Προγράμματα κοινωνικού τουρισμού από την Αγροτική Εστία

Προγράμματα κοινωνικού τουρισμού από την Αγροτική Εστία

Ρεπορτάζ: Μαυρούλη Αργυρώ 

 

Την δυνατότητα σε 530.000 ασφαλισμένους του ΟΓΑ να απολαύσουν εκδρομές, θέατρο και βιβλία δίνουν τα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού που θα πραγματοποιηθούν φέτος μέσω του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας. Κατόπιν απόφασης που υπογράφει ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, ο αριθμός δικαιούχων που εντάσσονται στα προγράμματα καθορίζεται κατ’ ανώτατο όριο ως εξής:

– Στο πρόγραμμα επιδοτούμενου κοινωνικού τουρισμού 6ήμερων διακοπών (5 διανυκτερεύσεις) 120.000 άτομα.

– Στο πρόγραμμα 3ήμερων εκδρομών 10.000 άτομα.

– Στο πρόγραμμα δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρων 100.000 άτομα.

– Στο πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων 300.000 άτομα.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού διακοπών, εκδρομών, δωρεάν παροχής βιβλίων και εισιτηρίων θεάτρων έτους 2013:

– Να είναι οι συμμετέχοντες συνταξιούχοι του ΟΓΑ ή συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων του άρθρου 1 του ν. 1296/1982 (ΦΕΚ 128Α), όπως ισχύει.

– Να είναι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών και να είναι ασφαλιστικά ενήμεροι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, ή

– Να είναι μέλη των οικογενειών των ανωτέρω προσώπων, έμμεσα ασφαλισμένα στον ΟΓΑ.

– Να είναι κάτοχοι βιβλιαρίου υγείας σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

Να σημειωθεί ότι πρόσωπα όλων των ανωτέρω κατηγοριών, που κάνουν χρήση μιας από τις προαναφερόμενες παροχές το έτος 2013, δεν δικαιούνται δεύτερη παροχή μέσα στο ίδιο έτος, εξαιρουμένων αυτών της δωρεάν παροχής βιβλίων και εισιτηρίων θεάτρων.

Για την επιλογή των δικαιούχων των προγραμμάτων του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας έτους 2013, ορίζονται τα παρακάτω κριτήρια:

Στα προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού Διακοπών και Εκδρομών, να περιληφθούν οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ, οι συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων του αρθρ. 1 του ν. 1296/1982 (ΦΕΚ 128Α), όπως ισχύει, καθώς και οι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ που είναι ασφαλιστικά ενήμεροι, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, οι οποίοι θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής σ’ αυτά και, σε περίπτωση που εκδηλωθεί ενδιαφέρον από αριθμό δικαιούχων πέραν του οριζομένου στο άρθρο 1 της παρούσης, ως κριτήριο επιλογής καθορίζεται η κλήρωση, με διαδικασία που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΓΑ.

Εξαιρούνται της κλήρωσης και δικαιούνται να συμμετάσχουν στα προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού Διακοπών ή Εκδρομών, οι δικαιούχοι του ΛΑΕ που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής σε ένα από τα προγράμματα, με την προϋπόθεση ότι λαμβάνουν εξωϊδρυματικό επίδομα παραπληγίας − τετραπληγίας.

Δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού και Εκδρομών έχουν και οι σύζυγοι αυτών που θα επιλεγούν να συμμετάσχουν στα αντίστοιχα προγράμματα, δικαιούχοι του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας, εφόσον έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής καθώς και τα έμμεσα ασφαλισμένα στον ΟΓΑ μέλη των οικογενειών τους.

Στο πρόγραμμα δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρων, καθορίζεται να περιληφθούν οι δικαιούχοι του άρθρου 2 της παρούσης, που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής σ’αυτό μέχρι εξαντλήσεως του αριθμού των Δελτίων που ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσης.

Σε περίπτωση που εκδηλωθεί ενδιαφέρον συμμετοχής από αριθμό δικαιούχων μεγαλύτερο των οριζομένων στην παρούσα απόφαση, ως κριτήριο επιλογής στο πρόγραμμα καθορίζεται η σειρά προτεραιότητας.

Στο πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων, καθορίζεται να περιληφθούν οι δικαιούχοι του άρθρου 2 της παρούσης, οι οποίοι θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής σ’ αυτό και σε περίπτωση που εκδηλωθεί ενδιαφέρον από αριθμό δικαιούχων μεγαλύτερο του οριζομένου στο άρθρο 1 της παρούσης, ως κριτήριο επιλογής καθορίζεται η κλήρωση, με διαδικασία που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΓΑ.

 

Πηγή: real.gr

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ