«Πόλεμος» για τις παραλίες: H απάντηση του Πανελλήνιου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών στους δημάρχους

Κόντρα έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην ΚΕΔΕ και το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών για τις παραλίες και συγκεκριμένα για τις μετρήσεις της ποιότητας των ακτών κολύμβησης.

Καταγγελίες ΚΕΔΕ κατά του ΠΑΚΟΕ για τις πρακτικές μετρήσεων της ποιότητας των ακτών κολύμβησης

Με ανακοίνωσή του το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών για ποιότητα ζωής (ΠΑΚΟΕ), απαντάει στο ψήφισμα της  ΚΕΔΕ σχετικά με τη δράση και τις πρακτικές του οργανισμού.

Συγκεκριμένα, το ΠΑΚΟΕ σημειώνει ότι λειτουργεί με γνώμονα τον καταστατικό σκοπό του και την ενημέρωση των πολιτών, χωρίς να παραβιάζει καμία νομοθεσία. Στις καταγγελίες της ΚΕΔΕ ότι διενεργεί ελέγχους κατά παραγγελία, το ΠΑΚΟΕ απαντά ότι κάνει μετρήσεις έπειτα από καταγγελίες πολιτών και όχι κατά παραγγελία. Συνεργάζεται με δημόσιους και δημοτικούς φορείς και στο παρελθόν έχει συνεργαστεί με την Κ.Ε.Δ.Ε.

Στις κατηγορίες ότι προβαίνει  σε δειγματοληψίες μετά από βροχοπτώσεις αναφέρει ότι οι εντερόκοκκοι δεν εμφανίζονται στα νερά λόγω της βροχόπτωσης, αλλά λόγω της μόλυνσης.

Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε είναι ανοιχτό σε κάθε έλεγχο της Πολιτείας και ταυτόχρονα θα είναι παρόν στους ελέγχους όλων των Δ.Ε.Υ.Α της χώρας, δηλαδή, των δημοτικών επιχειρήσεων που είναι οι εισπρακτικοί φορείς διανομής του νερού.

Μάλιστα, ζητά η πολιτεία να νομοθετήσει μία Ανεξάρτητη Δημόσια Ρυθμιστική Αρχή για να ελέγχει τους Δήμους που καταπατούν κατ’ εξακολούθηση τη νομοθεσία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΚΕΔΕ εξέδωσε το από 23.03.2023 δελτίο Tύπου, με τίτλο : «Ψήφισμα – καταγγελία της ΚΕΔΕ για τη δράση και τις πρακτικές του ΠΑΚΟΕ», το οποίο παραθέτουμε παρακάτω για την ενημέρωσή σας. Επ΄ αυτού σημειώνουμε τα εξής:

Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. αποτελεί αστικό μη κερδοσκοπικό επιστημονικό οργανισμό που λειτουργεί 44 χρόνια, από το 1979. Διαθέτει δικά του εργαστήρια, πιστοποιημένα με πιστοποιητικό EUROCERT (ΕΣΥΔ) σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015, για την διεξαγωγή εργαστηριακών αναλύσεων ύδατος, αέρα, εδάφους, τροφίμων και μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και ραδιενέργειας. Οι παραπάνω πληροφορίες διατίθενται και στην ιστοσελίδα μας www.pakoe.gr.

Σε αυτά τα 44 χρόνια λειτουργίας του, δεν υπηρετεί καμία σκοπιμότητα παρά μόνο στρατεύεται στη μάχη της προστασίας του περιβάλλοντος, γεγονός το οποίο έχει αποδείξει διαχρονικά και γι’ αυτό επιβιώνει με όλες τις κυβερνήσεις και τις τοπικές αυτοδιοικήσεις. 

Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε από συστάσεώς του λειτουργεί στο πλαίσιο του άρθρου 24 του Συντάγματος, που ορίζει μεταξύ άλλων: «Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους και δικαίωμα του καθενός….».

Συνεπώς υποχρέωση και δικαίωμα δεν είναι μόνο η ανακύκλωση, το φύτεμα δέντρων, η μείωση στην κατανάλωση του πόσιμου νερού ή τη χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος. Είναι και η ενεργή συμμετοχή με ανάδειξη προβλημάτων που προκαλούνται από ενέργειες ή παραλείψεις των αρμοδίων κρατικών φορέων ή ακόμα και ιδιωτών, που έχουν αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον.

Για το λόγο αυτό το ΠΑΚΟΕ, με γνώμονα τον καταστατικό σκοπό του και την ενημέρωση των πολιτών, παρακολουθεί όλους τους αρμόδιους φορείς και αρχές για τις πράξεις ή παραλήψεις, που εναντιώνονται στις αρχές του Συντάγματος, χωρίς να παραβιάζει καμία νομοθεσία.

Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε συνεπώς έχει την αρμοδιότητα να διεξάγει εργαστηριακές μετρήσεις και να προβαίνει σε δημόσιες ανακοινώσεις τηρώντας στο ακέραιο όλα τα επιστημονικά πρωτόκολλα. Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε διενεργεί ελέγχους σύμφωνα με τις οδηγίες 76/160/ΕΟΚ και 2006/7/ΕΚ και την ΚΥΑ 86700/416/Ε103/2009 (ΦΕΚ 356/Β/26-2-2009). Η επεξεργασία των δειγμάτων νερού πραγματοποιείται σύμφωνα με την πρότυπη μέθοδο δοκιμής ISO 16266:2009 και για κάθε δείγμα οι αξιολογήσεις γίνονται με τα προβλεπόμενα από την ελληνική νομοθεσία πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 622, ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 7899-2 και ΕΛΟΤ EN ISO 9308-1.  Γι’ αυτό και διαχρονικά η εγκυρότητα των μετρήσεών του δεν έχει αμφισβητηθεί ποτέ.

Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε ερευνά τις πηγές ρύπανσης των υδάτινων πόρων, όχι μόνο των θαλάσσιων νερών. Οι εντερόκοκκοι δεν εμφανίζονται στα νερά λόγω της βροχόπτωσης, αλλά λόγω της μόλυνσης. Μαζί με τα κολοβακτηρίδια  αποτελούν το κυρίαρχα παθογόνα αίτια των λοιμώξεων του ουροποιητικού συστήματος όπως αναφέρεται στην έκδοση «Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διάγνωση και την Εμπειρική Θεραπεία των Λοιμώξεων» της Ελληνικής Εταιρίας Λοιμώξεων  για το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., λοιμώξεις που μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρούς νόσους, ειδικά στα παιδιά. Συνεπώς η εμφάνισή εντερόκοκκων στα νερά είναι λόγος συναγερμού για τις αρχές.

Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε κάνει μετρήσεις έπειτα από καταγγελίες πολιτών και όχι κατά παραγγελία. Συνεργάζεται με δημόσιους και δημοτικούς φορείς και στο παρελθόν έχει συνεργαστεί με την Κ.Ε.Δ.Ε. Θυμίζουμε ενδεικτικά τις ημερίδες του 2009 και του 2010 για την ανεπάρκεια του νερού που συνδιοργάνωσαν το ΠΑ.Κ.Ο.Ε, η Κ.Ε.Δ.Ε και η τότε Νομαρχία Αθηνών με τη συμμετοχή της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης, τον Περιβαλλοντικό Σύνδεσμο Αθηνών – Πειραιά και την Πανελλήνια Ένωση Ιατρών Δημόσιας Υγείας.

Η Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας δεν είναι ο μόνος αρμόδιος φορέας για τον έλεγχο της ποιότητας των υδάτων, όπως λανθασμένα αναφέρεται στο ψήφισμα της Κ.Ε.Δ.Ε, αλλά ο μοναδικός φορέας που αποφασίζει για τη λήψη μέτρων, όπου υπάρχει πρόβλημα.

Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε συμφωνεί απολύτως με την Κ.Ε.Δ.Ε ότι για τα θέματα που αφορούν στη δημόσια υγεία, την ποιότητα και την καταλληλόλητα των υδάτων αποτελεί απαράβατη υποχρέωση της Πολιτείας η ενημέρωση της κοινής γνώμης και ο έλεγχος των φορέων. Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε είναι ανοιχτό σε κάθε έλεγχο της Πολιτείας και ταυτόχρονα θα είναι παρόν στους ελέγχους όλων των Δ.Ε.Υ.Α της χώρας, δηλαδή, των δημοτικών επιχειρήσεων που είναι οι εισπρακτικοί φορείς διανομής του νερού.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας μόλις την περασμένη Δευτέρα 20 Μαρτίου κατήγγειλε σε ομιλία του στη Βουλή ότι οι Δήμοι παρανομούν συστηματικά. Μεταφέρουμε τα λόγια του Υπουργού από το Δελτίο Τύπου του Γραφείου Τύπου του ΥΠΕΝ: «Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 295 φορείς παροχής ύδατος (ΔΕΥΑ). Μόλις το 38% αναρτά τα στοιχεία που οφείλει και δεν γνωρίζουμε καν αν μετρούν συστηματικά την ποιότητα του νερού που παρέχουν στους πολίτες. Σύμφωνα με στοιχεία που δηλώνουν οι ίδιες οι ΔΕΥΑ, έχουν απώλειες μέχρι και 62%. Υπάρχουν ΔΕΥΑ που χρεώνουν δυο φορές πιο ακριβά το νερό στους δημότες τους, με βάση τα στοιχεία που εκείνες αναφέρουν».

Πράγματι η Πολιτεία να νομοθετήσει, όπως ζητά η Κ.Ε.Δ.Ε στο ψήφισμά της 23ης Μαρτίου και η θέση αυτή βρίσκει σύμφωνο το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. Η πολιτεία να νομοθετήσει μία Ανεξάρτητη Δημόσια Ρυθμιστική Αρχή για να ελέγχει τους Δήμους που καταπατούν κατ’ εξακολούθηση τη νομοθεσία.

To ψήφισμα της ΚΕΔΕ

Υπενθυμίζεται ότι χθες η ΚΕΔΕ είχε εκδώσει ψήφισμα μέσα από το οποίο κατηγορούσε το ΠΑΚΟΕ για τις πρακτικές που ακολουθεί σχετικά με τις μετρήσεις στην ποιότητα των των υδάτων στις παραλίες κολύμβησης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΕΔΕ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της ΚΕΔΕ, δηλώσεων Δημάρχων και σχετικών δημοσιευμάτων, σχετικά με τις ανυπόστατες καταγγελίες του ΠΑΚΟΕ για δήθεν επικίνδυνες για κολύμβηση παραλίες στη χώρα ενέκρινε την έκδοση ψηφίσματος ως κάτωθι:

ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ, ΤΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΑΥΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΥΤΟ ΥΠΗΡΕΤΕΙ, καθόσον το ΠΑΚΟΕ χωρίς ουσιαστική διαπίστευση και πιστοποίηση από τα αρμόδια σύμφωνα με τη νομοθεσία όργανα και χωρίς την εγκεκριμένη και έγκυρη μεθοδολογία:

➢ προβαίνει σε δημόσιες ανακοινώσεις περί επικίνδυνων υδάτων δημιουργώντας δυσμενείς εντυπώσεις στην κοινή γνώμη χωρίς να έχει ούτε αρμοδιότητα, ούτε εγκυρότητα,

➢ προβαίνει σε δειγματοληψίες μετά από βροχοπτώσεις κατά παράβαση της πάγιας πρακτικής και μεθοδολογίας,

➢ ενεργεί «ελέγχους» κατά παραγγελία διαφόρων φυσικών προσώπων ή ομάδων,

➢ ζητά συνεργασίες με οικονομικά ανταλλάγματα από ΟΤΑ και εφόσον δεν τις επιτυγχάνει ξεκινά «δειγματοληψίες» και «ελέγχους» με πάντα αρνητικά αποτελέσματα,

➢ εκδίδει αντιφατικές μετρήσεις στις ίδιες περιοχές. Ο μόνος αρμόδιος να ελέγξει την ποιότητα των υδάτων είναι η Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τα εντεταλμένα από αυτήν πιστοποιημένα όργανα, αλλά και άλλοι κρατικοί πιστοποιημένοι φορείς μεγάλου επιστημονικού κύρους.

Η πλήρης διαλεύκανση των συνθηκών λειτουργίας τέτοιων ελλιπώς πιστοποιημένων φορέων που καταπιάνονται με θέματα που αφορούν στη δημόσια υγεία, και εν προκειμένω στην ποιότητα και καταλληλότητα των πόσιμων υδάτων, αλλά και των θαλάσσιων υδάτων των παραλιών των Δήμων μας, αποτελεί απαράβατη υποχρέωση των αρμόδιων οργάνων της Πολιτείας ώστε και η κοινή γνώμη να ενημερωθεί για το τι πραγματικά έχει συμβεί, ποια είναι η κείμενη νομοθεσία, ποιες είναι οι εκ του νόμου προϋποθέσεις δειγματοληψίας ύδατος, ποιοι είναι οι αρμόδιοι εκ του νόμου φορείς που πραγματοποιούν τις δειγματοληψίες, και να εξαλειφθούν οι σκιές που αποτελούν στίγμα για την υγεία και καθημερινή ζωή όχι μόνο των δημοτών μας, αλλά και των επισκεπτών των ακτών μας.

Ζητά την ανάληψη περαιτέρω νομοθετικών πρωτοβουλιών από την Κυβέρνηση που θα θωρακίζουν θεσμικά την Ελληνική Πολιτεία και τους κατοίκους αυτής της χώρας προκειμένου να τηρείται απαρέγκλιτα η νομοθεσία σχετικά με το ποιος έχει εν τέλει την αποκλειστική αρμοδιότητα της παρακολούθησης ποιότητας των υδάτων και να επιβάλλονται οι απαραίτητες κυρώσεις σε μη πιστοποιημένους ή ελλιπώς πιστοποιημένους φορείς.

Τι λέει ο Δήμαρχος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, μιλώντας στον Realfm 97,8 κάνει λόγο για “ύποπτες και μη εξακριβωμένες μετρήσεις από την πλευρά του ΠΑΚΟΕ”. Μάλιστα, υποστηρίζει ότι “έχει στα χέρια του πρόταση από το ΠΑΚΟΕ για περιβαλλοντική μελέτη στην περιοχή της Βούλας, λίγα χρόνια πριν, με οικονομικό αντάλλαγμα”. Ο κ. Κωνσταντέλλος ζητάει από το κράτος “να υπάρξει ξεκάθαρη διαδικασία που θα ορίζει ποιος κάνει τον έλεγχο αυτόν, με ποια μεθοδολογία και πώς δημοσιοποιούνται τα ευρήματα”.

Ακούστε παρακάτω το ηχητικό απόσπασμα:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ