρατυπίες αυτές δεν θα μπορούσε να επιβληθεί νέα διόρθωση από την Κομισιόν.

Το 2015, κατόπιν ελέγχου των εγγράφων τα οποία είχαν προσκομίσει οι ελληνικές αρχές, η Κομισιόν γνωστοποίησε την τελική θέση της [εκτελεστική απόφαση C(2015) 1936 τελικό], ήτοι τον αποκλεισμό από τη χρηματοδότηση της Ένωσης στο πλαίσιο του ΕΓΤΠΕ ποσού ύψους 72 105 592,41 ευρώ. Η Ελλάδα άσκησε προσφυγή κατά της απόφασης.

Πηγή: Real.gr

Μοιράσου το:
σχολίασε κι εσύ
Ροή
Lifestyle
Κοινωνία
Πολιτική

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.