Επίδομα 534 ευρώ και αναστολή συμβάσεων για πυρόπληκτες επιχειρήσεις – Οι οδηγίες του υπουργείου

Διευκρινίσεις για την  εφαρμογή του μέτρου της αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζόμενων πυρόπληκτων επιχειρήσεων στο πλαίσιο του οποίου οι δικαιούχοι θα λάβουν επίδομα 534 ευρώ δίνει με ανακοίνωση του το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.  Όπως επισημαίνεται, σύμφωνα με το άρθρο 70 του ν.5045/2023 (Α΄136), οι επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής δραστηριότητας, σε περιοχές που πλήττονται από δασικές πυρκαγιές, των οποίων οι εγκαταστάσεις υφίστανται ολοσχερή καταστροφή ή σοβαρές υλικές ζημιές σε βαθμό που δεν είναι ασφαλής η παροχή εργασίας εντός του εργασιακού χώρου, και πιστοποιούνται ως τέτοιες από την οικεία Περιφέρεια (ή άλλη οικεία υπηρεσία), μπορούν να θέτουν αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους, οι οποίοι είχαν προσληφθεί μέχρι και την προηγούμενη ημέρα από την εκδήλωση της πυρκαγιάς, μέχρι την αποκατάσταση των ζημιών που έχουν προκληθεί εξαιτίας αυτής και πάντως όχι πέραν των 3 μηνών.

Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή, είναι δικαιούχοι έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ποσού 534 ευρώ που αντιστοιχεί σε 30 ημέρες, κατ’ αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους, καθώς και αναλογίας επιδομάτων εορτών.

Στους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη, υπολογιζόμενη επί του ονομαστικού τους μισθού, για το χρονικό διάστημα αναστολής της σύμβασης εργασίας, καθώς και για τα επιδόματα εορτών που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα αυτό.

Αναλυτικά:

Α. ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2023 ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ

Από  σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου του 2023 μέχρι και τις 11 Σεπτεμβρίου του 2023 , το Πληροφοριακό Σύστημα  ΕΡΓΑΝΗ θα είναι διαθέσιμο για την υποβολή δηλώσεων αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων για τον μήνα ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2023, από τις επιχειρήσεις – εργοδότες που ανήκουν στις κάτωθι περιοχές και επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου:

α. Οι επιχειρήσεις – εργοδότες που ανήκουν στα διοικητικά όρια των περιοχών:

⦁ του Δήμου Αλεξανδρούπολης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, δύνανται να θέτουν σε αναστολή της συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους οι οποίοι είχαν προσληφθεί μέχρι και την 18η Αυγούστου   από 19 Αυγούστου 2023.

β. Οι επιχειρήσεις – εργοδότες της παρ. 1 που ανήκουν στα διοικητικά όρια των περιοχών:

⦁ της Δημοτικής Ενότητας Σώστου του Δήμου Ιάσμου της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης,

⦁ των Δημοτικών Κοινοτήτων Γρατινής, Στυλαρίου και Σιδηράδων της Δημοτικής Ενότητας Κομοτηνής του Δήμου Κομοτηνής της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης,

⦁ της Δημοτικής Ενότητας Φιλλύρας του Δήμου Αρριανών της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης,

⦁ της Δημοτικής Κοινότητας Σουφλίου και της Δημοτικής Κοινότητας Δαδιάς της Δημοτικής Ενότητας Σουφλίου καθώς και των Δημοτικών Κοινοτήτων Προβατώνα, Λύρας και Λευκίμμης της Δημοτικής Ενότητας Τυχερού του Δήμου Σουφλίου της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης,

⦁ των Δημοτικών Κοινοτήτων Διαλεκτού, Αβραμυλιάς και Νέου Ξεριά της Δημοτικής Ενότητας Χρυσούπολης του Δήμου Νέστου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης,

⦁ της Δημοτικής Ενότητας Νέας Αρτάκης του Δήμου Χαλκιδαίων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,

⦁ της Δημοτικής Κοινότητας Πισσώνα της Δημοτικής Ενότητας Διρφύων και της Δημοτικής Κοινότητας Ψαχνών της Δημοτικής Ενότητας Μεσσαπίων του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,

⦁ της Δημοτικής Ενότητας Θίσβης του Δήμου Θηβαίων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,

δύνανται να θέτουν σε αναστολή της συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους οι οποίοι είχαν προσληφθεί μέχρι και την 20η /8/2023, από 21/8/2023.

γ. Οι επιχειρήσεις – εργοδότες της παρ. 1 που ανήκουν στα διοικητικά όρια των περιοχών:

⦁ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Κοσμά της Δημοτικής Ενότητας Ορεινού του Δήμου Νέστου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης,

⦁ της Δημοτικής Ενότητας Σαπών και της Δημοτικής Κοινότητας Μαρώνειας της Δημοτικής Ενότητας Μαρώνειας του Δήμου Μαρώνειας Σαπών της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης,

⦁ του Δήμου Φυλής της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, δύνανται να θέτουν σε αναστολή της συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους οι οποίοι είχαν προσληφθεί μέχρι και την 21η /8/2023, από 22/8/2023.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΘΗΚΑΝ
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ & ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2023

Το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ θα είναι διαθέσιμο για την υποβολή δηλώσεων αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων από τις πληγείσες επιχειρήσεις – εργοδότες από τις πυρκαγιές Ιουλίου & Αυγούστου για τον μήνα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2023, από 12 Σεπτεμβρίου 2023.

Ειδικά για συμβάσεις εργασίας εργαζομένων που τίθενται σε αναστολή κατά το χρονικό διάστημα από  σήμερα, 1η  Σεπτεμβρίου 2023 έως και 21 Σεπτεμβρίου 2023, οι υπεύθυνες δηλώσεις των επιχειρήσεων υποβάλλονται απολογιστικά εντός του χρονικού διαστήματος από 12/9/2023 έως και 21/9/2023.

Για συμβάσεις εργασίας εργαζομένων που τίθενται σε αναστολή από 22/9/2023 και εντεύθεν, ισχύει η προαναγγελία της αναστολής.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ

1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ

Οι επιχειρήσεις ‐ εργοδότες υποχρεούνται να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ανά μήνα στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», με την οποία δηλώνουν τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή.

Για την εν λόγω δήλωση, η κάθε πληγείσα επιχείρηση –εργοδότης, ανάλογα με τη διοικητική περιοχή που ανήκει, επιλέγει στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» μία από τις κάτωθι ειδικές περιπτώσεις στις Δηλώσεις ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ / Δηλώσεις Αναστολής Συμβάσεων Εργασίας / ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ 1/8/2020 ΚΑΙ ΜΕΤΑ:
⦁ Επιχειρήσεις – εργοδότες που επλήγησαν από πυρκαγιές της 17/07/2023 στις περιοχές που ανήκουν στις Περιφερειακές Ενότητες Κορινθίας, Ανατολικής, Δυτικής Αττικής και Βοιωτίας.
⦁ Επιχειρήσεις – εργοδότες που επλήγησαν από πυρκαγιές της 18/07/2023 στις περιοχές που ανήκουν στην Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου και Δήμου Μεγαρέων Δυτικής Αττικής.
⦁ Επιχειρήσεις – εργοδότες που επλήγησαν από πυρκαγιές της 23/07/2023 στις περιοχές που ανήκουν στις Περιφερειακές Ενότητες Εύβοιας, Ανατολικής Αττικής και Κέρκυρας.
⦁ Επιχειρήσεις – εργοδότες που επλήγησαν από πυρκαγιές της 26/07/2023 στις περιοχές που ανήκουν στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας.
⦁ Επιχειρήσεις – εργοδότες που επλήγησαν από πυρκαγιές της 19/8/2023 στις περιοχές που ανήκουν στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου (για τον Δ. Αλεξανδρούπολης).
⦁ Επιχειρήσεις – εργοδότες που επλήγησαν από πυρκαγιές της 21/8/2023 & 22/8/2023 στις περιοχές που ανήκουν στις Περιφερειακές Ενότητες Ροδόπης, Έβρου, Καβάλας, Εύβοιας, Βοιωτίας & Δυτικής Αττικής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο όρος της διατήρησης των θέσεων εργασίας που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 70 του ν. ν.5045/2023 (Α΄136), δεν ισχύει για τους εποχικά απασχολούμενους εργαζόμενους.

2. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Μετά την πρώτη δήλωση αναστολής της επιχείρησης – εργοδότη, οι δικαιούχοι εργαζόμενοι υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://supportemployees.services.gov.gr

Οι εργαζόμενοι υποβάλουν ΜΟΝΟ μια φορά υπεύθυνη δήλωση και δεν απαιτείται εκ νέου υποβολή δήλωσής τους για τους υπόλοιπους μήνες.
Σημειώνεται δε ότι για την περίπτωση των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις εργασίας έχουν τεθεί κατά το παρελθόν σε αναστολή (στο πλαίσιο άλλου έκτακτου μέτρου), ανεξαρτήτως προσώπου εργοδότη, δεν απαιτείται επανυποβολή υπεύθυνης δήλωσης από τους εργαζόμενους, εκτός κι αν επιθυμούν τροποποίηση στοιχείων του τραπεζικού τους λογαριασμού (ΙΒΑΝ).

Ε. Οι προθεσμίες υποβολής μονομερών δηλώσεων για τυχόν περιπτώσεις εργαζομένων που λύθηκε η σύμβαση εργασίας τους με καταγγελία από επιχειρήσεις – εργοδότες που υπάγονται στις ρυθμίσεις του άρθρου 70 του ν. 5045/2023 και οι οποίοι σύμφωνα με την παρ. 5 του ίδιου άρθρου είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού ποσού ύψους 534 ευρώ ανά μήνα, από την ημερομηνία λύσης της εργασιακής σχέσης και για χρονικό διάστημα όχι πέραν των 3 μηνών, θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση.

Β. ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΤΗΣ ΓΟΥΝΟΠΟΙΪΑΣ

Για την εφαρμογή του μέτρου της αναστολής συμβάσεων εργασίας στον κλάδο της γουνοποιίας/προθεσμίες υπεύθυνων δηλώσεων για τον μήνα Σεπτέμβριο του 2023

Από 12/9/2023, το Πληροφοριακό Σύστημα  ΕΡΓΑΝΗ θα είναι διαθέσιμο στις επιχειρήσεις – εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Γουνοποιίας που πλήττονται από τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία σύμφωνα με την αριθμ. 67806/19-7-2022 (Β΄3796) ΚΥΑ όπως παρατάθηκε η ισχύς της με τις υπ’ αριθμ. 69144/25-7-2023 (Β΄4811) ΚΥΑ, για την υποβολή δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους για τον μήνα Σεπτέμβριο 2023.

Ειδικά για συμβάσεις εργασίας εργαζομένων που έχουν τεθεί σε αναστολή κατά το χρονικό διάστημα από 1/9/2023 έως και 21/9/2023, οι υπεύθυνες δηλώσεις των επιχειρήσεων υποβάλλονται απολογιστικά εντός του χρονικού διαστήματος από 12/9/2023 έως και 21/9/2023. Για συμβάσεις εργασίας εργαζομένων που τίθενται σε αναστολή από 22/9/2023 και εντεύθεν, ισχύει η προαναγγελία της αναστολής.

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ