Πετρέλαιο θέρμανσης: Ανοιχτό το ενδεχόμενο για επιδότηση στην αντλία – Τι ισχύει για το επίδομα

«Ανοιχτό» παραμένει το ενδεχόμενο επιδότησης στην αντλία του πετρελαίου θέρμανσης: Το υπουργείο Οικονομικών παρακολουθεί τις διακυμάνσεις των τιμών στις διεθνείς αγορές και αναλόγως των εξελίξεων θα λάβει τις τελικές του αποφάσεις. Επί του παρόντος εάν οι τιμές του πετρελαίου συνεχίσουν να καλπάζουν προς τα 100 δολάρια το βαρέλι δεν αποκλείεται στα μέσα Οκτωβρίου όταν το πετρέλαιο θέρμανσης κάνει πρεμιέρα στην αγορά οι τιμές στην λιανική να διαμορφωθούν πέριξ του 1,5 ευρώ ανά λίτρο.

Γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης

Σε αυτή την περίπτωση το υπουργείο Οικονομικών είναι πολύ πιθανό να παρέμβει με επιδότηση στην αντλία  ανάλογη με την περυσινή, προκειμένου να κοστίσει χαμηλότερα στους καταναλωτές.

Σε τι ποσό διαμορφώνεται η επιδότηση στην αντλία  

Εδώ να θυμίσουμε πως πέρυσι, λίγο πριν μπει στην αγορά  το πετρέλαιο θέρμανσης με τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών ορίστηκε –αρχικά- για την περίοδο από 15.10 έως 31.12.2022 να επιδοτηθεί από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, το κόστος του πετρελαίου εσωτερικής καύσης-θέρμανσης που διατίθεται στην εσωτερική αγορά από την 15η Οκτωβρίου 2022 έως την 31η Δεκεμβρίου 2022. Το ύψος της επιδότησης καθορίστηκε σε 0,20 ευρώ ανά λίτρο.

Έτσι, βασικό ρόλο στην διαμόρφωση της τελικής τιμής του πετρελαίου έπαιξε η επιδότηση 25 λεπτών ανά λίτρο (μαζί με τον ΦΠΑ) στην αντλία, η οποία στόχο είχε τη διαμόρφωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης σε χαμηλότερα επίπεδα.

Το ποσό που διατέθηκε σε πρώτη φάση άγγιξε τα 250 εκατ. ευρώ (ακολούθησαν και άλλες αντίστοιχες παρεμβάσεις).

Από 100 έως και 800 ευρώ το επίδομα θέρμανσης

Στο επίδομα θέρμανσης δεν θα υπάρξουν ουσιαστικές παρεμβάσεις, καθώς θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα: Το μόνο που φαίνεται πως δεν θα ισχύσει φέτος είναι ο διπλασιασμός του επιδόματος στην περίπτωση που κάποιος εγκατέλειπε το φυσικό αέριο και κατέφευγε στο πετρέλαιο.

Το επίδομα θέρμανσης κυμαίνεται από 100 ευρώ έως 800 ευρώ, με προσαύξηση στα 1.000 ευρώ για κατοίκους περιοχών με πολύ κρύο και τέτοιες θεωρούνται οικισμοί των οποίων ο συντελεστής επιδότησης, είναι μεγαλύτερος ή ίσος της μονάδας (1). Πρόκειται για περιοχές όπως η Φλώρινα, Κοζάνη, Καρπενήσι κ.α.

Το επίδομα για κάθε δικαιούχο υπολογίζεται με πολλαπλασιασμό του βασικού ποσού των 350 ευρώ με τον συντελεστή επιδότησης, 0,12 έως 1,62 που έχει καθοριστεί για τον οικισμό στον οποίο βρίσκεται η κύρια κατοικία του.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης

Με βάση τα περυσινά δεδομένα ωστόσο τα φυσικά πρόσωπα που ορίζονται ως δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης το δικαιούνται εφόσον πληρούν τα εξής κριτήρια:

  • Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό, ανέρχεται έως δεκαέξι χιλιάδες (16.000) ευρώ για άγαμο υπόχρεο ή υπόχρεο σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει
  • και είκοσι τέσσερεις χιλιάδες (24.000) ευρώ για έγγαμο υπόχρεο ή τους έγγαμους ή τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση βάσει της υποπερ. ββ’ της περ. στ’ της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013 (δικαστική συμπαράσταση ή πτώχευση), ή τους έγγαμους που υποβάλλουν φορολογική δήλωση βάσει της περ. β της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013 ή τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και έχουν υποβάλει κοινή φορολογική δήλωση χωρίς τέκνα, το οποίο προσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε τέκνο.
  • Για τη μονογονεϊκή οικογένεια το ως άνω εισόδημα ανέρχεται έως είκοσι επτά (27.000) ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο. Στο ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν περιλαμβάνεται το εισόδημα εκείνο, το οποίο αθροιστικά απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος και από την εισφορά αλληλεγγύης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ