ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΗΕ

Επέβαλε κυρώσεις ο ΟΗΕ

Μια επιτροπή του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ προσέθεσε σήμερα τρεις "πολύ σημαντικές" Βορειοκορε...