Μητρόπουλος: Όμηρος του Σόιμπλε η κυβέρνηση με δική της υπογραφή

Όλη την αλήθεια για το χρέος αποκαλύπτει η ΕΝΥΠΕΚΚ του Αλέξη Μητρόπουλου, με εκτενή ανακοίνωσή της κάνοντας λόγο για «ομηρία της κυβέρνησης στον Σόιμπλε με δικής της υπογραφή».

«Η κυβέρνηση έχει εκχωρήσει στους δανειστές το δικαίωμα μονομερώς να ανοίξουν τη συζήτηση για τα ”μέτρα διευκόλυνσης”, όποτε αυτοί θέλουν», αναφέρει μεταξύ άλλων.

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση με τίτλο: «Η Κοινωνική Συνεννόηση αποκαλύπτει όλη την αλήθεια για το χρέος».

 

ΌΜΗΡΟΣ ΤΟΥ ΣΟΪΜΠΛΕ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΕ ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ!!

Έχει ενταφιάσει το ζήτημα του χρέους, αφού :

● έχει παραιτηθεί ανεπιφύλακτα από την ονομαστική διαγραφή του χρέους!

● έχει αναγνωρίσει ότι η Ελλάδα οφείλει το σύνολο του χρέους!

● έχει εκχωρήσει στους δανειστές το δικαίωμα μονομερώς να ανοίξουν

   τη συζήτηση για τα «μέτρα διευκόλυνσης», όποτε αυτοί θέλουν!

 

Ιδού τα κείμενα!

 

Τον τελευταίο καιρό ο λαός εμπαίζεται και παραπληροφορείται από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αναφορικά με το ζήτημα του χρέους!

Όλο και πιο συστηματικά, κυβερνητικά και κοινοβουλευτικά στελέχη των δύο συγκυβερνώντων κομμάτων, ακόμη και ο κ.πρωθυπουργός, επιρρίπτουν την ευθύνη για την καθυστέρηση της συζήτησης για το χρέος στους δανειστές και ειδικότερα στον κ.Σόιμπλε.

Η κυβέρνηση προβάλλει κατά κόρον τη θέση ότι οι δανειστές δήθεν αθετούν την υποχρέωσή τους προς τη χώρα μας αναφορικά με το ζήτημα του χρέους!

Όμως η κυβέρνηση αποκρύπτει ότι το ζήτημα του χρέους δεν μπορεί να ανοίξει με αποκλειστική δική της ευθύνη(!) και αυτό μάλιστα το έχει υπογράψει στην ταπεινωτική συμφωνία-απόφαση τής Συνόδου των αρχηγών των κρατών-μελών της Ευρωζώνης της 12ης Ιουλίου 2015!

Επιπροσθέτως, δεν μπορεί να ανοίξει οποιαδήποτε συζήτηση για την ελάφρυνση του χρέους αφού έχει εκχωρήσει ακόμη και αυτό το δευτερεύον δικαίωμα στους δανειστές!!

Σήμερα η ΕΝΥΠΕΚΚ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ φέρνει στο φως της δημοσιότητας το τμήμα εκείνο της επονείδιστης συμφωνίας-απόφασης του Ιουλίου 2015 και τις αντίστοιχες ρυθμίσεις που έχουν δεσμεύσει τον λαό και τη χώρα μας ως προς το ζήτημα του χρέους σε μια λεόντεια συμφωνία υπέρ των δανειστών!

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχει υπογράψει πέντε (5) ρήτρες και έχει απεμπολήσει ρητά και αμετάκλητα ουσιώδη δικαιώματα αναφορικά με το ζήτημα του χρέους.

Συγκεκριμένα η κυβέρνηση στις 12 Ιουλίου 2015 συμφώνησε, αποδέχθηκε και υπέγραψε τις παρακάτω πέντε (5) ρήτρες:

)Ρήτρα αναγνώρισης του συνολικού δημόσιου χρέους!

Παρόμοια ρήτρα δεν έχει υπογράψει, ούτε σε περίοδο πολέμου, ούτε σε περίοδο ειρήνης, καμία οφειλέτιδα χώρα στον πλανήτη!

Συγκεκριμένα στη συμφωνία-απόφαση του Ιουλίου 2015 αναφέρεται: «Οι Ελληνικές Αρχές επαναβεβαιώνουν την ανεπιφύλακτη δέσμευσή τους να εκπληρώσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς όλους τους πιστωτές πλήρως και εγκαίρως».

Στην αγγλική το αντίστοιχο κείμενο αναφέρει:  «The Greek authorities reiterate their unequivocal commitment to honour their financial obligations to all their creditors fully and in a timely manner».

 

)Ρήτρα παραίτησης από το ονομαστικό κούρεμα του χρέους!

Η ταπεινωτική αυτή δέσμευση που υπογράφηκε από την ελληνική κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ μαζί με τις άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, έχει ως εξής:

«Το Eurosummit  επισημαίνει ότι ονομαστικό κούρεμα του χρέους δε μπορεί να πραγματοποιηθεί».

«The Euro Summit stresses that nominal haircuts on the debt cannot be undertaken.».

 

)Ρήτρα παραίτησης από το δικαίωμα μονομερούς υποβολής αιτήματος για λήψη μέτρων διευκόλυνσης του χρέους!

Η ρήτρα αυτή στο κείμενο της συμφωνίας-απόφασης του Ιουλίου 2015 αναφέρεται ως εξής: «Μέσα σ’αυτό το περιβάλλον, στο πλαίσιο ενός πιθανού μελλοντικού προγράμματος του Ε.Μ.Σ. και σε ευθυγράμμιση με το πνεύμα της δήλωσης του Eurogroup το Νοέμβριο του 2012, το Eurogroup είναι έτοιμο να εκτιμήσει, αν χρειάζεται, πιθανά πρόσθετα μέτρα (ενδεχόμενες μεγαλύτερες περιόδους χάριτος και πληρωμής) στοχεύοντας να διασφαλίσει ότι οι μικτές χρηματοδοτικές ανάγκες θα παραμείνουν σε βιώσιμο επίπεδο».

Και στην αγγλική, που είναι το πρωτότυπο: «Against this background, in the context of a possible future ESM programme, and in line with the spirit of the Eurogroup statement of November 2012, the Eurogroup stands ready to consider, if necessary, possible additional measures (possible longer grace and payment periods) aiming at ensuring that gross financing needs remain at a sustainable level.».

 

)Ρήτρα εξάρτησης των μέτρων διευκόλυνσης του χρέους (όχι ονομαστικής διαγραφής του) από πρόσθετα μέτρα!

Η ρήτρα αυτή εκφράζεται στην ανωτέρω επονείδιστη συμφωνία-απόφαση με την εξής διάταξη: «Αυτά τα μέτρα θα εξαρτώνται από την πλήρη εφαρμογή των μέτρων που θα συμφωνηθούν σε ένα πιθανό νέο πρόγραμμα και θα εκτιμηθούν μετά την πρώτη θετική ολοκλήρωση της αξιολόγησης.».

Και στην αγγλική διατύπωση: «These measures will be conditional upon full implementation of the measures to be agreed in a possible new programme and will be considered after the first positive completion of a review.»

)Ρήτρα-παραδοχή ότι το ελληνικό χρέος κατέστη μη βιώσιμο με ευθύνη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ!!

Η ρήτρα αυτή ήταν και η απόλυτη ταπείνωση της σημερινής κυβέρνησης από τους δανειστές. Συγκεκριμένα στην συμφωνία-απόφασης της 12 Ιουλίου 2015 αναγράφεται ότι:

«Υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Αυτό οφείλεται στη χαλάρωση των πολιτικών κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες, που είχε ως επακόλουθο την πρόσφατη επιδείνωση του εγχώριου μακροοικονομικου και χρηματοδοτικού περιβάλλοντος.».

Και το πρωτότυπο: «There are serious concerns regarding the sustainability of Greek debt. This is due to the easing of policies during the last twelve months, which resulted in the recent deterioration in the domestic macroeconomic and financial environment.».

Η ΕΝΥΠΕΚΚ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ καλεί την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να πάψει να εμπαίζει και να παραπληροφορεί τον πολύπαθο λαό μας αναφορικά με το εθνικό ζήτημα του δημόσιου χρέους.

Η κυβέρνηση πρέπει να εξηγήσει στους Έλληνες και τις Ελληνίδες, σε ολόκληρο τον λαό, τους λόγους για τους οποίους υπέγραψε τις ταπεινωτικές και καταπλεονεκτικές παραπάνω ρήτρες υπέρ των δανειστών και εις βάρος της χώρας μας, υποθηκεύοντας το μέλλον των σημερινών και μελλοντικών γενεών!!

Η ΕΝΥΠΕΚΚ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ καλεί την κυβέρνηση να καταγγείλει τη συμφωνία-απόφαση της 12ης Ιουλίου 2015 και ειδικά τα σχετικά κεφάλαια που αναφέρονται στην απεμπόληση θεμελιωδών δικαιωμάτων μας αναφορικά με το ζήτημα του χρέους!

Η ΕΝΥΠΕΚΚ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ θα πάρει πρωτοβουλία τις επόμενες ημέρες για να αναδείξει σε όλη τους την έκταση τις εθνοκτόνες αυτές δεσμεύσεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για το κεφαλαιώδους σημασίας ζήτημα του ελληνικού χρέους!

Για την ΕΝΥΠΕΚΚ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ

Για την Εκτελεστική Επιτροπή

 

Ο Πρόεδρος

Αλέξης Π. Μητρόπουλος

 

Διαβάστε επίσης:

Η ΕΝΥΠΕΚΚ του Μητρόπουλου για τον ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκλήρωση της νεοφιλελεύθερης μετάλλαξης

Παρέμβαση της ΕΚΤ για χρέος και ένταξη της Ελλάδας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης

Γιατί η λιτότητα είναι ευκολότερο να εφαρμοστεί σε ορισμένες χώρες – Η περίπτωση της Ελλάδας

Μοιράσου το:
σχολίασε κι εσύ
Ροή
Lifestyle
Κοινωνία
Πολιτική

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.